ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจาก ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล

บางจาก ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล

3 เมษายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group -IESG) และ นาย Darren Waterman ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Oil Spill Response Limited จำกัด  (OSRL) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และ Oil Spill Response Limited (OSRL) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันยกระดับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือในการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล สนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากรระหว่าง OSRL กับสมาชิกของ IESG ในประเทศไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมี นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามฯ และแสดงความยินดีกับความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas ระหว่างประเทศ  พร้อมด้วยนายปิติ ศรีสุขสมบัติ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวถึงความเป็นมาของบันทึกข้อตกลง
ในครั้งนี้ 

นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group -IESG) และ นาย Darren Waterman ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Oil Spill Response Limited จำกัด  (OSRL) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และ Oil Spill Response Limited (OSRL) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมกันยกระดับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือในการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล สนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากรระหว่าง OSRL กับสมาชิกของ IESG ในประเทศไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยมี นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามฯ และแสดงความยินดีกับความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas ระหว่างประเทศ  พร้อมด้วยนายปิติ ศรีสุขสมบัติ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวถึงความเป็นมาของบันทึกข้อตกลง
ในครั้งนี้