ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > CEO กลุ่มบริษัท บางจาก เยี่ยมโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา

CEO กลุ่มบริษัท บางจาก เยี่ยมโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา

7 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัท บางจากฯ พบผู้บริหารและพนักงาน พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วงหยุดดำเนินการผลิตบางส่วนเพื่อซ่อมบำรุงตามแผนงาน ประจำปี 2566 ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา

นายชัยวัฒน์ได้ร่วมพูดคุยและกล่าวต้อนรับผู้บริหารและพนักงานโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา สมาชิกใหม่กลุ่มบริษัทบางจาก ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ให้เดินหน้าสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยนายชัยวัฒน์ได้ขอให้ทุกคนปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเน้นความ ปลอดภัยด้วยหลัก Everyone Goes Home Safely Everyday ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยในทุก ๆ วัน เพื่อสร้าง จิตสำนึกให้พนักงานมุ่งมั่นทำงานอย่างปลอดภัยตลอดเวลา

โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 2 ของกลุ่มบริษัทบางจาก มีกำลังการผลิตติดตั้ง (nameplate capacity) 174,000 บาร์เรลต่อวัน โดยบางจากฯ ได้เข้าเป็นผู้ด าเนินการโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา ภายหลังเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา