ThaiPublica > บล็อก > หลังจอบรรณาธิการ 13/9/54

หลังจอบรรณาธิการ 13/9/54

13 กันยายน 2011


เสียงสะท้อนจากผู้บริโภคข่าว แม้จะเป็นคนใกล้ตัวหรือไม่ใช่ ว่าสื่อไม่ได้เรื่อง สื่อไม่รับผิดชอบ สื่อไม่เก่งพอ สื่ออวิชชา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการตรวจสอบการทำงานของสื่อ ทำให้สื่อต้องกลับมาพิจารณาและตรวจเช็คตัวเองว่าเราได้ทำหน้าที่หรือยัง ถ้าทำแล้วก็จงทำหน้าที่สื่อที่ดีต่อไป แต่ยังไม่ได้ทำหรือยังทำไม่ดีพอก็จงแก้ไขและปรับปรุง นี่คือสิ่งที่ปุถุชนพึงทำหน้าที่ของตนเอง เป็นหน้าที่กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องทำควบคู่กันไป

ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยในการทำงานที่เปลี่ยนไป ทำให้สื่อมวลชนทำงานยากขึ้น มีข้อจำกัดมากขึ้นในการนำเสนอข่าวในเชิงลึก ข่าวสืบสวนสอบสวนลดน้อยลง และนับวันก็จะน้อยลงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอยู่รอดของธุรกิจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นตัวแปรหลักที่ทำให้การทำงานของสื่อเปลี่ยนไป เมื่อสื่อจะต้องอยู่รอดทางธุรกิจและต้องแข่งกันที่ความรวดเร็ว รวมทั้งนักข่าวหนึ่งคนต้องทำหน้าที่หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันทุกวันเป็นกิจวัตร อาทิ ต้องส่งข่าววิทยุ ส่งข่าวออนไลน์ ต้องขึ้นเฟซบุ๊ค ต้องอัพทวิตเตอร์ และต้องเขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์ ย่อมเป็นธรรมดาที่ไม่มีเวลาให้กับการรายงานข่าวในเชิงลึก

เมื่อสื่อกระแสหลักทำหน้าที่ในการรายงานข่าวกระแส เกาะติดความเคลื่อนไหว ทันสถานการณ์ เราจึงมองว่าบทบาทสื่อที่หลากหลายก็จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจึงเกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดนี้ และภายใต้โลกที่เปิดกว้างมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การนำเสนอข่าวในเชิงลึกอย่างมีอิสระสามารถทำได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้เช่นเดียวกัน

“ไทยพับลิก้า” เป็นสำนักข่าวสืบสวนสอบสวน รายงานข่าวเชิงลึก ภายใต้ 3 ธีมหลัก คือ ความโปร่งใสภาครัฐ ความโปร่งใสภาคเอกชน และความยั่งยืน เราเชื่อว่าความโปร่งใสจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจสอบในทุกๆ เรื่อง นั่นคือการเปิดให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูล เข้าถึงโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถของคน นำไปสู่พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของประเทศในระยะยาว

“ไทยพับลิก้า” ในฐานะที่เป็นสื่อ มีเป้าประสงค์ที่จะทำหน้าที่นำเสนอข่าวเชิงลึกภายใต้กรอบดังกล่าวข้างต้น และมีความเป็นอิสระ ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ไม่เน้นกำไรสูงสุด แต่ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานของสื่อจะทำหน้าที่ตรวจสอบทุกๆ เรื่องในสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในทางตรงข้ามผู้บริโภคก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเราเช่นกัน เพื่อมาช่วยกันสร้างสังคมที่โปร่งใส

บุญลาภ ภูสุวรรณ
บรรณาธิการบริหาร