ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงไทย x ธปท.กระตุ้นเศรษฐกิจหาดใหญ่ หนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายผ่าน “QR Cross Border Payment”

กรุงไทย x ธปท.กระตุ้นเศรษฐกิจหาดใหญ่ หนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายผ่าน “QR Cross Border Payment”

26 ธันวาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างยั่งยืน” ล่าสุด ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมผู้บริหารนำโดย นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายภีระพงศ์ บุญญา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตลาดกิมหยงและตลาดกรีนเวย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับร้านค้าและสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายผ่านบริการ  QR Cross Border Payment  อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว สแกนชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่าน QR Code ในร้านค้าถุงเงิน ผ่านโมบายแอปพลิเคชันธนาคารของประเทศนั้นๆ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ราวกับอยู่ในประเทศตัวเอง นอกจากนี้ ยังช่วยผู้ประกอบการร้านค้า สร้างโอกาสเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปีของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริการ QR Cross Border Payment เป็นความร่วมมือของธนาคารกรุงไทยกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินผ่าน QR Code กับร้านค้าถุงเงิน อัตราแลกเปลี่ยนดี ฟรีค่าธรรมเนียม และสนับสนุนนโยบายลดการใช้เงินสด ตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ปัจจุบันรองรับแอปพลิเคชันธนาคารจาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฮ่องกง และยังมีแผนต่อยอดไปยังประเทศอื่นๆ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และอินเดีย เป็นต้น

สำหรับร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้าถุงเงิน ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 หรือ https://krungthai.com/th/content/sme/smesolutions/tungngern