ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > CEO กลุ่มบริษัทบางจาก ได้รับการยกย่องเป็น CEO of the Year 2023 in Greenovation Leadership

CEO กลุ่มบริษัทบางจาก ได้รับการยกย่องเป็น CEO of the Year 2023 in Greenovation Leadership

9 พฤศจิกายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลแห่งปี Bangkok Post CEO of the Year 2023 in  Greenovation Leadership จาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำกลุ่มบริษัทบางจากที่มีบทบาทสูงในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่บริบทใหม่ ริเริ่มนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่มบริษัทบางจากได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสีเขียว อาทิ การขยายธุรกิจพลังงานทดแทน ส่งเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยี Synbio เข้ามาในประเทศ ร่วมกับพันธมิตรจัดตั้ง Carbon Markets Club และเป็นผู้นำในธุรกิจเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด อาทิ การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เป็นรายแรก การเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรก บุกเบิกแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่วินโนหนี้ ตลอดจนบทบาทผู้นำในการสร้างระบบนิเวศสังคมคาร์บอนต่ำ

นายชัยวัฒน์ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนผลักดันให้บางจากฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ และกล่าวถึง การเปิดตัวหนังสั้นโฆษณา “จิตวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง” #กระจกกับดอกไม้ ของบางจากฯ ในโอกาสครบรอบ 39 ปี ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Bangkok Post CEO แห่งปี 2023 (Bangkok Post CEO of the Year 2023) จัดโดยหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ เว็บไซต์ข่าวและสื่อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นนำของไทย เพื่อยกย่องผู้นำองค์กร และอุตสาหกรรมในแง่ของวิสัยทัศน์และความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ ESG