ThaiPublica > เกาะกระแส > ครม.รับหลักการลดราคา ‘แก๊สโซฮอล์ 91’ ลง 2.50 บาท/ลิตร 3 เดือน คาดสัปดาห์หน้ามีผลบังคับใช้

ครม.รับหลักการลดราคา ‘แก๊สโซฮอล์ 91’ ลง 2.50 บาท/ลิตร 3 เดือน คาดสัปดาห์หน้ามีผลบังคับใช้

24 ตุลาคม 2023


นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ครม.รับหลักการใช้กลไกภาษีสรรพสามิต – ลดราคาขายปลีก ‘แก๊สโซฮอล์ 91’ ลง 2.50 บาท/ลิตร 3 เดือน คาดชง ครม.เคาะอีกครั้งสัปดาห์หน้ามีผลบังคับใช้ทันที

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแถลงความคืบหน้าในการปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 ว่า ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือ โดยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ลดราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรไปแล้วนั้น

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า วันนี้ตนได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบในการลดราคาน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินที่มีราคาถูกที่สุดลง 2.50 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้กลไกภาษีสรรพสามิต ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่มีการปรับลดภาษีสรรพสามิต โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการปรับลดภาษีสรรพสามิตในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ทางกระทรวงพลังงานยังพยายามศึกษาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ เพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม และครอบคลุมประชาชนผู้ใช้น้ำมันทุกกลุ่ม

“ผมในนามของกระทรวงพลังงานและรัฐบาลชุดนี้ ได้ให้ความสำคัญกับภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นสำคัญ จึงพยายามเร่งดำเนินทุกมาตรการ อะไรที่ทำได้ก่อน ก็พยายามทำอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากการลดน้ำมันดีเซล และค่าไฟฟ้า ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและในวันนี้ ครม.ก็ได้เห็นชอบหลักการการลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ผมจะเร่งศึกษาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด เพื่อให้น้ำมันมีราคาลดลงโดยคำนึงถึงโครงสร้างที่เป็นธรรม และต้องมีความยั่งยืน” นายพีระพันธุ์ กล่าว

จากข้อมูลโครงสร้างราคาน้ำมันของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 มีราคา ณ โรงกลั่นอยู่ที่ลิตรละ 23.0044 บาท บวกค่าภาษีสรรพสามิตลิตรละ 5.85 บาท , ภาษีท้องถิ่นลิตรละ 0.585 บาท , นำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลิตรละ 2.80 บาท และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีกลิตรละ 0.05 บาท ทำให้ราคาขายส่งน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 รวมอยู่ที่ลิตรละ 34.5497 บาท ปั้มน้ำมันบวกค่าการตลาดลิตรละ 3.2059 บาท และ VAT อีกลิตรละ 0.2244 บาท ถึงมือผู้บริโภคทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 37.98 บาท