ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SME D Bank มอบ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ‘ยะลา – นราธิวาส’

SME D Bank มอบ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ‘ยะลา – นราธิวาส’

27 ธันวาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

SME D Bank รวมใจบรรจุ – มอบ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยเหลือ – บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดยะลา – นราธิวาส

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ “SME D Bank” ร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมจิตอาสาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ลงใน “ถุงยังชีพ” เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ธนาคารขอเป็นกำลังใจ และพร้อมเคียงข้างคอยช่วยเหลือให้ข้ามผ่านสถานการณ์ลำบากนี้ไปได้ด้วยดี ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank