ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้นักลงทุนทั่วไป ชู A+ เรทติ้งบริษัทใหม่

ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้นักลงทุนทั่วไป ชู A+ เรทติ้งบริษัทใหม่

3 กรกฎาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯ : 3 กรกฎาคม 2566 – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากทริสเรทติ้ง ซึ่งเป็นสถานะบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค มุ่งหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลนำเทคโนโลยีเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกหลังควบรวมให้แก่นักลงทุนจำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 ปี ถึง10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.35-4.50% ต่อปี คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 21 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยมีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดจำหน่าย และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้นี้เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค ซึ่งยังคงใช้ชื่อทรูเหมือนเดิม แต่ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากการผสานศักยภาพและจุดแข็งของทั้งทรูและดีแทค หลังการควบรวม ทำให้ทรูก้าวขึ้นเป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพการลงทุนเพื่ออนาคตยิ่งขึ้น เราให้ความสำคัญกับการยกระดับการดำเนินงาน การให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกส่วนงาน การสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าและส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งกว่าสู่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทใหม่ที่พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจดิจิทัลที่มีแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นและมีศักยภาพการเติบโตสูงมาก”

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ภายหลังการควบรวมระหว่างทรูและดีแทคบริษัทและหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะความเสี่ยงด้านการเงินและด้านธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น ทั้งตำแหน่งทางการตลาด (market position) ที่แข็งแกร่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เสริมทัพด้วยโครงข่ายทั่วประเทศ ชุดคลื่นความถี่ที่ครอบคลุม และชื่อแบรนด์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคย อีกทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค อาทิ ตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ประเทศไทย อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

หุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 21 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.35% ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี
  4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5

บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)