ความมั่นคงทางพลังงาน VS ความมั่นคงทางการเมือง

ประเด็นสำคัญที่สุดของผม อยู่ที่คำว่า “ความมั่นคงทางพลังงาน” ซึ่งแปลง่ายๆว่า ความมั่นใจว่าเราจะมีพลังงานใช้อย่างไม่ขาดแคลน ในราคาที่เหมาะสม และสามารถทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ได้ ว่าจะจัดการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไร คำว่า”ความมั่นคง”นั้น ตรงข้ามกับคำว่า “ไม่แน่นอน” ซึ่งนอกจากจะจัดหาพลังงานให้เพียงพอแล้ว ยังหมายถึงว่า “มีหรือไม่มี ก็ต้องให้รู้” เพราะการเตรียมการรับมือนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเรามี เราก็จะได้เตรียมใช้ ถ้าไม่มีก็ต้องรู้ เพราะต้องเตรียมปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะใช้ จะจัดหาพลังงาน

เปิดตัวกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย “รสนา โตสิตระกูล” แนะระยะสั้น ปรับลดราคา LPG ครัวเรือนเท่าขนส่ง-ห้ามโรงกลั่นน้ำมันบวกค่าใช้จ่ายเทียม

เปิดตัวกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย “รสนา โตสิตระกูล” แนะระยะสั้น ปรับลดราคา LPG ครัวเรือนเท่าภาคขนส่ง-ยกเลิกค่าฟรีเมี่ยม ห้ามโรงกลั่นน้ำมันบวกค่าใช้จ่ายเทียม

ปฏิรูปพลังงาน (ตอนจบ): แนะรัฐบาล รื้อโครงสร้างราคาน้ำมัน-ก๊าซ- เพิ่มการแข่งขัน-ค้านทวงคืน ปตท.

ปฏิรูปพลังงาน (ตอน 4): แนะรัฐบาล รื้อโครงสร้างราคาน้ำมัน-ก๊าซ-เพิ่มการแข่งขัน-ค้านทวงคืนปตท.