“สันติภาพ อินทรพัฒน์” อดีต ผอ.องค์การค้าของ สกสค. แก้ต่างทุกข้อกล่าวหา

นายสันติภาพ อันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายสันติภาพ อันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักข่าวไทยพับลิก้าเสนอข่าวซีรีส์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาคพิสดารขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ชุดใหญ่ โดยเปิดตอนแรกในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 คือเรื่ององค์การค้าของ สกสค. แต่งตั้งนางพรทิพย์ เขมะรัตน์ เป็นผู้ประสานการขายขององค์การค้าของ สกสค. เข้าไปติดต่อขายสินค้าให้กับรายการครอบครัวข่าว 3 (อ่าน”เปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง “องค์การค้าของสกสค.”)

ขณะที่ประธานคณะกรรมการกองทุนครอบครัวข่าว 3 ปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักกับนายพรทิพย์ และยืนยันว่า ทุกครั้งที่มีการนำเงินบริจาคของประชาชนไปซื้อสินค้า ช่อง 3 จะสั่งซื้อตรงจากบริษัทผู้ผลิต ไม่เคยซื้อผ่านนายหน้า (อ่าน “ช่อง 3 แจงสั่งซื้อตรงจากองค์การค้าของ สกสค. ไม่ผ่านนายหน้า รมช.ศึกษา ชี้ หากมีมูลชงดีเอสไอ-ปปช.-ปปง. สอบต่อ”)

จากนั้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 สำนักข่าวไทยพับลิก้าได้เสนอข่าว ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ขายที่ดินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการของ สกสค. (อ่านเพิ่ม “ครูสุราษฎร์ฝันสลาย องค์การค้าฯขายที่ดิน 48 ไร่ ส่อขัดมติบอร์ดสกสค.ต้องสร้างบ้านขายสมาชิกครู”)

ตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา สำนักข่าวไทยพับลิกก้าได้มีการนำเสนอข่าวซีรีส์ชุดนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่อมา น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค. มีคำสั่งย้ายนายสันติภาพออกจากตำแหน่ง พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 (อ่าน “บอร์ด สกสค. นัดพิเศษ สั่งย้าย “ผอ.องค์การค้าฯ” พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง”)

และในวันนั้น เป็นวันที่นายสันติภาพเดินทางมาชี้แจงกับคณะกรรมการ สกสค. สำนักข่าวไทยพับลิก้าจึงขอสัมภาษณ์ทั้งในกรณีการขายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และกรณีแต่งตั้งผู้ประสานการขายขององค์การค้าของ สกสค. ขายสินค้าให้ครอบครัวข่าว 3 โดยนายสันติภาพได้ตอบถามในประเด็นต่างๆดังนี้

ไทยพับลิก้า : การขายที่ดินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำไมคุณสันติภาพไม่ขออนุมัติบอร์ดก่อนขาย

ผมเข้าใจว่าเรื่องการขายที่ดิน เป็นอำนาจของผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เพราะที่องค์การค้าฯ ซื้อที่ดินมา เจ้าหน้าที่ลงบัญชีว่าเป็นสินค้า ตรงนี้ขอให้ฟังให้ดี ถ้าเจ้าหน้าที่ลงบัญชีเป็นสินทรัพย์หรือทรัพย์สิน ผมขายไม่ได้แน่นอน ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการของ สกสค. ก่อน แต่นี่เจ้าหน้าที่ลงบัญชีไว้ในงบดุลของทุกปี บรรจุอยู่ในหมวดของสินค้ามีไว้เพื่อขาย ซึ่งมีอยู่หลายรายการ และที่ดินก็อยู่ในหมวดนี้ด้วย

ถ้าย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การค้าของ สกสค. ตั้งขึ้นมาเพื่อค้าขาย หากำไร และที่ผ่านมาไม่เคยมีมติคณะกรรมการ สกสค. ระบุว่าผู้อำนวยการองค์การค้าขายสินค้าได้ทุกเรื่องยกเว้นที่ดิน เคยมีมติคณะกรรมการเขียนไว้อย่างนี้ไหม ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ลงบัญชีไว้เช่นนั้น ทำให้ผมเข้าใจว่าเป็นสินค้า ผมก็ขายได้

ที่ดินแปลงนี้ซื้อมาเมื่อปี 2537 ในราคา 12 ล้านบาท ก่อนจะขาย ผมทำหนังสือถามไปที่สำนักงานที่ดินที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ราคาประเมินที่ดินแปลงนี้เท่าไหร่ สำนักงานที่ดินฯ ตอบกลับมาว่า 5.2 ล้านบาท ยังไม่พอให้บริษัทประเมิน ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการคลังประเมินอีก บริษัทบอกว่า 25 ล้านบาท ต่อมาเจ้าหน้าที่บอกว่า มีคนมาติดต่อขอซื้อที่ดินขอองค์การค้าของ สกสค. แบบยกแปลงในราคา 36 ล้านบาท

ไม่ใช่ผมไม่เชื่อใจเจ้าหน้าที่ แต่ผมแอบขึ้นเครื่องบินไปดูสภาพของที่ดินด้วยตาของตนเอง พบว่ามันเป็นป่า จากนั้นผมก็กลับมาตั้งเงื่อนไขชนิดที่เรียกว่าไม่อยากจะขาย ผู้ซื้อเสนอราคาที่ 36 ล้านบาท แต่ผมตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องขายได้ไร่ละ 1 ล้านบาท ขายยกแปลงรวมเป็นเงิน 47 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อต้องออกค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายการโอนทั้งหมด องค์การค้าของ สกสค. รับเงินอย่างเดียว 47 ล้านบาท

สรุปจากราคาประเมิน 25 ล้านบาท มีคนมาขอซื้อ 36 ล้านบาท ผมตั้งราคากลับไป 47 ล้านบาท คนทั่วไปยังมองว่าผมเอาเปรียบคู่สัญญามาก คือ 1. ผู้ซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี 2. อนุญาตให้ผู้ซื้อเข้าไปพัฒนาที่ดิน เช่น ถมที่ดิน วางระบบระบายน้ำ ถนน น้ำประปา ไฟฟ้า ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากผู้ซื้อไม่สามารถโอนได้ทันตามกำหนด ต้องรับค่าใช้จ่ายนี้ไป โดยจะมาเรียกร้องจากผู้ขายไม่ได้ และ 3. ผมไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อปรับองค์การค้า ปกติถ้าผู้ขายไม่สามารถโอนที่ดินให้ผู้ซื้อได้ จะต้องถูกผู้ซื้อปรับ 3-4 เท่าของราคาที่ดิน ผมบอกอย่าปรับองค์การค้า สกสค. เลย เราต้องขายให้อยู่แล้ว เรามีเจตนาบริสุทธิ์ ผู้ซื้อก็ไม่ปรับ

เวลาเขียนสัญญาต้องโอนภายใน 8 เดือน แต่ไปใส่ 9 เดือน ก็อาจจะผิดพลาดทางตัวเลข แต่พอเราทำสัญญากับผู้ซื้อเสร็จ ผู้ซื้อต้องการให้องค์การค้าฯ รีบโอนที่ดินผืนนี้โดยเร็ว แค่ 3 เดือนหลังทำสัญญาเสร็จ ลูกค้าก็มาขอนัดโอนที่ดินแล้ว การกระทำการใดๆ ที่อยู่ในอำนาจของผู้อำนวยการขององค์การค้าของ สกสค. ผมถือว่าเป็นอำนาจผม ผมไม่ทุจริต ไม่โกง ผมถึงตอบคำถามของคุณได้ทุกประเด็น

ไทยพับลิก้า : ที่ดินที่จังหวัดสุราษฎร์มี 2 แปลง กรณีสัญญาระบุว่า ผู้ซื้อสามารถโอนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งก่อนได้ ถ้าจ่ายเงินเกินครึ่งหนึ่ง และสัญญายังระบุอีกว่า เมื่อถึงวันทำนิติกรรมสัญญาสามารถโอนเปลี่ยนมือไปให้ผู้ซื้อรายอื่นได้ ทั้ง 2 กรณี ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ซื้อไหม

