ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

13 สิงหาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู…รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน” นำเสนอความกตัญญูที่เครือฯยึดถือมาโดยตลอด ผ่านโครงการต่างๆเพื่อตอบแทนแผ่นดิน พร้อมเปิดตู้ไปรษณีย์กตัญญูชวนส่งไปรษณียบัตรบอกรักแม่และแจกหน้ากากอนามัยฟรี ระหว่าง 12 – 14 ส.ค. 63 ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 – บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 63 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู…รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน” เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำเสนอเรื่องราวของความกตัญญู ผ่านโครงการอันหลากหลายของเครือฯ ที่ดำเนินการขึ้นเพื่อสานต่อพระราชกรณียกกิจนานัปการ โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมร่วมทำกิจกรรมภายในบูธ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ประกอบธุรกิจภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จนทำให้เครือฯเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาเกือบศตวรรษ โดยยึดถือการดำเนินธุรกิจบนหลัก “ปรัชญา 3 ประโยชน์” คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน และสุดท้ายคือต่อองค์กร ซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวพัฒนาและหล่อหลอมขึ้นจากรากฐานของความเชื่อและเห็นคุณค่าของความกตัญญู ที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่หยั่งรากอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของชาวไทยทุกคน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 63 ณ ท้องสนามหลวง และร่วมชมนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู…รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน”

สำหรับนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ความกตัญญู…รักแรกและรักแท้ สานต่อจากแม่ของแผ่นดิน” นำเสนอความกตัญญู 3 ประการ ประกอบด้วย

“กตัญญูต่อแผ่นดิน” นำเสนอสิ่งที่เครือฯ มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คืนป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต ผ่านโครงการ “We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งรณรงค์ให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป้าหมายของเครือฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Carbon หรือองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้ชุมชนร่วมปลูกป่าอย่างยั่งยืน ผ่านแอปพลิเคชั่น We Grow เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้แบบครบวงจร ทั้งยังเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด

“กตัญญูต่อสังคม” คือการนำเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เครือฯ ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อความเท่าเทียมและสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่าน 2 โครงการสำคัญ คือ 1.โครงการหน้ากากอนามัยฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป หรือ CP Mask for all ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเป็นการเร่งด่วนเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และ 2. โครงการหาย (ไม่) ห่วง ซึ่งเป็นโครงการที่เครือฯ โดยกลุ่มทรู ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา พัฒนาสายรัดข้อมือเพื่อผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองเสื่อม กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและกลุ่มผู้ป่วยพัฒนาการทางสมองช้าหากเกิดเหตุพลัดหลง

“กตัญญูต่อครอบครัว” รณรงค์ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของความกตัญญู ผ่านภาพยนตร์ “กตัญญู” ที่เครือฯผลิตขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้กับสังคม

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เครือฯ ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน อาทิ แจกไปรษณียบัตร โดยให้ประชาชนร่วมเขียนความรู้สึกถึงคุณแม่หรือคนที่คุณรักลงบนโปสการ์ดขนาด 8X6 นิ้ว ซึ่งเป็นไปรษณียบัตรที่สื่อความหมายถึงการบอกรัก ใส่ใจ และขอบคุณ โดยสามารถส่งได้ที่ “ตู้ไปรษณีย์กตัญญู” ที่ตั้งในบริเวณบูธ จากนั้นจะมีการส่งไปรษณียบัตรตามที่อยู่เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ถึงมือคนสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการจัดมุมพิเศษเพื่อ “ถ่ายรูปกับแม่” โดยสามารถรับภาพถ่าย หรือสแกน QR เพื่อโหลดภาพพร้อมแชร์ เช็คอิน และติดแฮชแท็ก #CPGroupเชื่อในคุณค่าความกตัญญู เพื่อรับหน้ากากอนามัยซีพี ทั้งนี้ในแต่ละวันยังมีกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมงานที่บูธตลอด 4 วัน วันละ 4 รอบ (11.00 , 13.00 , 15.00 , 17.00) จำนวน 88,800 ชิ้นด้วย

ถ่ายรูปกับแม่