ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > กลุ่มบริษัทบางจาก ขยายเครือข่ายร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

กลุ่มบริษัทบางจาก ขยายเครือข่ายร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

8 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิลลา คุณาลัย – ยูซีโอ เอสดีจี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ส่งบีเอสจีเอฟเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF เป็นรายแรกในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด พร้อมด้วย นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ วิศวกรรมและโลจิสติกส์ และผู้บริหารและพนักงานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์เพื่อขจัดปัญหาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ระหว่าง บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูซีโอ เอสดีจี จำกัด (ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัท ธนโชคฯ) โดยทั้ง 2 บริษัทได้ตกลงกันส่งมอบน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วที่รวบรวมจากหมู่บ้านจัดสรรของคุณาลัย รวมเกือบ 3,800 ยูนิต เพื่อขายให้กับบริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) จำกัด และ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก นำไปผลิตเป็นน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตเข้าสู่การใช้เชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2568

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นความร่วมมือที่สำคัญที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อการเติบโตร่วมกับกับสังคมอย่างยั่งยืน และนับเป็นการต่อยอดการพัฒนาโครงการบ้านสำหรับชีวิตรูปแบบใหม่กับความมุ่งมั่นที่จะ ‘สร้างพื้นที่ สร้างความสุข’ ให้มีความยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย และบริษัท ยูซีโอฯ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดปัญหาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้อย่างน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) จากครัวเรือนหรือบ้านพักอาศัย โดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มุ่งสู่ Green City, Green Village ร่วมกันผ่านโครงการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือชุมชน