ThaiPublica > ประเด็นร้อน > BCG in Action > ธพว.ปล่อยสินเชื่อ BCG ยกระดับฟาร์มปลานิลแห่งแรกภาคเหนือสู่ BCG Model สำเร็จ

ธพว.ปล่อยสินเชื่อ BCG ยกระดับฟาร์มปลานิลแห่งแรกภาคเหนือสู่ BCG Model สำเร็จ

24 สิงหาคม 2022


นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เข้ามาเสริมแกร่งผ่านการเติมทุน “สินเชื่อ BCG Loan” สนับสนุนฟาร์มปลานิลแห่งแรกภาคเหนือให้ยกระดับสู่ BCG Model ได้สำเร็จ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากการที่ ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐได้ดำเนิน“โครงการสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หรือ “BCG Loan” วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย ตามนโยบายรัฐบาล และพัฒนาสู่การเป็นธนาคารที่ยั่งยืนตามกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment , Social and Governance : ESG)นั้น ธพว.ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยบริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด ด้วยการเติม “เงินทุน” ควบคู่กับ “การพัฒนา” จนสามารถนำแนวทาง BCG Model ไปปรับใช้ในธุรกิจได้สำเร็จ

“BCG Loan” เป็นบริการทางการเงินครบวงจร มีทั้งเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) เงินกู้ระยะสั้น (PN) และหนังสือค้ำประกัน (LG) วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี วัตถุประสงค์เพื่อให้ SMEs มีเงินทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจตามแนวทาง BCG Model เช่น ลงทุน ปรับปรุง ขยาย หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ หมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง หรือ Refinance เป็นต้น

บริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด บุกเบิกฟาร์มเลี้ยงปลานิลมาตรฐานแห่งแรกที่ จ.เชียงใหม่เมื่อประมาณ 25 ปีกว่าที่แล้ว จนกลายเป็นฟาร์มปลานิลต้นแบบ ช่วยเผยแพร่ความรู้ สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย

อนันต์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด

นางอนันต์ ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด เล่าว่า เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว มีโอกาสไปเรียนรู้การทำฟาร์มเลี้ยงปลานิลจากมิชชันนารี พร้อมยึดทำอาชีพฟาร์มปลานิล อยู่ที่ จ.อุดรธานี นานนับสิบปี

จนเมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว กลับมาอยู่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเวลานั้น ทางภาคเหนือไม่มีฟาร์มเลี้ยงปลานิลเลย จากสาเหตุหลักขาดผู้มีความรู้ รวมถึง สภาพอากาศเย็นของภาคเหนือในเวลานั้น ยากต่อการเลี้ยง ที่ผ่านมา จึงไร้ผู้กล้าที่จะมาประกอบอาชีพนี้ในท้องถิ่น

“ปลานิลเป็นปลาที่ในหลวง ร.9 พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ทำให้เราอยากจะสืบสานศาสตร์พระราชา ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชาวภาคเหนือ จึงเริ่มบุกเบิกฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลแห่งแรกของภาคเหนือ” นางอนันต์กล่าว

หัวใจแห่งความสำเร็จของการทำฟาร์มเลี้ยงปลานิล โดย บริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด คือ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงต่าง ๆ มาพัฒนายกระดับการเลี้ยงปลานิลอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากช่วยให้เชิงธุรกิจเติบโตแล้ว ยังเป็นการส่งต่อความรู้และประโยชน์ให้ขยายผลอย่างกว้างขวาง ด้วยการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ภาคเหนือ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งผู้อยากประกอบอาชีพ รวมถึง นักศึกษาด้านเกษตรประมง เข้ามาศึกษาดูงาน ทั้งนี้ มีผลงานโดดเด่น ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4-5 ที่แล้ว ด้วยการนำแผง “โซลาร์เซลล์” มาใช้ควบคุมอุณหภูมิน้ำที่ใช้เลี้ยงปลานิล

“ช่วงหน้าหนาวทางภาคเหนือ อากาศจะเย็นมาก น้ำในบ่อ อุณหภูมิจะลดเหลือแค่ 9 องศา ในขณะที่อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเลี้ยงปลานิลอยู่ที่ประมาณ 28-29 องศา เราจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยกันวิจัยและพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาต้มน้ำให้อุ่น สามารถควบคุมอุณหภูมิในโรงฟักปลานิลได้เหมาะสม ช่วยให้ลูกปลาแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพได้ผลผลิตมากขึ้น ในเวลาเลี้ยงที่น้อยลง” นางอนันต์ อธิบายเสริมถึงการนำเทคโนโลยีมายกระดับการเลี้ยงปลานิล

ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวของ บริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย นำ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy ซึ่งเป็นแนวทางเศรษฐกิจใหม่ มุ่งส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเติบโตเคียงคู่กันไป ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนแก่ระบบเศรษฐกิจไทย

“SME D Bank มาช่วยสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เรา ตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว ทำให้มีแหล่งทุนไปใช้บริหารจัดการธุรกิจได้สะดวก และล่าสุด เข้ามาสนับสนุนเติมทุนต่อเนื่อง เพื่อให้เรามีเงินไปลงทุนด้านพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุน ดีต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วย” นางอนันต์ ระบุ

จากเบื้องต้น มีพื้นที่ฟาร์ม ประมาณ 10 ไร่ ปัจจุบัน ขยายรวมกว่า 50 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล จำนวน 23 บ่อ ตลาดหลักส่งขายลูกปลานิลให้แก่ผู้ทำฟาร์มเลี้ยงปลานิลรายต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนั้น ยังทำบ่อเลี้ยงปลานิลสำหรับขายเนื้อ อีก 16 บ่อ โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อถึงในฟาร์ม

จากการบุกเบิกทำฟาร์มเลี้ยงปลานิลแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อกว่า 25 ปีที่แล้ว ผลักดันให้ทุกวันนี้ มีผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลมากมาย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนมหาศาล รวมถึง เมื่อแนวทางใช้ BCG Model ยกระดับธุรกิจของ “บริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด” ถูกขยายผล ส่งต่อไปยังฟาร์มแห่งอื่นๆ ย่อมก่อให้เกิดการขับเคลื่อน สร้างประโยชน์ให้ระบบเศรษฐกิจไทย พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน