ThaiPublica > เกาะกระแส > ผลจัดอันดับสินบน “จีน-รัสเซีย” แชมป์โลก ส่วนเนเธอร์แลนด์-สวิสฯ น้อยสุด

ผลจัดอันดับสินบน “จีน-รัสเซีย” แชมป์โลก ส่วนเนเธอร์แลนด์-สวิสฯ น้อยสุด

2 พฤศจิกายน 2011


ดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index - BPI) ประจำปี 2011 ของประเทศต่างๆ
ดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index - BPI) ประจำปี 2011 ของประเทศต่างๆ

องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International – TI) เผยผลการจัดอันดับการติดสินบน 28 ประเทศทั่วโลก เนเธอร์แลนด์และสวิสเซอร์แลนด์ครองแชมป์ติดสินบนน้อยที่สุด ส่วนจีนและรัสเซียแชมป์ติดสินบนมากสุด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International – TI) ได้เปิดเผยดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index – BPI) ประจำปี 2011 ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการติดสินบนของภาคเอกชนจากประเทศต่างๆทั่วโลกว่า บริษัทของประเทศใดมีพฤติกรรมเรียกหรือรับสินบนเมื่อทำการค้ากับต่างประเทศ

ผลสำรวจในปี 2011 เป็นการจัดอันดับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 28 ประเทศทั่วโลก โดยสำรวจความเห็นและให้คะแนนจากผู้บริหารระดับสูงกว่า 3,016 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก ถึงมุมมองที่มีต่อภาคเอกชนจากประเทศต่างๆที่มีการทำการค้าด้วยว่า บริษัทจากประเทศใดมักมีพฤติกรรมเรียกหรือรับสินบนเมื่อต้องทำธุรกิจด้วย

โดยคะแนนแต่ละประเทศคิดจากการตอบคำถามของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง มีคะแนนระหว่าง 0-10 คะแนน หากพบว่ามีการติดสินบนมาก ประเทศนั้นจะได้คะแนนน้อย และประเทศใดที่มีการติดสินบนน้อย ประเทศนั้นจะได้คะแนนมาก

ผลการจัดอันดับดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index – BPI) ประจำปี 2011 ปรากฎว่า ประเทศที่มีการติดสินบนน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ได้คะแนนเท่ากัน 8.8 คะแนน รองลงมาเบลเยียม 8.7 คะแนน เยอรมันและญี่ปุ่นได้อันดับ 4 ร่วมกัน 8.6 คะแนน

ส่วนประเทศที่ติดสินบนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อยู่อันดับที่ 23 ได้คะแนน 7.3 คะแนน ตามมาด้วยอินโดนีเซีย 7.1 คะแนน, เม็กซิโก 7 คะแนน, จีน 6.5 คะแนน และรัสเซีย อันดับ 28 ได้ 6.1 คะแนน

ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้มี 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อันดับ 6 ได้ 8.6 คะแนน, สิงค์โปร์ อันดับ 8 ได้ 8.3 คะแนน, เกาหลีใต้ อันดับ 13 ได้ 7.9 คะแนน, ฮ่องกงและมาเลเซีย อันดับ 15 ร่วมกัน ได้ 7.6 คะแนน, ไต้หวันและอินเดีย อันดับ 19 ร่วมกันได้ 7.5 คะแนน

เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับครั้งก่อนเมื่อปี 2008 พบว่า ประเทศที่ครองแชมป์การติดสินบนน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ เบลเยียม, แคนาดาและเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ ส่วนประเทศที่มีการติดสินบนมากที่สุด 3 อันดับสุดท้ายคือ เม็กซิโก จีนและรัสเซีย ซึ่งยังคงตำแหน่งรั้งท้ายในการจัดอันดับปีนี้ด้วยเช่นกัน

ดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index - BPI) ประจำปี 2011 ของภาคธุรกิจต่างๆ
ดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index - BPI) ประจำปี 2011 ของภาคธุรกิจต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับภาคธุรกิจที่มีการติดสินบนด้วย โดยใช้วิธีการคิดคะแนนและจัดอันดับแบบเดียวกับดัชนีชี้วัดการติดสินบน ซึ่งพบว่าภาคธุรกิจที่มีการติดสินบนมากที่สุดได้แก่ ภาคก่อสร้าง รองลงมาคือ ภาคสาธารณูปโภค อสังหาริมหทรัพย์และภาคพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ ตามลำดับ ส่วนภาคธุรกิจที่มีการติดสินบนน้อยที่สุดได้แก่ ภาคเกษตร รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ภาคการบินและภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ

โดยองค์กรความโปร่งใสสากล เปิดเผยถึงการจัดอันดับดัชนีการติดสินบนว่า การติดสินบนเป็นประเด็นสำคัญที่นานาชาติกำลังให้ความสนใจ ในปีที่แล้วกลุ่ม G20 ได้ร่วมกันลงนามใน anti-corruption action plan เพื่อจัดการกับปัญหาการติดสินบนข้ามชาติ โดยมองว่า จีน รัสเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นประเทศที่น่าเป็นห่วงจากการประสบปัญหาเรื่องการติดสินบนมากที่สุด และปัญหาการติดสินบนในภาคเอกชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

นาง Huguette Labelle ประธานองค์กรความโปร่งใสสากล ได้แสดงความเห็นว่า “การติดสินบนได้กลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจของบริษัทต่างๆไปแล้ว ไม่ใช่แค่ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน แต่เป็นปกติระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง หากบริษัทไหนล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้เกิดการติดสินบนในบริษัทได้ บริษัทนั้นๆ ก็จะพบกับการถูกดำเนินคดีในที่สุด”

ทั้งนี้องค์กรความโปร่งใสสากล เป็นองค์กรระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรณรงค์และต่อสู้กับปัญหาคอรัปชันในระดับสากล ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่างๆทั่วโลก ผลงานที่สำคัญเป็นที่รู้จักทั่วไปคือการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perceptions Index – CPI) ซึ่งแสดงถึงการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการคอร์รัปชัน ในภาครัฐ จากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีฐานข้อมูลจากโพล หน่วยงานวิจัย สถาบันและองค์กรอิสระที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยจากการจัดอันดับล่าสุดประเทศไทยได้คะแนน 3.5 จาก 10 คะแนน

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์รายงานดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index – BPI) ประจำปี 2011
รายงานดัชนีการติดสินบน (Bribe Payers Index – BPI) ประจำปี 2011 ฉบับสมบูรณ์