ไม่ๆ คืออย่างนี้ ผมไม่อยากให้สังคมไขว้เขว เราทำสัญญาไว้ เราบอกว่าเมื่อผู้ซื้อซื้อที่ดินเราไป หลังจากที่ทำสัญญาเสร็จ ผู้ซื้อประสงค์จะโอนต่อให้นาย ก หรือ นาย ข ก็เป็นเรื่องของผู้ซื้อ แต่เราต้องได้รับเงินเต็ม สมมติ แปลงแรกผู้ซื้อจ่ายเรา 30 ล้านบาท ประสงค์จะโอนให้นาย ก เลยก็เรื่องของผู้ซื้อ เราไม่รับรู้ เราได้รับเงินเต็ม เราเสียหายตรงไหน

บางคนตั้งประเด็นว่า สัญญาเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ซื้อ ผมขอชี้แจงว่า ถ้าผมโอนที่ดินไปให้ผู้ซื้อแล้ว และผู้ซื้อเอาไปขายต่อ จะต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมการโอน 2 ครั้ง ตรงนี้ต้องนึกถึงคนทำธุรกิจด้วย ผู้ซื้อจะไปโอนต่อให้ใครนั้นองค์การค้าฯ ไม่เสียหาย เราได้รับเงินเต็มจำนวน ตอนซื้อมา 12 ล้านบาท ผมขายไป 47 ล้านบาท และผมไม่เคยรู้จักผู้ซื้อมาก่อน ผมตอบคำถามของสังคมได้ทุกเรื่อง ถ้าใครถามผม ผมก็ตอบแบบนี้

ไทยพับลิก้า : ส่วนกรณีแต่งตั้งผู้ประสานการขาย เพื่อขายสินค้าขององค์การค้าฯ ให้ครอบครัวข่าว 3 ซึ่งช่อง 3 ออกมาปฎิเสธว่าไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับผู้ประสานการขายรายนี้ จะชี้แจงอย่างไร

เอาอย่างนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่าช่องทางการจำหน่ายขององค์การค้าของ สกสค. มีอยู่ 3 ช่องทาง คือ 1) ขายผ่านร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 10 สาขา 2) ขายผ่านเอเย่นต์ หรือ ซัพพลายเออร์ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย 240 ร้านค้า 3) ผู้ประสานการขาย 50 ราย

ผมไม่ได้ใช้อำนาจผม แต่เรื่องผู้ประสานการขาย เราขออนุมัติบอร์ดว่าเราจะมีผู้ประสานการขาย เพื่อให้สินค้าของเราไปถึงทุกท้องที่ทุกตำบล และผู้ประสานการขายไม่มีค่ารถ ค่าจ้าง ไม่มีค่าน้ำมัน ไม่มีเบี้ยเลี้ยง เขาไม่ได้อะไรจากเราเลย ใครมาเป็นผู้อำนวยการก็เซ็นรับรองการเป็นผู้ประสานการขายได้ แต่เวลาผู้ประสานการขายสั่งสินค้ามา เราก็ไปสั่งให้เพราะเป็นผู้ประสานการขาย ไม่มีค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายให้

แน่นอน องค์การค้าฯ ต้องขนส่งให้และไปบวกเอากับผู้ซื้อ แต่ผู้ประสานการขายก็เป็นแต่เพียงนายหน้าติดต่อ สมมติว่า ผู้ประสานการขายไปเอาช่อง 3 มาซื้อหน่อยสิ ช่อง 3 ก็มาซื้อ มาซื้อดีไหม แทนที่เมื่อก่อนเขาซื้อผ่านนายหน้าหรือซื้อผ่านตัวแทนร้านค้า ตัวแทนร้านค้าก็ไปสั่งบริษัท บริษัทก็จะส่งมาที่ร้านค้า ช่อง 3 ก็ซื้อแพงไง และที่สำคัญที่สุด หนังสือไม่ได้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน แต่เขาซื้อตรงนี้ ครูบอกว่า หนังสือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ เขาก็สั่งมาก 800-1,000 ชุด เราก็ไปส่งให้ที่ลพบุรี

ไทยพับลิก้า : ทางช่อง 3 บอกว่า ช่อง 3 สั่งซื้อตรงกับองค์การค้าไม่ได้ผ่านตัวแทนหรือนายหน้า

ซื้อตรงก็มี แต่ผมตอบไม่ได้ แต่ก็มีสั่งซื้อผ่านผู้ประสานการขาย ถ้าสั่งซื้อผ่านผู้ประสานการขายและจะต้องดำเนินการตามระเบียบ ผมไปยุ่งไม่ได้ ส่วนผลตอบแทนของผู้ประสานการขายและร้านค้ามีหลายอัตรา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและมีมติกรรมการฯ ของ สกสค. รองรับ

“ผมผิดตรงไหน ผมยังหาคำตอบไม่เจอ ดีเสียอีกสิ ถ้าองค์การค้าขายของได้เยอะๆ และที่มาว่าก็คือคนที่เคยไปหาช่องและผ่านตัวแทน ก็ไอ้คนในองค์การค้าฯ นี่แหละ หากินอยู่กับร้านค้า”

ไทยพับลิก้า : ล่าสุด บอร์ดของ สกสค. เพิ่งมีมติแขวนคุณสันติภาพ จะทำอย่างไร

ถ้าเป็นมติบอร์ดก็โอเค ผมไม่ว่าอะไร แต่อย่าลืม ผมมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ข้าราชการ หากกรรมการของ สกสค. จะเลิกจ้างผม ตามสัญญาจ้างจะมีอยู่ 2 กรณีคือ พบว่ามีการกระทำทุจริตอย่างร้ายแรง หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

แต่ผมเข้ามารับตำแหน่งที่นี่ หารายได้ให้กับองค์การค้าของ สกสค. ผมเข้ามาบริหารที่นี่ยอดขาย 1,900 ล้านบาท พอผมเข้ามาบริหาร ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 2,700 ล้านบาท จะเอาอย่างไร หนี้สินลดลงด้วย องค์การค้าฯ เคยเป็นหนี้ธนาคาร 1,500 ล้านบาท ตอนนี้เหลือ 1,200 ล้านบาท ค่าจ้างพิมพ์ ค่าสั่งซื้อกระดาษ ผมเคลียร์หมดไม่มีติดค้าง เงินค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่ปี 2552-2554 ผมทยอยจ่ายไป ปี 2552 และปี 2553 ผมปิดบัญชีหมดแล้ว ส่วนปี 2554 ผมจ่ายค่าบำเหน็จให้กับพนักงานไปอีกกว่า 30 ล้านบาท

“จะเอาอะไรกับผมอีก พนักงานที่มาประท้วง ไปฟ้องผม พอผมฟ้องกลับบ้างก็มาประท้วงกัน องค์การค้ามีพนักงานกว่า 1,600 คน แต่มาประท้วงแค่ 200 คน โรงพิมพ์ผมเปิดทำการตามปกติ พนักงานยังขนหนังสือไปส่งลูกค้าตามปกติ ผมถึงพูดว่าใครไคร่หยุดก็หยุด ใครไคร่ทำงานก็ทำ อนาคตที่นี่คือหม้อข้าวของท่าน ท่านจะทำงานอะไร ก็เรื่องของท่าน ผมไม่ขัดขวาง”

พวกที่มากล่าวหาผมว่า “ทุจริต” ขณะเดียวกัน ก็มีพนักงานบางคนโดนไป 2 เรื่อง ผมส่งฟ้องคดีที่ศาลอาญา ศาลประทับรับฟ้องคดีว่ามีมูล ที่มีประท้วงกล่าวหาผม ผมถือว่าเป็นคนวิตกจริต ผมไม่ได้เครียด ว่ากันไปตามสบาย ผมไม่ได้ชั่วอย่างนั้น ผมจึงไม่สะทกสะท้าน

ไทยพับลิก้า : กรณีที่กรรมการ สกสค. สั่งให้มาทำงานที่ สกสค. คุณสันติภาพไม่ได้ทำงานที่องค์การค้าฯ แล้วจะประเมินผลงานได้อย่างไร

