ThaiPublica > สู่อาเซียน > กสิกรไทยซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย เป็น 84.55%

กสิกรไทยซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย เป็น 84.55%

23 พฤศจิกายน 2023


นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด (KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD.) (KVF)

กลุ่มธุรกิจการเงินกสิกรไทยซื้อหุ้นเพิ่มทุนธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย เป็น 84.55% ตอกย้ำเป้าเติบโตสู่การเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดใน East Java

กลุ่มธุรกิจการเงินกสิกรไทย ขยายการลงทุนในธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทย่อย บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด และ บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล อินโดนีเชีย เป็นผู้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยมูลค่าทุนของธนาคารแมสเปี้ยนหลังเพิ่มทุนแล้วเสร็จอยู่ที่ 15,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารกสิกรไทยในธนาคารแมสเปี้ยนจากเดิมอยู่ที่ 67.68% เพิ่มเป็น 84.55% ตอกย้ำการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป้าหมายสู่การเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดใน East Java ประเทศอินโดนีเซีย

 • กสิกรไทย ทุ่มกว่า 6.5 พันล้านบาท เข้าถือหุ้นธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย เพิ่มเป็น 67.5%
 • นายภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด (KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD.) (KVF) เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจการเงินกสิกรไทยได้ทยอยเข้าถือหุ้นธนาคารแมสเปี้ยน ประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยล่าสุดในครั้งนี้ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกครั้ง ทำให้มูลค่าทุนของธนาคารแมสเปี้ยนหลังเพิ่มทุนแล้วเสร็จอยู่ที่ 15,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารแมสเปี้ยนเพิ่มขึ้น จาก 67.68% เป็น 84.55% เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานของธนาคารแมสเปี้ยนเติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่ง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้า และยังเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารแมสเปี้ยน

  ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยได้นำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจธนาคารกว่า 78 ปี ความพร้อม ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการเงินมาประยุกต์ ต่อยอด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทุกด้านสู่ธนาคารแมสเปี้ยน เพื่อเป็น “Right Financial Partner” ที่สามารถให้บริการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการให้บริการด้านธุรกรรมการเงินเพื่อช่วยส่งสริมการเติบโตในธุรกิจของลูกค้า รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในระยะยาว ผ่านการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กร/ธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail)

 • กลุ่มองค์กร/ธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate) เป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และเป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย ธนาคารจึงต้องการเพิ่มความสามารถในการให้บริการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับที่ลึกขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อ และให้บริการด้านธนาคารที่ครบวงจร
 • กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ธนาคารได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยในการตรวจสอบรายได้ และการอนุมัติการปล่อยสินเชื่อ เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัย และรัดกุม พร้อมทั้งยังนำเสนอระบบกู้เงินแบบ P2P ที่ลูกค้าสามารถกู้ระหว่างบุคคล
 • กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail) ธนาคารมุ่งขยายฐานลูกค้ารายย่อยผ่านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ทั้งบัญชีเงินเดือน QRIS (ระบบชำระเงินผ่าน QR Code ของประเทศอินโดนีเซีย) บัญชีเงินฝาก การกู้เงินส่วนบุคคล รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อยในชีวิตประจำวันอันหลากหลาย
 • นายภัทรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค AEC+3 ที่น่าเชื่อถือที่สุด ด้วยการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมทางการเงิน และเทคโนโลยี เพื่อให้บริการที่ไม่จำกัดอยู่แค่ด้านการเงินตามการเปลี่ยน
  แปลงในปัจจุบัน และด้วยความได้เปรียบของธนาคารกสิกรไทยที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั่วภูมิภาค จะยิ่งช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอินโดนีเซีย และ AEC+3 ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของธนาคารในการก้าวสู่การเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย ภายในปี 2570

  ……………….

  KBank Financial Conglomerate acquires additional investments in Bank Maspion, increasing its stake to 84.55 percent, solidifying its ambition of becoming the largest bank in East Java

  KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE has acquired additional investments in PT Bank Maspion Indonesia Tbk (Bank Maspion) in Indonesia through KASIKORN VISION FINANCIAL PTE. LTD. (KVF) and PT. KASIKORN VISION FINANCIAL INDONESIA. Following the capital injection, the post-investment valuation of Bank Maspion stands at 15.441 billion Baht, an increase of 8.0 billion Baht. Therefore, the subsidiaries increased its stake in Bank Maspion to 84.55 percent, from 67.68 percent, reaffirming its position as a controlling shareholder in this Indonesian bank. The move also reinforces KBank’s goal of becoming the largest bank in East Java.

  Mr. Pattarapong Kanhasuwan, Chairman of KASIKORN VISION FINANCIAL COMPANY PTE. LTD. (KVF), said, “KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE initially acquired a stake in Bank Maspion in 2017. In the latest development, the subsidiaries have acquired additional shares in Bank Maspion, increasing its stake to 84.55 percent. The valuation of Bank Maspion after the capital injection amounted to 15.441 billion Baht, increasing 8.0 billion Baht. This strategic move will contribute significantly to the continuous growth of Bank Maspion, strengthening its operations and enhancing its customer service capabilities, while fortifying KBank’s position as the controlling shareholder of Bank Maspion.”

  KBank has leveraged its more than 78 years of experience in the banking business, along with its capability and expertise in financial innovations and technologies, to cement Bank Maspion’s strengths in all aspects. Such endeavors are intended to ensure that Bank Maspion becomes a “Right Financial Partner” that can provide services beyond traditional financial products in order to support the growth of customers’ businesses and facilitate Indonesia’s long-term economic growth through the implementation of business strategies that focus on three customer segments, namely corporate, SME and retail.

  · Corporate customer segment has exhibited bright growth prospects and is a major driver of the Indonesian economy. With that in mind, KBank intends to enhance Bank Maspion’s service provision capability and deepen client relationships in order to be a potential source of financing and offer comprehensive banking services.

  · For the SME customer segment, KBank has developed and improved products and services to make it easier to audit income, approve loans and lift various restrictions in order to respond to customers’ needs more quickly while also maintaining the security of related transactions. KBank is planning to offer P2P lending soon, as well.

  · As for the retail customer segment, KBank aims to expand its retail customer base through the design and development of various products and services, including Payroll, QRIS (Indonesian Standard QR Payment), deposit accounts, and personal loans, while introducing marketing campaigns to meet the diverse needs and behaviors of retail customers in their daily lives.

  Mr. Pattarapong added that the capital injection is in alignment with the Bank’s strategy of business expansion to become A Regional Bank of Choice within AEC+3. The focus is on enhancing capabilities in financial innovations and technologies to provide services beyond banking solutions in response to current changes. KBank’s competitive advantage of a service network in key strategic areas across the region will strengthen connectivity between Indonesia and the AEC+3 market. The effort is in line with KBank’s goal of becoming the largest bank in East Java by 2027.