ThaiPublica > คอลัมน์ > มาตรา 112: บางคดีที่ถูกตั้งคำถาม และบางทัศนะของผู้เสนอแก้

มาตรา 112: บางคดีที่ถูกตั้งคำถาม และบางทัศนะของผู้เสนอแก้

13 มกราคม 2012


สฤณี อาชวานันทกุล

กระแสการเรียกร้องให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย แต่การโจมตีผู้รณรงค์ยังมักจะไปไม่พ้นข้อกล่าวหาว่า ประสงค์จะ “ล้มเจ้า” ทั้งที่การฟ้องร้องหลายคดีมีคำถามมากมายถึงความเป็นธรรม มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่กลับไม่ได้รับการนำเสนอในสื่อกระแสหลักเท่าที่ควร (การ “เซ็นเซอร์ตัวเอง” ของสื่อในประเด็นนี้ เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้อันดับ “เสรีภาพสื่อ” ของไทยเมื่อเทียบกับสื่อทั่วโลก ในการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน มีแนวโน้มตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา)

ในตอนนี้ผู้เขียนสรุปตัวอย่างบางคดีและบางทัศนะของผู้ที่เห็นว่าไม่ควรคงกฎหมายมาตรานี้ไว้ดังเดิม ติดตามทัศนะของผู้ที่เห็นด้วยกับการคงมาตรานี้ไว้ (ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข) ในตอนต่อไป

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

5infofun-final