ถ้าแขวนผมก็ต้องมีเหตุผล และถ้าจะประเมินผลงานผมก็ประเมินไป แต่ไม่ใช่จะมาประเมินแค่ 1-2 เดือนที่ผ่านมา ผมทำงานที่นี่มาเป็นปี ต้องมาดูผลงานของผมย้อนหลังว่าเข้ามาบริหารแล้วขาดทุนลดลงไหม ประการที่ 2 พนักงานให้ความร่วมมือไหม

ก่อนผมเข้ามาบริหารที่นี่ องค์การค้าฯ ขายเศษกระดาษ เศษขยะ ได้เดือนละ 2 แสนบาท พอผมเข้ามาบริหารที่นี่รายได้ส่วนนี้เพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อเดือน ผมทำได้อย่างไร ก็คือผมนิมนต์คนที่ไม่ทำงานออกไปเยอะมาก คนกุมเรื่องขายวัสดุ ขายเศษ โกงทั้งราคาทั้งน้ำหนัก โกงทั้งปริมาณ ราคาเศษกระดาษมีทั้งกิโลกรัมละ 5 บาท 7 บาท 12 บาท และ 16 บาท เวลาเขาลงบัญชีเขาลงราคาเดียวกิโลกรัมละ 5.50 บาท

ไทยพับลิก้า : หนี้สูญขององค์การค้าฯ ที่เพิ่มสูงกว่าประมาณการมาก เป็นเพราะอะไร

หนี้สูญเป็นอย่างนี้ครับ การพิมพ์หนังสือ ก่อนผมเข้ามาบริหารที่นี่ หลักสูตรการเรียนปี 2544 ถึง 2554 มีอายุ 10 ปี ฉะนั้น การพิมพ์หนังสือต้องระวัง สมมุติ หลังสือใกล้สิ้นสภาพปี 2554 ต้องดูด้วยว่าสภาพตลาดเป็นอย่างไร พิมพ์หนังสือเหลือไม่ได้ และต้องระวัง หนังสือตกหลักสูตร คือสิ้นผลบังคับแล้ว เวลาเราพิมพ์ เราต้องระวัง สมัยผม ผมระวัง หนังสือไม่มีเหลือหรอก แต่ก่อนที่ผมมาเข้าบริหาร ใครพิมพ์อะไรไว้ ก็มีกรรมการบอร์ด ต้องไปดูว่าใครเสนอให้พิมพ์ ใครอนุมัติพิมพ์ ใครรับผิดชอบก็ว่ากันไป

ไทยพับลิก้า : กรณีที่กรมสืบสวนคดีพิเศษระบุว่า องค์การค้าฯ ไปจ้างเอกชนมาพิมพ์สมุดขายให้ อบจ.อุดรธานี มูลค่า 31 ล้านบาท เข้าข่ายฮั้วประมูล เรื่องนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร

ผมไม่รู้เรื่อง เพราะเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งที่นี่ แต่องค์การค้าฯ ไม่ใช่หน่วยงานราชการ องค์การค้าฯ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย องค์การค้าฯ ไม่เคยได้รับงบประมาณแม้แต่สลึงเดียวจากรัฐบาล ตั้งแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบัน รัฐไม่เคยสนับสนุน องค์การค้าฯ เสียอีกที่พิมพ์หนังสือสนับสนุนรัฐบาลภายใต้ราคาต้นทุนที่กำหนดโดยรัฐบาล

ดังนั้น เมื่อราคาถูกกำหนดโดยรัฐ เวลาพิมพ์หนังสือออกมาขาย องค์การค้าฯ ก็จะขาดทุนเล่มละ 7 บาท ปีหนึ่งพิมพ์ 35 ล้านเล่ม ก็ขาดทุนเกือบ 250 ล้านบาท องค์การค้าฯ ต้องมาแบกรับภาระขาดทุนทุกปีๆ แล้วมันเรื่องอะไร ขาดทุนสะสมมา 4 ปี ประมาณ 1,000 ล้านบาท พอปีที่ 5 กลายเป็น 1,250 ล้านบาท ปัจจุบันมีหนี้สะสมกว่า 3,000 ล้านบาท ถามว่าทำไมองค์การค้าฯ ต้องมาแบกรับผลขาดทุนจำนวนมาก

เวลาองค์การค้าจะพิมพ์หนังสือ ก็ถูกล็อกเอาไว้ด้วยคุณภาพของกระดาษ ต้องขายราคาที่รัฐกำหนด องค์การค้าฯ จึงขาดทุน ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล แต่เหตุผลที่องค์การค้าฯ ต้องมาแบกการขาดทุนแทนรัฐบาล เพราะเราคิดว่าหนังสือคือมันสมองของชาติในอนาคต น้ำมัน ก๊าซเอ็นจีวี รัฐอุดหนุน แต่อันนี้ทำไมไม่ช่วยองค์การค้าฯ เราพิมพ์หนังสือขายให้กับโรงเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ขาดทุนเล่มละ 7 บาท แน่นอน ในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ ผมท้วงติงไปทีหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีผลอะไร

ไทยพับลิก้า : ทำไมไม่ขึ้นเงินเดือน 3% ให้กับพนักงานตามมติ ครม. ทั้งๆ ที่ศาลฎีกาตัดสินออกมาแล้วว่าให้จ่าย

ประเด็นนี้ตอบง่ายนิดเดียว คือ องค์การค้าฯ ไม่มีเงิน แล้วจะให้ผมทำอย่างไร จะไปกู้แบงก์ก็ไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้ แค่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานในแต่ละเดือน จ่ายตรงเวลาก็ดีแล้ว ในแต่ละปี ผมตั้งงบฯ จ่ายเงินเดือนพนักงานไม่เคยขาด ซึ่งก่อนหน้าที่ผมเข้ามา ต้นเดือนจ่ายที กลางเดือนจ่ายอีกที พอผมมาบริหารที่นี่ ผมวางแผนการใช้เงิน ผมแต่งตั้ง “ไอเอ็มเอฟ” ประจำโรงพิมพ์ คือมีที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูองค์กร คอยให้คำแนะนำผม ตรงนี้จ่ายได้ ตรงนี้จ่ายไม่ได้ ผมถึงมีเงินจ่ายพนักงานปีหนึ่งเต็มๆ ช่วงน้ำท่วมใหญ่ ผมจ่ายเงินเดือนเร็วขึ้นกว่าปกติที่ต้องออกทุกสิ้นเดือน แค่วันที่ 25 ของทุกเดือน เงินเดือนก็ออกกแล้ว

“ปี 2547 ครม. มีมติให้ขึ้นเงินเดือน 3% บวก 2 ขั้น แล้วจะเอาเงินที่ไหน ผมอยากฝากข้อคิดให้กับคนที่อยู่ในองค์กร องค์การค้าฯ ให้สามี ให้ภรรยา ให้การศึกษาบุตร ให้บ้าน ให้รถ ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทำไมไม่เสียสละกันบ้าง”

ไทยพับลิก้า : การแก้วิกฤตทางการเงินขององค์การค้าของ สกสค. ต้องทำอย่างไร

ถ้าจะให้องค์การค้ารอด พนักงานต้องให้ความร่วมมือ และไม่เป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดี ผมบอกเลย พูดกับสาธารณะชนได้ ผมไม่ได้ว่าผมเก่ง แต่หลัง 6 เดือน ถ้าผมไม่อยู่ที่นี่แล้วองค์การค้ารอดได้ ผมถือว่าสุดยอด เพราะผมรู้สถานการณ์ขององค์การค้าดี ผมถึงพูดกับพนักงาน ใครไคร่หยุด-หยุด ใครไคร่ทำ-ทำ ที่นี่คืออนาคตของท่าน ท่านจะทุบหม้อข้าวตัวเองก็ตามใจ คือผมพูดให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักหวงแหนองค์กร และเกิดความรู้สึกว่าองค์กรแห่งนี้คืออนาคตของพวกเขา

ถ้าองค์กรพัง พนักงานกว่า 1,000 คน ตกงานจะส่งผลกระทบไปถึง 5,000 คนนะ เพราะ 1 คนมีทั้งสามี ภรรยา บุตร พ่อ แม่ ผมจึงให้แนวคิดพนักงานว่า อนาคตองค์การค้าฯ อยู่ในมือพวกท่าน นโยบายของผมคือ ผมรู้อะไรพนักงานต้องรู้เท่าผม ผมไม่ปิดบัง ผมแจ้งให้ทราบทั้งหมด

