โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล กับ “การสูญหายของชนชั้นกลาง”

ในหนังสือชื่อ The Vanishing Middle Class นักเศรษฐศาสตร์ของ MIT ชื่อ Peter Temin กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นภัยคุกคามต่อคนชั้นกลางในสหรัฐอเมริกา คนที่มีรายได้ระดับกลางลดน้อยลงไป สหรัฐฯถูกแบ่งเป็นกลุ่มคนมั่งคั่งกับคนที่รายได้ต่ำ รายได้ระดับกลางที่เฉลี่ยปีหนึ่ง 60,000 ดอลลาร์ ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย การสูญหายของคนชั้นกลาง ทำให้สังคมมีสภาพเหมือนกับยุคก่อนอุตสาหกรรม ที่มีแต่คนกลุ่มน้อยที่ร่ำรวย กับคนกลุ่มมากที่ยากจน

“มั่นคง” กับ “มั่งคั่ง” ไปด้วยกันได้ดีเพียงใด?

ถ้าอยากให้ “มั่นคง” ทางการเมืองต้องใช้วิธีรวมศูนย์ ระบบที่เรียกว่า “Centrally Planned” มักจะถูกนำมาใช้ รัฐจึงมักจะขยายทั้งขนาด บทบาท และอำนาจไปทั่ว กฎระเบียบต่างๆ จะถูกออกมามากมาย แผนการณ์ต่างๆ จะถูกวางอย่างละเอียดยิบ กำหนดให้หมดว่าใครควรจะทำอะไร ไม่ให้แตกแถวไปได้ (แล้วตั้งชื่อเพราะๆ ว่า “แผนยุทธศาสตร์ชาติ”) ซึ่งทั้งหมดนั้น ถึงจะทำด้วยความหวังดี ด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์เพียงใด สุดท้ายกลับทำร้ายชาติทำร้ายประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความ “มั่งคั่ง” แล้วเมื่อ “มั่งคั่ง” ไม่ได้ ไอ้ที่หวังจะให้ “ยั่งยืน” ยิ่งไม่มีทาง ดังที่เราเห็นตัวอย่างมากมายในประวัติศาสตร์

นักวิชาการชี้ความมั่งคั่งของไทยอยู่ที่ใคร! คน 20% ครองทรัพย์สินสุทธิเกินครึ่งประเทศ

นักวิชาการชี้ความมั่งคั่งของไทยอยู่ที่ใคร! คน 20% ครองทรัพย์สินสุทธิเกินครึ่งประเทศ