ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SME D Bank จัดพิธีมอบรางวัล ‘SME D TOGETHER Award 2023’ เชิดชูต้นแบบความสำเร็จ ‘เติมทุนคู่พัฒนา’

SME D Bank จัดพิธีมอบรางวัล ‘SME D TOGETHER Award 2023’ เชิดชูต้นแบบความสำเร็จ ‘เติมทุนคู่พัฒนา’

6 มกราคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า จากภารกิจหลักของ SME D Bank ที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ SME D Bank จึงมากกว่าแค่พาเข้าแหล่งทุน แต่ยังมุ่งบทบาทการเป็น “นักพัฒนา” ช่วยสนับสนุนยกระดับกิจการของลูกค้าควบคู่ไปด้วยเสมอ  ภายใต้แนวคิด “ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของธนาคาร” ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากการรวมพลังของลูกค้ากับพนักงานเป็นหนึ่งเดียว เดินเคียงคู่คอยดูแลกันอย่าง ดังนั้น จึงจัดมอบรางวัล “SME D TOGETHER Award 2023” เพื่อยกย่องและเชิดชูให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของการจับมือระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่เติบโตไปด้วยกัน โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับเจ้าหน้าที่ ได้รับคัดเลือกดีเด่น 5 ราย ได้แก่

  • บริษัท ซี แอนด์ พี ศิลาดล จำกัด จ.กาญจนบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายภาชนะเซรามิก  กับพนักงานของ SME D Bank คือ นางสาวอุมามาศ เจริญพิบูลย์
  • บริษัท สยามไพร-ซิต้า จำกัด จ.สระบุรี ผู้ผลิตและจำหน่าย ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพร  แบรนด์ “พัชญ์” กับพนักงานของ SME D Bank คือ นางธีริยา เจริญสรรค์
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงคั่วกาแฟ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟ กับพนักงานของ SME D Bank คือ นางสาวน้ำฝน  รุ่งวิศิษฎร์
  •  บริษัท ควอลิตี้ มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด จ.ชลบุรี ผู้ผลิตและจำหน่าย ไส้กรอก และแฮมคุณภาพสูง  แบรนด์ “Chef’s Choice”  กับพนักงานของ SME D Bank คือ นางสาวปวีณา  เชียงทา
  • บริษัท ดี แอนด์ จี ฟู๊ดซัพพลาย จำกัด จ.ตรัง ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแกงสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ “จะโหรม”  กับพนักงานของ SME D Bank คือ นางสาวศุภมาส  วิจารณ์

สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้กระบวนการยกระดับพนักงาน SME D Bank ให้เป็น “นักพัฒนา”  โดยเติมความรู้ทักษะการใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลสนับสนุนธุรกิจให้แก่พนักงาน จากนั้น จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปให้คำปรึกษาแนะนำยกระดับกิจการของลูกค้า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ลูกค้าใช้เครื่องมือประเมินสุขภาพธุรกิจ (Business Health Check) เพื่อประเมินธุรกิจตัวเองในด้านต่าง ๆ สามารถรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์กร แล้วนำไปวางแผน และปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจได้ในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ปี 2567  SME D Bank จะสานต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับบริการต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทาง เช่น เว็บไซต์ SME D Bank (https://www.smebank.co.th/) , LINE Official Account : SME Development Bank และสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357