ส่วนพวกที่มากล่าวหาผม ถามว่าทำอะไรผมได้สักเรื่องไหม คำตอบคือผมไม่โกง ไม่ได้ทุจริต ผมไม่เดือนร้อน ผมมาจากประธานมูลนิธิการกีฬา ผมมีหมู่บ้านจัดสรร 2-3 หมู่บ้าน ผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่ที่ผมมาบริหารที่นี่ ผมต้องการทำให้คนเห็นว่าผมมีความสามารถในการแก้ปัญหา วางแผนงาน วางแผนคน และวางแผนการเงิน ขณะที่องค์การค้าฯ งานก็ไม่ได้เรื่อง คนก็มีปัญหา เงินก็ไม่มี แล้วมันจะไปได้อย่างไร

สุดท้าย ผมขอแถมอีกสักเรื่อง คือเรื่องสหกรณ์องค์การค้าของคุรุสภา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2520 คุณต้องทราบข้อเท็จจริง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สถานที่ พนักงาน คนทำความสะอาด เป็นภาระองค์การค้าฯ ทั้งหมด ทุกเดือนพนักงานผมต้องหักเงินคนที่กู้เงินให้กับสหกรณ์อีก แล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับองค์การค้าฯ องค์การค้าฯ อยู่ไม่ได้ สหกรณ์ฯ ก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีองค์การค้าฯ ไม่มีสหภาพแรงงานฯ และก็ไม่มีสหกรณ์ฯ มาใช้องค์การค้าทุกอย่าง กระทั่งไปทำนิติกรรมที่กรมที่ดินก็มาใช้คนขององค์การค้าฯ แล้วมันเรื่องอะไร

ผมจึงขอให้สหกรณ์ฯ ช่วยจ่ายค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ หน่อย คุณเป็นคนใช้สถานที่ขององค์การค้าฯ ทุกอย่าง ขอเดือนละ 5,000 บาท ก็ไม่ให้ เพราะอะไร เพราะตัวประธานสหภาพแรงานฯ เป็นประธานสหกรณ์ฯ และเวลาประชุมสหกรณ์ฯ คุณหยุดงานที่โรงพิมพ์ คุณประชุมสหภาพฯ คุณหยุดทำงาน ทำให้เสียหายวันละ 7 ล้านบาท ก็ผมไม่ยอมไง จึงเกิดความขัดแย้ง ถ้าผมจะมาแสวงหาผลประโยชน์ ผมต้องตามใจสหภาพแรงงานฯ ถูกไหม แต่ผมไม่ยอมไง จึงเป็นแบบนี้ ผมต้องต่อสู้เพื่อองค์กร

 • Thongthai999

  ฟังแล้วขำจริงๆ

  • ตัดสินเองได้

   มาทุกกระทู้ เลยนะครับ Thongthai999 ผมว่าใช้ดุลยพินิจ ของคนอ่าน ว่าจะเป็น อย่างไร ดีกว่ามั้ยครับ ผมว่าคนอ่านเขามีดุลยพินิจ กันเองได้ นะครับ คนเราโดนกล่าวหา ก็มีสิทธิ ที่จะแก้ต่าง ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง ถูกต้องมั้ยครับ อันนี้เห็นเสียดสีทุกกระทู้ ดีเอสไอชี้มูล ก็ใช่ว่าจะผิดเลยซะทีเดียว ส่งต่อ ปปช. มันมีกระบวนการมีขั้นมีตอน สุดท้ายสังคมก็จะได้คำตอบว่าถูกว่าผิดถูกต้องมั้ยครับ กระบวนการยุติธรรมเขามีอยู่ นี่อะไรโจมตีอย่างเดียว พอเขาแก้ต่าง ก็เสียดสี พอเขาไม่แก้ต่าง ก็หาว่าจนมุมแล้ว สรุปจะไปทางไหนก็ไม่ได้ ทำตัวให้สมเป็นนักกีฬาหน่อยครับ คุณ Thongthai999 แล้วทุกอย่างจะเห็นเอง สังคมจะตัดสิน เอง

   • Thongthai999

    น่าเห็นใจนะที่คนองค์การค้าฯบางคนยังหน้ามืดตามัวมองไม่เห็นความจริงซะที

   • Vimuth_vi

    กระบือ

    • ตัดสินเองได้

     โอโห้ !!!! ถึงกับคอมเม้นแบบนี่ เลยรึ บ่งบอกได้เลยนะเนี้ย ว่าเป็นคนเช่นไร แล้วคนแบบนี้จะทำเพื่อองค์กรจริงๆหรือ!!!!! ผมว่าคนที่เข้ามาอ่านเขาเป็นคนมีการศึกษากันทุกคนนะครับ แต่ทำไมคุณคอมเม้นแบบนี้แบบนี้ แย่จังเลย

     • ราชดำเนิน

      เค้าใช้คำว่า กระบือ นะท่าน เป็น คำสุภาพของ ควาย เค้าสุภาพแล้วนะท่าน ใจเย็น ๆ ก่อนโพสต์ก็ได้ พินิจวิเคาะห์ สักนิดนะ เพราะมันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะและสติปัญญาของท่านนะ

   • ราชดำเนิน

    สักวันหนึ่งคุณจะต้องมานั่งเสียใจในสิ่งที่คุณคิด เชื่อผมเถอะ

 • Thongthai999

  ผมจำได้ว่าเงินเดือนออกสิ้นเดือนทุกครั้ง ไม่เคยออกวันที่ 25 เลยสักหนเดียวจะดูสลิปเงินเดือนก็ได้นะยืนยัน

  • Vimuth_vi

   โชว์ได้เช่นกัน ออกวันสุดท้ายของเดือนทุกครั้ง ถ้าไม่โกงทำไมจะไม่มีจ่าย ถ้าไม่มีจ่ายทำไมไม่ขอจากรัฐ
   อย่าบอกนะว่าทำไม่ได้ในเมื่อองค์การค้าของสกสค.เป็นหน่วยงานหนึ่งในกำกับของ สกสค. ท่านต้อง
   ของบประมาณหลวง แต่นี่ท่านนิ่งเฉยเป็นทองไม่รู้ร้อนนานกันเกินไปแล้ว ถ้าพนักงานใจร้อนกว่านี้อย่าว่าแต่ท่านเลย บอร์ดที่โอบอุ้ทท่านเพรูะรับผลประโยชน์ร่วมกันก็ต้องโดนคดีด้วยกับท่านแน่นอน

  • Ustary12

   ผมจำได้ว่าเงินเดือนออกสิ้นเดือนทุกครั้ง ไม่เคยออกวันที่ 25 เลยสักหนเดียวจะดูสลิปเงินเดือนก็ได้นะยืนยัน —————-เรื่องนี้คุณก็เอามาเป็นประเด็นได้หรือ ผมถามหน่อย เวลาที่คุณประท้วงพวกคุณเอาป้ายฮั่วประมูลอุดรฯมาโจมตี โกงไป 14 ล้าน ทั้งที่พวกคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 50 พวกคุณไม่ยิ่งไปกว่านี่รึ (ทำไปได้)

   • Thongthai9999

    ก็พวกผมทำเพื่อองค์การค้าฯ ไงละครับ ใครจะฮั้วปีไหน โกงปีไหนพวกผมก็เอามาแฉหมดแหละครับไม่ต้องห่วง ร่วมทั้งเหล่าบรรดาองค์รักษ์ทั้งหลายที่ได้ขั้นก่อนนาย สต. จะโดนเด้ง 1 วันได้ปรับระดับกันวุ่นวายอย่างหน้าไม่อาย

 • Vimuth_vi

  นโยบายของผม ผมรู้อะไรท่านต้องรู้เท่าทันผม แต่ถ้าผมโกงท่านไม่ต้องรู้เท่าผมก็ได้
  ดีแต่ห่าหอน รอแก้ตัวกะ DSI ดีกว่าทั่น

  • Sory

   ดีเอสไอ ไม่ใช่ศาลนะครับ ไม่มีอำนาจชี้ผิดชี้ถูกนะครับ แล้วก็ไม่ต้องแก้ตัวกับดีเอสไอด้วยครับ

   สงสัยจะมึนอะไรหรือเปล่า

   • Thongthai9999

    dsi ไม่ใช่ศาลถูกต้องครับ แต่ dsi เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม

   • ราชดำเนิน

    ตอนศาลตัดสินแล้วคงจะเงียบปากได้นะ โดนอาญาไป 11 คดี

 • Orey

  ผมถามนิดหนึ่ง ได้ข่าวมา คนในกลุ่มที่ประท้วง บางคนกำลังจะได้ดิบได้ดี ไปอยู่ ตึก ผอ. แต่พวกท่านก็อยู่เหมือนเดิม ผมถามจริงท่านออกมาสู้เพื่อองค์การค้า หรือสู้เพื่อใคร !!!!

  หลายคนฝากถาม ตอบให้ชัดนะครับ

  • มองเห็นแสงไฟริบรี่

   ถูกต้องคร๊าบบบบบบ วางมาดซะ เดินไปเดินมา ชี้นู้นชี้นี่ มาเป็นผอ.เองเลยดีเปล่า (เราว่าหลายคนคงรู็ว่าเป็นใคร)

   ใหญ่เหลือเกินนะตอนนี้ มีบอกจะปลดพนักงานด้วยนะเนี้ย ร้ายว่ะ ไม่กี่วันออกลายเลยนะ

   • ฟิวเจอร์

    นี่อี่กคน คงได้ดิบได้ดีเพราะใช้ลิ้น เวรกรรมขององค์การฯ แทนที่จะได้ตำแหน่งเพราะความสามารถ คนขับรถยังได้ตำแหน่ง ส่วนเลย

   • ราชดำเนิน

    ถ้าจะเป็นเอาหนักนะคุณเนี้ย ใครมันจะมีอำนาจปลดพนักงานออก ไม่ไหว ๆ คิดแต่เรื่องแตกแยก

  • Thongthai9999

   พวกผมมาประท้วงเพื่อพี่น้องชาวองค์การค้าทั้งมวล ใครจะได้ดิบได้ดีผมไม่สนใจ แต่ใครทุจริตพวกผมจะออกมาไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตาม ที่ไหนมีการกดขี่ที่นั้นมี่การต่อสู้

  • ราชบพิธ

   องค์การค้าจะชิบหายก็เพราะคนอย่างคุณนี่แหละ ให้มันมีมูลหน่อย

 • พวกที่มากล่าวหาผมว่า ?ทุจริตหรือโกง? ขณะเดียวกัน ก็มีพนักงานบางคนโดนไป 2 เรื่อง ผมส่งฟ้องคดีที่ศาลอาญา ศาลประทับรับฟ้องคดีว่ามีมูล ที่มีประท้วงกล่าวหาผม ผมถือว่าเป็นคนวิตกจริต ผมไม่ได้เครียด ว่ากันไปตามสบาย ผมไม่ได้ชั่วอย่างนั้น ผมจึงไม่สะทกสะท้าน

  โม้ครับ คุณสันติภาพ โม้ คดีที่ว่ารับเรื่องไปสองเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับการทุจริต หรือโกง อย่างที่คุณบิดเบีอน คดีแรก สันติภาพ ฟ้องท่านประธานอารีย์ สืบวงค์ ขอหาหมิ่นประมาท คดีที่สองฟ้องคุณการุณ มิแนน ข้อหาหมิ่นประมาท ไม่เกียวกับเรื่องทุจริตหรือไม่ และยังไม่รู้จะชนะหรือแพ้ แต่ทีรู้ ๆ นาย โดนคดีอาญาไป 11 คดี ซึ่งเป็นสถิติของ ผอ. อค. ได้ดีทีเดียว

  ส่วนเรื่อง ไทยพับลิก้า : ทำไมไม่ขึ้นเงินเดือน 3% ให้กับพนักงานตามมติ ครม. ทั้งๆ ที่ศาลฎีกาตัดสินออกมาแล้วว่าให้จ่าย
  ประเด็นนี้ตอบง่ายนิดเดียว คือ องค์การค้าฯ ไม่มีเงิน แล้วจะให้ผมทำอย่างไร จะไปกู้แบงก์ก็ไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้ แค่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานในแต่ละเดือน จ่ายตรงเวลาก็ดีแล้ว ในแต่ละปี ผมตั้งงบฯ จ่ายเงินเดือนพนักงานไม่เคยขาด………..โจทก์จำเลยในคดีนี้ จำเลยไม่ใช่ องค์การค้า จำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาคือ สกสค. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐจำต้องผูกพันต่อคำพิพากษา นายเอาเรื่องมาปนกันเอง เที่ยวบังคับให้ 98 คนที่ชนะคดีตามคำพิพากษาแล้ว ให้กระทำในสิ่งท่นักกฎหมายเขาไม่ทำกัน และ ข่มขู เขาทุกเรื่อง บังคับให้คนอื่นถอนฟ้อง คดี เหล่านี้ทั้งที่เป็นสิทธิของเขา กระทำยำยีความเป็นมนุษย์ หรือ ทำลายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ส่วนมากคนที่ออกมาประท้วงจะเป็น ปัญญชน และ ผู้หญิงส่วนใหญ่ และที่ว่าคนแค่ 200 คน ก็โม้เกนไป คนมาใช้สทธิให้ สหภาพนัดหยุดงานได้ 900 กว่าคน ไม่ให้นัดหยุดงาน 200 คนเศษ ดูทิวแถวที่เดินท้าวจาก ศึกษาภัณฑ์ ราชดำเนิน คนไม่ตำกว่า 700-800 คนกลางแดดเปรี้ยง …..

  • เพื่อนเก่า

   เขียนยาวเลยนะคุณ นี่เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เจอลงดาบ ไปนั่งตบยุงอยู่บ้าน ดูจากคอมเม้นโกรธน่าดูเลยนะ

   ส่วนมากคนที่โดนเล่นงาน กับคนปกติ แตกต่างกันครับ ผู้อ่านใช้วิจารณญาณในการอ่าน และวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับ

   • คุรุสภา

    ส่งเสริมกันเข้าไปคุณก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าอะไรผิดอะไรถูก ไม่อายต่อการกระทำของตัวเองบ้างหรือ

  • Oatty

   ได้คำตอบแล้วนะ ว่าการที่คุณมาแสดงความคิดเห็นในแต่ละข่าวที่เกียวข้องกับองค์การค้า สกสค.คุณคือหนึ่งในหลายคนที่เสียประโยชน์จากการทำงานของคุณสันติภาพ ถ้าอ่านจากข่าว ชัดเจนว่าคุณโดนฟ้องเพราะไปกล่าวหาว่าเขาทุจริต ก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม แต่ประเด็นเรื่องขึ้นเงินเดือน ถ้าหน่วยงานคุณไม่มีเงินแล้วจะเอาที่ไหนมาจ่ายให้คุณ แล้วการที่คุณไปนั่งประท้วงงานการไม่ทำ ไม่อายคนอื่นที่ทำงานเหรอ ถ้าปล่อยให้องค์กรนี้ล่มจมพวกคุณจะไปทำมาหากินอะไร เก่งนักก็ไปบริหารเองเลยดีไหม จะได้รู้ว่าการที่ดีแต่ว่าเขา ขัดขาคนทำงานมันยากรึง่ายกว่ากัน ถ้ามีสมองก็ช่วยกันทำงานซิ อย่าดีแต่พูดหรือใช้กำลัง 🙂 ดีไหมคุณ!!

   • Thongthai9999

    ถ้าปล่อยให้คนทุจริตมาบริหารมาโกงกิน เราก็ไม่เหลืออะไรแม้แต่ที่ดิน จะโดนขายหมดเกลี้ยง และที่สำคัญมีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ต่างๆ นาๆ ให้ถอนฟ้อง ขอให้คุณจำไว้นะครับไม่เดือดร้อนไม่มีใครมาประท้วงกันหรอกครับ ที่ไหนมีการกดขี่ที่นั้นมีการต่อสู้ และขอให้รู้เอาไว้พวกผมที่มาประท้วงก็เพื่อปกป้ององค์การค้าฯ

   • ราชดำเนิน

    ผมก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การค้า ขอบอกเลยนะว่าคุณนี่แหละที่เป็นคนทำลายองค์การค้าอย่างแท้จริง ส่งเสริมคนชั่วให้คนชั่วได้ใจ ให้รู้ไว้ชั่วลูกสืบหลานคุณเลยนะ ว่าคุณเป็นคนทำลายองค์การค้าอย่างแท้จริง

   • Samahal

    ใครเขาไปเสียผลประโยชน์จากการทำของสันติภาพ เขาเรียกร้องในสิ่งที่ควรไ้ด้ แล้วคุณที่แสดงความคิดเห็นว่าเขาไปนั่งประท้วงไม่ทำงานทำการ คุณรู้หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพนักงาน พนักงานที่มาเรียกร้องถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาจะเีรียกร้องไปทำอะไร แล้วที่ว่าถ้าองค์กรล่มจม มันจะล่มจมก็เกิดจากคนอย่างคุณและสันติภาพ แล้วถามหน่อยใครเขาไปใช้กำลังในการประท้วงขนาดถนนเขายังไม่ปิดเลย อย่างคุณถ้าจะใช้ลิ้นในการทำงานมากกว่า เพราะคนที่เขาประท้วงเขามีสมองเขาถึงรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อย่างคุณสะกดคำว่า ชั่ว ถูกไหม ถ้าไม่ถูกมาถามผมนี่จะสอนให้ แล้วอีกอย่างนะองค์การค้าถ้าผู้บริหารมันไม่โกงกินทำอย่างไรมันก็ไม่เจ๊ง แค่พิมพ์หนังสือตำราเรียนอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้ว แต่ที่มันอยู่ไม่ได้ หรือ จะอยู่ไม่ได้มันต้องถามไอ้คนที่เป็นหัว ที่จ้องแต่จะรับชอบ ไม่ยอมรับผิด เขียนมาอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจหรือเปล่า หรือ สมองไม่ถึง

   • Jeab_sangkanan

    พวกเสียผลประโยชน์. คำนี้ใช้สำหรับกลุ่มคนที่เสียประโยชน์จากสิ่งที่เคยได้รับแบบไม่ปกติ ได้มาโดยไม่สุจริต ทุจริต เช่น โกง หรือได้มาการฉ้อฉล การที่คุณกล่าวหาว่า
    กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยว และร่วมกันปกป้ององค์กร ปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธรณะ ไม่นิ่งดูดาย ปล่อยให้พวกปลวกเข้ามารุมกัดกินจนองค์กรล่มสลาย เป็นพวกเสียผลประโยชน์

    ชั่วชีวิตนี้คุณคงมองแค่จมูกของตัวเอง เห็นแต่ลมหายใจของตัวเอง เห็นแก่ตัว อย่างน่ารังเกียจที่สุด ส่องกระจกมองตัวเองบ้างว่าจิตใจของคุณตกต่ำลง….คุณกล้าทำร้ายพี่น้องร่วมชายคาบ้าน ได้ลงคอ จิตใจทำด้วยอะไร ถึงได้เนรคุณองค์กรที่เลี้ยงดูพวกคุณมาอย่างดี การที่ปล่อยให้คนที่ไม่มีวุฒิภาวะ ขี้โกง ตีสองหน้า มาเป็นผู้นำองค์กร จนเกิดความเสียหายมากมาย เท่ากับพวกคุณร่วมสนับสนุนให้บุคคลอื่นเข้าทำลายองค์กรของตัวเอง ช่างน่าอัปยศเสียนี่กระไร เพราะมีคนแบบคุณองค์การค้า ถึงได้เป็นเช่นนี้…

  • นัฎฐวรรณ

   คุณลอยศักดิ์ เขาเป็นคนดีนะ เขาไม่ได้ถูกนายสันติภาพเลิกจ้างแต่เขาลาออกเองเพราะทนการกระะทำของนายสันติภาพไม่ไหว ที่ละเมิดข้อบังคับ ระเบียบกฎหมายทุกฉบับที่มี เท่าที่รู้เขาเขียนในใบลาออกว่า “ไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีคนเขียนใบลาออกเช่นนี้ มันแสดงถึงความมีศักดฺ์ศรัของคนๆหนึ่ง ไม่ใช่เชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตา แล้วก้มหน้าทำงานไม่มีปากเสียง ไม่ยอมเปิดใจด้วยซ้ำว่าตัวเองขายศักดิ์ศรีของตัวเอง แลกกับการได้รับคำชมว่าเป็น “เด็กดีของนาย” ที่ทำตัวเป็นร่างทรงของสัมพเวสี ที่เที่ยวเป่ากระหม่อมใครต่อใครจนนำลายเปียกหน้าไปหมด โดยเฉพาะเด็กสาวๆในคาถา ในขณะที่คุณลอยศักดิ์ คือตัวแทน ของผู้ใช้แรงงานที่สู้ที่เสียสละให้กับคุณ ให้คุณได้มีชีวิตที่ดีกว่า ไม่ถูกกระทำย่ำยี เอาเปรียบจากคนอย่างนายสันติภาพ รวมทั้งตัวคุณด้วย ก็จะได้รับผลบุญนี้ โดยถ้วนทั่ว..หรือจะเถียง ..หรือจะไม่เอา 3 % 2 ขั้น ก็นำไปบริจาคบ้านเด็กปัญญาอ่อน ซะ..แต่เท่าที่รู้ คุณเป็นคนที่ไปเซ็นรับก่อนคนอื่นเลยไม่ไช่รึ. ถ้าคุณลอยศักดิ์ ไม่เริ่มต้นไปฟ้องที่ศาลแรงงานกลางไว้ให้ อย่าหวัง….แม้แต่บาทเดียวก็ไม่ได้จาก สกสค.

 • รักลูกเมีย

  ในนี้คนที่มาคอมเม้น ส่วนมากจะเป็นพวกเสียผลประโยชน์ครับ คนที่ถูกฟ้อง ไม่ก็คนที่ถูกไล่ออก กฎระเบียบขององค์กรฯ มีอยู่ ครับ คนที่ทำผิดก็ต้องถูก ปลด ไล่ออก ย้าย เป็นธรรมดา คนแบบนี้เอาไว้ไม่ได้หรอกครับ ขว้างโลก มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ ก็เลยรวมกลุ่ม ประท้วง เจริญล่ะงานนี้ พวกคุณก็รู้อยู่ เหว รอองค์การค้าฯ อยู่ข้างหน้า
  พวกคุณยังทำแบบนี้อีก แล้วจะทำยังไงถ้าองค์กรต่อจากนี้เละเทะ ไม่มีเงินจ่าย พวกเราไม่ตาย หรอ แทนที่จะรักองค์กร

  ยื่น ข้อเสนอ 6ข้อ ผอ.ก็รับปาก มีบางข้อ ที่รับปากไม่ได้ เพราะไม่ใช่อำนาจท่าน สุดท้าย บอกมันสายเกินไปที่จะคุยกันแล้ว กลายมาเป็นขับไล่ ผอ. จุดยืนอยู่ตรงไหน

  แล้วลูกเมียผมจะ เป็นยังไง ต่อจากนนี้ ดูจากสภาพ ขององค์กรที่เราทำอยู่ ตอนนี้ เซงเป็ด อุตส่าจะไม่แสดงความเห็นแล้วนะเนี้ย ทนไม่ได้ ยิ่งเห็นพฤติกรรมคนบางคนของสหภาพ งานการไม่ทำเดินไปเดินมา ทำตัวเป็นฮีโร่ โด่ รู้ไว้ด้วยพนักงานหลายคนหมั่นไสคุณ

  • Thongthai999

   แล้วไอ้คนที่มาเชียร์ก็คงได้ผลประโยชน์แน่นอน ก่อนโดนย้าย 1 วันมีการออกคำสั่งปรับระดับให้กับคนสนิทมากมายเป็นประวัติการอย่างไม่มียางอาย หรือว่าไม่จริง

  • ราชดำเนิน

   ถ้าเค้าบริหารงานด้วยความสุจริตจริงด้วยความสามารถจริง กล้าให้เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานเหมือนตอน ดร.ชินภัทร ไหมละ ดูซิว่าจะได้สักกี่คะแนน กล้าไหมละ

