ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SME D Bank ปลื้มความสำเร็จโครงการ “CEO Network” สร้างสังคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

SME D Bank ปลื้มความสำเร็จโครงการ “CEO Network” สร้างสังคมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

9 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการธนาคาร  ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี กรรมการธนาคาร  นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านโครงการ CEO Network มองภาพกว้าง สร้างวิสัยทัศน์ พบโอกาสทางธุรกิจ ประจำปี 2566 หรือ “SMEs D CEO” รุ่นที่ 1  จัดขึ้นจากความร่วมของ SME D Bank กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสนับสนุนลูกค้า SME D Bank  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกลุ่มผู้บริหารระดับสูงองค์กร ให้มีความรู้ที่ทันสมัย ควบคู่การพัฒนา ที่สำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้  จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ต่อยอดการค้าระหว่างกัน พร้อมเข้าถึงเงินทุนจาก SME D Bank นำไปขยายธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยความสำเร็จของโครงการดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างสังคมผู้ประกอบการได้กว่า 120 กิจการ ครอบคลุม 10 กลุ่มธุรกิจสำคัญ เช่น  อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์  เกษตรอุตสาหกรรม  โลจิสติกส์ เทคโนโลยี พลังงาน การท่องเที่ยว และโฆษณา เป็นต้น

โครงการดังกล่าว จัดต่อเนื่องรวมกว่า 36 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ถึงต้นเดือนตุลาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น อบรมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตรเข้มข้น ทั้งเรื่องการเงิน การตลาด และนวัตกรรม กิจกรรม CEO DINNER TALK แลกเปลี่ยนความรู้ และจับคู่ธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีผู้บริหารระดับสูงของ SME D Bank และองค์กรชั้นนำต่าง ๆ  แวะเวียนมาพูดคุยและสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยผู้ผ่านโครงการจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรการันตีศักยภาพ  ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าว ธนาคารเตรียมสานต่อโครงการ เปิดรุ่นที่ 2 เร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357