ThaiPublica > เกาะกระแส > กรมบัญชีกลางเปิดรับ ขรก.สมัครใจยื่นแบบรับเงินเดือน 2 รอบ 1 -15 ธ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางเปิดรับ ขรก.สมัครใจยื่นแบบรับเงินเดือน 2 รอบ 1 -15 ธ.ค.นี้

1 พฤศจิกายน 2023


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th/

“คารม” เคาะจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เตรียมเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1- 15 ธ.ค.นี้ – เปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง เริ่มจ่ายเดือน ม.ค.ปี’67

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีดำริปรับแผนจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อหวังบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อย และเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการ

นายคารม กล่าวถึง ความคืบหน้าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบว่า กรมบัญชีกลางจะมีการปรับแก้กฎหมาย และปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง e-Payroll ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยสรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการในรูปแบบสมัครใจ โดยให้ข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงานที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข

ทั้งนี้ ข้าราชการที่สนใจสามารถยื่นแบบเลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 นี้ หากไม่ยื่นแบบ ก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม แต่ถ้าประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบ ต้องกรอกแบบฟอร์มยื่นแสดงความประสงค์ และสามารถเปลี่ยนใจได้ว่าจะรับรอบเดียว หรือ 2 รอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ส่วนข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ

สำหรับระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ รอบแรกจ่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ รอบ 2 จ่ายวันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน กลุ่มข้าราชการที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่มกราคม 2567 ส่วนกลุ่มลูกจ้างประจำรับเงินเดือน 2 รอบ ตั้งแต่มีนาคม 2567 ส่วนผู้รับบำนาญ ยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม ในส่วนการหักเงินเดือนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำจะหักจ่าย 2 รอบ หรือ ครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้ทั้งหมด ส่วนหนี้ กยศ. , หนี้ธนาคาร , หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง

“การจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการที่มีปัญหาภาระด้านการเงิน ให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ซึ่งเป็นแบบสมัครใจ ไม่ใช่ภาคบังคับ ข้าราชการสามารถเปลี่ยนความต้องการระบบการจ่ายเงินได้ปีละ 1 ครั้ง” นายคารม กล่าว