  • Jeab_sangkanan

   ปลวก จริงๆๆ !!!!! ลืมตา…มามองดูโลกที่แท้จริงซะบ้าง มัวแต่หลับตา หูดับ ไม่ยอมรับความจริง ถูกคนอื่นหลอก..ก็โง่พอแล้ว ยังจะหลอกตัวเอง..หลอกคนอื่นๆ ต่อไปอีก ให้โง่…งมงาย ตามๆ กันไปอีก คนองค์การค้า เค้าไม่ได้กินหญ้านะเฟ้ย…และก็ไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยของใคร…ด้วย

 • Surit97

  คุณรักลูกเมีย รักลูกเมียตัวเองหรือลูกเมียชาวบ้านก็ไม่รู้นะ ได้ข่าวชีกอไปทั่วแม้แต่เด็กแรงงาน จากสำนวนการเขียนดูเหมือนรับผลประโยชน์ไปเต็มๆแน่นอน ความไม่ชอบมาพากลในการบริหารจัดการในองค์การค้าสกสค.ในยุคที่กำลังกล่าวถึงมีให้เห็นมากมาย สั่งย้ายไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นซ้ำซากตั้งแต่เขาเข้ามา แค่ไม่ยกมือไหว้ก็โดนแล้ว ขนาดนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขันภายนอกลืมยกมือไหว้เขายังสั่งริบชุดและห้ามลงแข่งขันเลยครับ ทั้งย้ายทั้งเลิกจ้างจนมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมากมายหลายคดีทั้งแพ่งและอาญา ประเด็นนี้ต้องติดตามดูตอนจบก็จะรู้ว่าใครผิดใครถูก แล้วความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนละคนรักเมีย นอกจากนี้จะยกตัวอย่างอีกเรื่องคือ การอนุมัติให้คนกำลังจะเกษียณปีนี้เข้าโครงการเออรี่รีไทแบบไม่ผ่านบอร์ด โดยอนุมัติให้ลาออกเพียงคนเดียวแถมคนที่ว่าคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ประกาศด้วยคือไม่ได้เจ็บป่วยสามารถทำงานได้เป็นปกติแล้วยังให้ความดีความชอบเป็นระดับสิบเพิ่มเงินเดือนอีกสองขั้นรวมแล้วเจ็ดหมื่นกว่าบาทจากนั้นจ่ายเงินบำเหน็จภายในเจ็ดวัน เจ้าหน้าที่คนนั้นเมื่อออกแล้วเช้าอีกวันเขาแต่งตั้งให้มาทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษารับเงินอีกเกือบสี่หมื่นบาท ทำเหมือนองค์การค้าสกสค.เป็นโรงพิมพ์เจ๊กบริหารแบบใช้อารมณ์จะให้ความดีใครหรือจะเลิกจ้างใครก็ได้อย่างนี้คงลงเหวตามคุณคิดแน่นอน แล้วการที่สหภาพออกมาต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ปกป้องเจ้าหน้าที่และองค์กรมันผิดตรงไหน หรือจะปล่อยให้คนที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันกระทำผิดระเบียบผิดกฏหมายแรงงานผิดสภาพการจ้างและข่มเหงรังแกเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมเป็นทาสรับใช้คนไม่เคารพกฏระเบียบต่อไปอีกหรือครับ

 • อ้อมน้อยเอาอยู่

  เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คน(คนเท่านั้นนะ)

 • รักลูกเมีย

  แล้วไอ้คนที่มาเชียร์ก็คงได้ผลประโยชน์แน่นอน ก่อนโดนย้าย 1 วันมีการออกคำสั่งปรับระดับให้กับคนสนิทมากมายเป็นประวัติการอย่างไม่มียางอาย หรือว่าไม่จริง ————————————– ——————-คุณไม่ได้อ่ะดิ ถ้าได้คงเงียบปากไปนานแล้ว

  • Thongthai9999

   ผมอุตสาห์บัตร 6 ปี ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย แต่ไม่ได้ขั้นเพราะไม่ยอมถอนฟ้องคดี 2 ขั้น 3 เปอร์เซ็นต์ แล้วยังงี้หมายความว่ายังไงครับตอบผมหน่อย อย่าบอกนะว่าผมไม่ได้ทำงาน หรือว่าคุณได้ก็เลยมาแหกปากให้เจ้านายอย่างเติมที่ อดอย่างเสือดีกว่าอยู่อย่างหมานะครับ

 • Jeab_sangkanan

  คุณเคยพบเคยเจอไหม.?? คนอะไร ไม่รู้จักถูก ไม่รู้จักผิด ไม่เคารพกฎ กติกา และไม่ปฎิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง ผมทำ ผมถูก ผมพอใจ ผมอยาก บุคคลประเภทนีี้ อยู่ที่ไหนก็ ฉิบหาย ที่นั่น. ผ่านไปที่ไหนก็ทำแต่เรื่องเสียหาย ก่อเรื่องสร้างปัญหา เป็นที่เอือมระอาของผู้พบเห็น ไม่น่าแปลกใจเลยที่ บุคคลคนนี้ถูกขับไล่จากกลุ่มคนในสังคมที่มีคุณธรรม ไปอยู่ที่ไหน ก็ถูกขับไล่ที่นั่น กี่ครั้งกี่หนแล้ว ไม่รู้จักอับอายขายหน้า ไปถึงจังหวัดไหน ก็ฉ้อฉน หลอกลวง ต้มตุ่น ไปทั่วทุกหัวระแหง ชอบอวดอ้างว่ารู้จักคนใหญ่ คนโต แอบอ้างชื่อเสียงของคนอื่นมาหากิน พูดจาหาความจริงไม่ได้สักเรื่อง ลื่นเหมือนปลาไหล แถกไปน้ำขุ่นๆ เสแสร้ง แกล้งทำได้ทุกเรื่อง ฯลฯ อีกมากมาย สาธยายไม่จบไม่สิ้น อยากรู้จักไหมละ!!!! หากใครชื่นชม นิยมชมชอบคนประเภทนี้ อยากใกล้ชิดสนิทสนม ก็ขอเชิญไปอยู่ร่วมกัน ทราบข่าวว่าขณะนี้โรงพยาบาลโรคจิตกำลังควานหาตัวอยู่ หากใครพบเจอ กรุณาแจ้งทางโรงพยาบาลทราบด้วย เนื่องจากบุคคลคนนี้เป็น มหันตภัยต่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวม……

 • คนเบื่อ

  สหภาพแรงงานฯบางคน ปกป้องผลประโยชน์ขององค์การค้าฯ หรือปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง อยากได้เงินเดือนเพิ่มต้องดูสภาพคล่องทางการเงินด้วย ประท้วงหวังเงินเดือนเพิ่ม เราควรเสียสละบ้างครับ !! ต้องเปิดใจให้กว้าง เห็นแต่ละคนเก่งกันนักมาเป็น ผอ.เรยดีไหม อยากจะรู้จังว่าจะจ่ายเงินเดือนทันรึป่าว จะแก้ปัญหาต่างๆได้ไหม เพราะมีผู้ที่ตั้งตนเป็นแกนนำใหญ่ในองค์กรแบบว่าอยู่มานาน (ประมาณว่ากุใหญ่มาก่อน) ไม่ฟังคำของฝ่ายบริหาร มันก้อสมควรถูกโยกย้าย ถูกไล่ออก องค์กรเราจะล่มสลายยังจะไม่รู้ตัวอีกเพราะพวกไม่ทำการทำงาน ล่าสุดตอนนี้แกนนำไปได้ดิบได้ดีเดินไปเดินมา ชี้นู้นชี้นี่ (เราว่าหลายคนคงรู็ว่าเป็นใคร) ใหญ่เหลือเกินนะตอนนี้ มีบอกจะปลดพนักงานด้วยนะเนี้ย (ประมาณว่าใครไม่ใช่พวกกุ) ร้ายว่ะ ไม่กี่วันออกลายเลยนะคับ สุดท้ายแกนนำก็เอาพวกคุณเปนบันไดถีบตัวเองขึ้นมา สุดท้ายก้อเพื่อตัวเอง ถ้าบริหารแร้วองค์กรจะพัง กุจะประท้วงมันมั่ง…

 • คนรู้จริง

  ขอขอบคุณที่ไทยพับลิก้า ที่เอาข่าว ผอ.ตอบทุกประเด็น มาเสนอ

  ดูก็รู้ครับตอนนี้ที่ มาโพสไม่เห็นด้วยหรือโจมตี ก็คือคนที่เสียผลประโยชน์ ถูกฟ้อง ถูกปลด ถูกย้าย

  ในเมื่อท่านเสนอ ข่าว มาแล้ว ผมอยากให้ท่านตามข่าวองค์การค้า ในขณะนี้ ว่าเป็นอย่างไรมี อิทธิพลมืด ครอบงำหรือไม่อย่างไร พวกเขาต่อสู้เพื่อองค์กรจริง หรือไม่ หรือถูกหลอกใช่ แล้วคนที่มาประท้วง ส่วนมากเป็นคนไม่ทำงานเพื่อองค์กรหรือไม่ หรือรอแต่รัอเงินเดือนไปวันๆ แล้วบอกคนว่าผอ. โดนคดีเยอะ ผมถามว่า พวกที่มาโพส เจอไปกี่คดี

  แล้วที่สำคัญ คนที่มาโพส มีไม่กี่คน เพียงแต่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อย เช่น คุรุสภา ราชดำเนิน ฟิวเจอร์ คนเดียวกันทั้งนั้น

  คิดว่าคนเขาไม่รู้ ให้ดูว่าคนมาโพสเยอะ ที่แท้คนคนเดียวกัน

  • Thongthai9999

   ก็มีแต่พวกมาเชียร์เท่านั้นแหละครับ มีอยู่ไม่กี่คนพอเถอะครับคุณก็รู้อะไรดีอะไรชั่ว ตอนนี้คนองค์การค้ากินอิ่มนอนหลับไม่ต้องผวากับการข่มขุ่อีกแล้ว ผมไม่เข้าใจว่าพวกคุณต้องการอะไรถึงเรียกร้องให้เขาคนนั้นกลับมาซะเหลือเกิน ทั้งๆ ที่คุณก็ทำงานได้อย่างปกติไม่มีเพื่อนคนไหนว่าคุณ แต่คุณก็รู้ถ้าคนๆ นี้กลับมาได้เขาจะจัดการยังไงกับคนที่ตรงกันข้ามกับเขาหรือคุณยอมได้ผลประโยชน์และฆ่าเพื่อนที่ทำงานของคุณเอง เอ๋หรือว่าคุณไม่มีเพื่อนที่ทำงาน

  • ลูกพระพฤหัส

   ผมไม่เคยถูกฟ้อง ไม่เคยถูกปลด ไม่เคยถูกย้าย ที่ออกมาประท้วงก็เพราะการทนการข่มขู่ต่าง ๆ นา ๆ ของ ผอ.คนนี้ไม่ไหว ร่วมทั้งรู้เห็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบสั่งย้ายคน หรือการแต่งตั้งคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง
   ต่าง ๆ ซึ่งมันล้วนขัดต่อ ระเบียบขององค์การค้าทั้งสิ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ ผอ.คนนี้สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจ ในทุก ๆ เรื่อง โดยไม่สนใจ ระเบียบขององค์การค้าหรือความเสียหายขององค์การค้าเลย.คุณก็รู้ดีอยู่แก่ใจ..ไม่เป็นไรถ้าคุณคิดดีต่อองค์การค้าจริง องค์พระพฤหัสต้องคุ้มครองคุณ แต่ถ้าคุณคิดร้ายต่อองค์การค้า องค์พระพฤหัสจะลงโทษคุณเอง..อย่างสาสม..ผมเชื่ออย่างนั้น..

  • sssnnn

   เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ประท้วง ที่ออกมาประท้วง เพราะความไม่ยุติธรรมในการบริหารงานเป็นหลักสำคัญ การออกมาประท้วงนี้เป็นความเสี่ยงในการทำงานอย่างมาก แต่ก็ออกมาด้วยความเต็มใจ คิดว่ามันต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแน่นอน ที่ออกมาต้องการเรียกร้องความถูกต้อง ความชอบธรรม และเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เคยคิดเล่นเล่นเหมือนกันนะว่า ชาวองค์การค้าฯน่าจะลงประชามติกันดีมั้ยว่า ต้องการให้ ผอค.สันติภาพบริหารงานหรือไม่ เหมือนกับที่ ท่านชินภัทร ทำในการบริหารงานครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบกันไปเลยว่าเป็นอย่างไร

 • คนรู้จริง

  เพื่อให้ขึ้นเงินเดือน 3% บวก 2 ขั้น พวกเราชาวองค์การค้าฯ ต้องรู้สถานะขององค์การค้าฯกันครับ ว่าติดหนี้อยู่เท่าไหร่ ผอ.คนไหนๆมา ก้อโดนประท้วงเสียหมด นอกจากคนที่มารักษาการชั่วครั้งชั่วคราว เดี๋ยวคนใหม่มาก็โดนอีก จ่ายเงินทันเราก็ประท้วง ไม่มีเงินจ่ายเราก็ประท้วง เพราะต่างคนต่างไม่ยอมเสียสละเพื่อองค์กร ส่วนตัวผมขอยอมเสียสละเรื่องดังกล่าวไว้ก่อนครับ ดูจากเนื้อข่าวเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสียอีก !! ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณกว่า 800 ล้านบาท หนี้ธนาคารลดลง กว่า 300 ล้านบาท ในยุค ผอ.สันติภาพ เพราะไม่ใครคงอยากให้องค์กรล่มสลาย เราเองก็รู้ว่าไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐซักบาท ผมมีความรู้สึกเหมือนตัวประธานสหภาพฯอยากมาเป็น ผอ.เสียเองมากกว่า ตัวประธานสหภาพฯ คุณมีความสามารถให้ขึ้นเงินเดือน 3% บวก 2 ขั้น ได้รึป่าวครับ เก่งแต่เรื่องประท้วงเหลือเกิน กลัวบริหารแล้วองค์กรวิบัติหนักกว่าเดิม เอาแต่พรรคพวกตนเองอย่างเดียว โดยเอาผู้ชุมนุมเปนบันไดทางสู่ตำแหน่ง

  • Thongthai9999

   หลักฐานในการทุจริตครอบครัวข่าว 3 ก็ชัดๆ ในไทยพับลิก้า ยังไม่หายหน้ามึดตามัวหรือเหรอครับ โดนข่มขู่คุกขามสารพัด ถ้าไม่ลุกขึ้นสู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว หมาโดนเตะมันยังกัด นี้เป็นคนแท้ๆ เขาเอาเท้าลูบหน้ายังไม่รู้อะไรเลยคิดว่าเป็นมือ

 • sssnnn

  พ่อคนดี พ่อพระผู้ใจบุญ ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำผิดอะไรเลย ทำความดี ทำประโยชน์ให้ อค.ทุกอย่าง ไม่เคยสำนึกผิดชอบชั่วดี ทำให้คิดไปถึงพื้นฐานครอบครัวที่เลี้ยงมา คงไม่เคยสั่งสอนให้ลูกยอมแพ้อะไรเลย ความคิดตนเองถูกต้องเสมอ อย่างนี้ต้องให้ฟ้าลงโทษสถานเดียว ฟ้าต้องมีตา หน้าด้าน หน้าทนจริง..จริง ไม่มีจริยธรรมของความเป็นผู้นำองค์กร อยู่ต่อไปพาลแต่จะทำให้องค์กรแตกแยก ทุกวันนี้ก็แตกแยกกันแล้วตั้งแต่ พ่อคนดีคนนี้เข้ามา ประการนี้หละสำคัญ ความสามัคคี เราลูกหม้อองค์การค้าฯ ต้องปรองดอง และสามัคคี เพื่อเรือลำนี้จะได้อยู่ในนาวาที่เชี่ยวกราดต่อไป พี่น้อง…เอ้ย…..

 • Jeab_sangkanan

  พูดไปได้ โกหกหน้าตาย ไม่อายฟ้าดิน 555+

 • Thongthai9999

  มาอีกก็ไล่อีกไม่ต้องห่วงจัดมา