ThaiPublica > Sustainability > Climate Action > เกียรตินาคินภัทร สนับสนุนสินเชื่อ Sustainability – Linked Loan ให้ MINT

เกียรตินาคินภัทร สนับสนุนสินเชื่อ Sustainability – Linked Loan ให้ MINT

1 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPB ร่วมกับธนาคารชั้นนำกว่า 19 แห่งทั่วเอเชียสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainability – Linked Loan : SLL) ให้กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT มูลค่า 500 ล้านยูโร (ประมาณ 20,000 ล้านบาท) ภายใต้ระยะเวลา 5 ปี โดยภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าว MINT มีพันธสัญญาในการปรับปรุงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ในการนี้ นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ ประธานกลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ และประธานสายสินเชื่อบรรษัท เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนามให้สินเชื่อ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ ประธานกลุ่มงานธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจ และประธานสายสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า สินเชื่อ SLL วงเงิน 500 ล้านยูโร เป็นการปล่อยกู้ด้วยสกุลเงินยูโรครั้งแรก รวมถึงเป็นอีกก้าวสำคัญในพันธกิจเรื่องความยั่งยืนของของธนาคารเกียรตินาคินภัทร ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อตามความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ขององค์กรผู้ขอสินเชื่อ โดยธนาคารจะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยหากผู้ขอสินเชื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์ นับเป็นการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายด้าน ESG ของตน

“ธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนให้กับ MINT ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารของประเทศไทย โดยธนาคารเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่ว่าลูกค้า ธนาคาร หรือเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ธนาคารยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ESG ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น สอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสนับสนุนลูกค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”