ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SME D Bank ลงพื้นที่มอบนโยบายสาขา ‘สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-หัวหิน’ เยี่ยมชมกิจการลูกค้า ‘ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์’

SME D Bank ลงพื้นที่มอบนโยบายสาขา ‘สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-หัวหิน’ เยี่ยมชมกิจการลูกค้า ‘ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์’

23 ธันวาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ลงพื้นที่ 3 สาขา ได้แก่ สาขาสมุทรสงคราม สาขาเพชรบุรี และสาขาหัวหิน เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ คว้าโอกาสธุรกิจในช่วงปลายปี 2566 ด้วยกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” พาเข้าถึงแหล่งเงินทุน ควบคู่การพัฒนา ให้คำปรึกษา แนะนำกิจการ ผ่านโครงการ SME D Coach

นอกจากนั้น เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า “สวรรค์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีแฮป เซ็นเตอร์” ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด  ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ด้านบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดโดยเฉพาะ ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุข และได้การยอมรับจากผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง SME D Bank ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน รวมถึง ส่งผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ SME D Coach ช่วยให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยเฉพาะด้านมาตรฐานบัญชี และระบบบริหารจัดการภายในอย่างมืออาชีพ เติมเต็มให้ธุรกิจก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ณ จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้