เจาะฐานรายได้ของคนไทย

เจาะฐานรายได้ของคนไทย

ประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เราติดกับดักนี้มานานและไม่สามารถก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาได้ เพื่อให้เห็นสภาพและโครงสร้างรายได้ของคนไทยแต่ละกลุ่ม สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าขอนำเสนอฐานเงินเดือนในซีรี่ส์ “รายได้คนไทย”

12 ข่าวในประเด็นนี้


ทะเบียนคนจน 8.3 ล้านคน รายได้ไม่ถึงแสนบาท/ปี กู้นอกระบบเกิน 1 แสนบาทกว่า 9 แสนคน อีก 1.4 หมื่นคน แบกหนี้เกิน 1 ล้าน

เปิดข้อมูลคนจน 8.3 ล้านคน รายได้ไม่ถึงแสนบาทต่อปี กู้นอกระบบทุกคน-วงเงินเกินแสนกว่า 9 แสนคน อาการโคม่า 1.4 หมื่นคน หนี้เกิน 1 ล้าน

เจาะลึกภาระหนี้ครัวเรือนคนไทยผ่าน Big Data – “PIER” เผยคนเพียง 10% เป็นหนี้กว่า 60% ของทั้งระบบ

เจาะลึกภาระหนี้ครัวเรือนคนไทยผ่าน Big Data – “PIER” เผยคนเพียง 10% เป็นหนี้กว่า 60% ของทั้งระบบ ระบุ7 ปี หนี้ครัวเรือนโต 92% เหตุลูกหนี้ ก่อหนี้เพิ่ม 44%

ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย งบเงินเดือนเพิ่มขึ้น 3 เท่า แต่ประสิทธิภาพ-ความโปร่งใสแย่ลง

สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเรื่อง “ข้อเท็จจริง 10 ปี ระบบข้าราชการไทย” ชี้กำลังคนเพิ่ม 50% ฐานเงินเดือนสูสีกับเอกชน งบบุคลากรโต 3 เท่า แต่ผลการจัดอันดับด้านประสิทธิภาพและความโปร่งใสกลับตกลง จากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

คนร. ปรับโครงสร้างเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ เริ่ม 9,040 ขั้นสูง 142,830 บาท – เปิดอัตราค่าจ้าง 58 ขั้น

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมนาย กุลิศ สมบัติศิริ เลขาธิการการประชุม มีมติเห็นชอบแล้วในหลักการ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (โครงสร้าง 58 ขั้น) 35 แห่ง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

ค่าตัวแพทย์ 16 ประเทศทั่วโลก เนเธอร์แลนด์สูงสุด ปีละ 8.3 ล้านบาท

สิ้นศักราชใหม่ พ.ศ. 2558 นี้ ไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (ASEAN Economics Community: AEC) อย่างเต็มตัว การรวมตัวที่เกิดขึ้นนี้เป็นการนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาตกลงร่วมกัน รูปแบบคล้ายๆ กลุ่มยูโรโซนหรือเขตเศรษฐกิจอื่นๆ ส่งผลให้ประเทศไทยจากเดิมที่ตลาดมีแค่การให้บริการประชาชนเกือบ 70 ล้านคน เพิ่มเป็นตลาดของประชาชนร่วม 600 ล้านคนในอีก 10 ประเทศอาเซียน

“ประยุทธ์ ” ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2 ล้านคน อัตรา 10 % ใช้งบ 22,900 ล้าน – ระดับไหนเงินเดือนเท่าไหร่ มีผล 1 ธันวาคม 2557

มติครม. 9 ธันวาคม 2557 “ประยุทธ์ จันทร์โอชา ” ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2 ล้านคน อัตรา 10 % ใช้งบประมาณ 22,900 ล้าน – ระดับไหนเงินเดือนเท่าไหร่ มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557

10 ปีเงินเดือน “ครู” ไม่รวมค่าวิทยฐานะ – รายได้อื่น ขั้นต้น 3,500 – 15,600 บาท/เดือน สูงสุด 66,480 บาท

ในช่วงที่ผ่านมามีกระแสการปรับเงินเดือนข้าราชการไทยโดย คสช. หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และจะมีการปรับอีกครั้งในปีหน้า ไทยพับลิก้าได้นำเสนอข่าว”10 ปีเงินเดือนข้าราชการไทย ปรับ 6 ครั้ง อัตราปี 2558 ได้ขึ้นมากสุด 8%” ไปแล้ว ในระยะสิ้นปีที่จะถึงนี้ข่าวการจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการนำมาสู่ข้อถกเถียงที่ว่า เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับต่อเดือนนั้นน้อยไปหรือเพียงพอต่อการดำรงชีพหรือไม่

เปรียบเทียบเงินเดือน “คมช. – คสช.” หลังรัฐประหาร 2549/ 2557 นายกรัฐมนตรี-ประธาน สนช. ได้เท่ากัน 125,590 บาท

เปรียบเทียบเงินเดือน “คมช.-คสช.” หลังรัฐประหาร 2549/ 2557 นายกรัฐมนตรี-ประธานสนช.ได้เท่ากัน 125,590 บาท
ผู้นำ สปช.119,920 บาท ค่าออกแบบรัฐธรรมนูญเฉลี่ย 1 ฉบับ วงเงิน 678 ล้าน

10 ปีเงินเดือนข้าราชการไทย ปรับ 6 ครั้ง อัตราปี 2558 ได้ขึ้นมากสุด 8%

การปรับขึ้นเงินเดือนครั้งใหม่นี้ที่จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2558 จะมีกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ได้รับประโยชน์รวม 2.7 ล้านคน ประกอบด้วย ข้าราชการ 1.7 ล้านคน ลูกจ้างประจำ 1.61 แสนคน พนักงานราชการ 2.19 แสนคน ข้าราชการเกษียณที่รับเบี้ยหวัดบำนาญอีก 6.12 แสนคน

เปิดโครงสร้างเงินเดือนนักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ศาล

เปิดโครงสร้างเงินเดือนนักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ศาล ตัวเลขประธานศาลปกครอง ได้สูงสุด 129,220 บาท ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นได้เกือบแสน ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 125,590 บาท อัยการสูงสุดได้ 123,040 บาท

เปิดผลสำรวจค่าจ้างมนุษย์เงินเดือน ของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เปิดค่าจ้างมนุษย์เงินเดือน กิจการไฟฟ้าได้สูงสุด 83,748 บาท/เดือน กลุ่มบริการทางการแพทย์ ผอ.รพ. รวยสุด รับ 206,566 บาท/เดือน แพทย์เฉพาะทางได้ 169,483 บาท/เดือน ทันตแพทย์ได้ 120,809 บาท/เดือน แพทย์จบใหม่ได้ 81,586 บาท/เดือน พนักงานใหม่ปริญญาตรียังไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน อีก 6 ข้าราชการขึ้นเงินเดือน 7-8%