ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี แนะรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้-ลงมือทำจริง พร้อมปรับตัวรับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนไป

ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี แนะรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้-ลงมือทำจริง พร้อมปรับตัวรับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนไป

30 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี แนะผู้นำรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้-ลงมือทำจริง พร้อมปรับตัวรับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนไป สร้างแรงบันดาลใจ 20 ตัวแทนเยาวชนไทย พร้อมขึ้นเวทีประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2023

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)  จัดงาน CP One Young World 2023 “Call to Action” ภายใต้แนวคิด GEN-US Future-Proof The World ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนไป  โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ขึ้นเวทีจุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่จากเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ รวม  20 คน ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยก่อนบินลัดฟ้าเข้าร่วมเวทีประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมคิดกับเยาวชนกว่า 190 ประเทศรวม 2,000 คนที่จะมาร่วมกันแสวงหาความร่วมมือแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลก 

โดยภายในงาน Call to Action ครั้งนี้มีผู้บริหารในเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ มาร่วมสนับสนุนพร้อมส่งกำลังใจให้ตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้แก่  นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย  ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์  และดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมผู้บริหารของเครือฯและบริษัทในเครือฯ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น โดยกล่าวว่า  ทุกวันนี้โลกเผชิญกับความท้าทายมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน รวมไปถึงวิกฤตอาหาร (Food Crisis) ซึ่งเป็นประเด็นที่จำเป็นต้องเร่งหาทางออกร่วมกันและเป็นที่น่ายินดีที่ประเด็นดังกล่าวได้ถูกนำมาแลกเปลี่ยนในเวที One Young World 2023 ครั้งนี้ ในขณะเดียวกันมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของเครือฯ ที่เราได้เน้นไปใน 3 ประเด็นที่มีความท้าทายสูงในขณะนี้ คือ 1.การมุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050  2.การมุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Waste ลดขยะและของเสียเป็นศูนย์ภายในปี 2030 โดยทั้งสองข้อนี้จะต้องให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดคาร์บอนและกำจัดของเสีย และ3.ให้ความสำคัญเรื่อง Inclusive Capital ลดความเหลื่อมล้ำผ่านการปฏิรูปการศึกษา (Education Reform)  โดยมองว่า เด็กทุกคนควรจะต้องมีคอมพิวเตอร์ใช้และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม โดยระบบการศึกษาควรจะต้องจัดทำหลักสูตรเสริมทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้เข้มข้นมากขึ้นรวมไปถึงเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งปลูกฝังจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีควบคู่กัน 

นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายศุภชัย เชื่อมั่นว่าผู้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในตอนนี้คือเยาวชน คนรุ่นใหม่  ระบบการศึกษาจะต้องมีการปรับการเรียนการสอนโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางให้เขาได้เกิดการเรียนรู้จากการได้ลงมือทำจริงด้วยตัวเอง (Action Base Learning) เกิดการคิด วิเคราะห์ และค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง  ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงมีเป็นอีกประเด็นที่สำคัญในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่ามการณ์โลกที่มีความท้าทายใหม่ๆมาตลอดเวลา ในขณะเดียวกันผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีมายเซตที่ดีควบคู่ไปกับต้องเป็นผู้ที่มีเมตตา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สิ่งนี้จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกได้ ทั้งนี้หวังว่าคนรุ่นใหม่ของเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ จะนำองค์ความรู้และเป้าหมายการขับเคลื่อนความยั่งยืนของเครือฯไปแลกเปลี่ยนมุมคิดกับเยาวชนจากประเทศอื่นๆ ในการแก้วิกฤตโลกร่วมกัน

การจะเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญต้องมี Growth Mindset ควบคู่ไปกับมีจริยธรรม และต้องพร้อมที่จะยืดหยุ่นเปิดรับความคิดใหม่ๆ เรียนรู้และปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องกล้าคิด กล้าทำ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ถ้าเจออุปสรรค เจอความล้มเหลว ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้น เพราะความล้มเหลวเป็นก้าวเล็กๆ ที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้” ซีอีโอเครือซีพีกล่าว

ด้านนายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 20 คนที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแชร์ความเห็นบนเวทีโลก One Young World โดยมองว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ที่จะพบทั้ง Private Sector และ Public Sector  พร้อมร่วมหารือถึงประเด็นความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ถือเป็นวาระสำคัญที่ตัวแทนเยาวชนไทยจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียและแสดงศักยภาพให้กับนานาชาติได้เห็น ในขณะเดียวกันอยากให้ตัวแทนทุกคน นำค่านิยมองค์กร 3 ประโยชน์ของเครือซีพี ไปปรับใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ทำต้องมีประโยชน์ให้กับประเทศ และต้องมีประโยชน์กับสังคม ประชาชนพลเมืองด้วย สุดท้ายถึงจะประโยชน์ต่อเป็นองค์กร 

ในขณะที่นางสาวกีรติกา ห่อเกียรติ คนรุ่นใหม่จากบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในตัวแทน One Young World กล่าวว่า การพัฒนาระบบการศึกษาให้เข้าถึงทุกคนได้อย่างเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเทคโนโลยีจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เด็กๆ ทุกคนได้รับความรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะนำไปแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับเพื่อนๆ จากประเทศต่างๆ ในการประชุม One Young World หนึ่งในโครงการดีๆ ระดับโลกในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ตลอดเวลา ให้มีโอกาสกล้าคิด กล้าลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ไม่ใช่แค่พัฒนาตัวเองอย่างเดียว แต่ต้องตระหนักและพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนไปพร้อมๆ กันด้วย 

สำหรับเวที One Young World เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นการรวมตัวของเยาวชนจากนานาประเทศที่มีอายุ 18-30 ปี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการหาแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆ ของโลก ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามพื้นที่สำคัญ โดยในเวทีดังกล่าวในแต่ละปี จะมีการตั้งหัวข้อสำคัญเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาวาระเร่งด่วนของโลก และในปีนี้มาพร้อมกับ  5 ประเด็นสำคัญคือ 1.สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) 2.วิกฤตอาหาร (Food Crisis) 3.การศึกษา (Education) 4.สันติภาพและความปรองดอง (Peace and Reconciliation) และ5.สุขภาพจิต (Mental Health) ซึ่งคาดว่าจะมีเยาวชนกว่า 190 ประเทศจาก 250 องค์กรทั่วโลกมาร่วมในงาน