ThaiPublica > คอลัมน์ > เรื่องเล่าจากลุงหมีปุ๊ (5)- Renoir Children

เรื่องเล่าจากลุงหมีปุ๊ (5)- Renoir Children

8 มิถุนายน 2023


ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ที่มาภาพ : จากหนังสือรวมภาพและประวัติที่มาของpierre- auguste renoir ชื่อ renoir – painter of happiness จัดทำโดยสำนักพิมพ์ taschen

ต่อจากตอนที่4

Renoir เป็นศิลปินที่ชอบวาดรูปตัวบุคคล (เรียกว่าเป็น portrait artist ก็ได้) เขาให้เหตุผลว่าสรีระของคนเป็นสิ่งที่สวยงาม เขาอยากจะสะท้อนความรู้สึกนี้ออกมาให้คนได้เห็น

Renoir ชอบวาดภาพเด็กเช่นเดียวกับชอบวาดหญิงสาว เขามักจะหาเด็กๆ ทั้งเด็กเล็กและเด็กสาวมาเป็นหุ่นให้เขาวาดรูป

ภาพของเขาจะแสดงออกถึงความงดงามอย่างเป็นธรรมชาติของเด็กเล็กและเด็กสาว

ดังตัวอย่าง 3 ภาพแรกซึ่งแสดงถึงอิริยาบถต่างๆ ของเด็กในสถานที่กลางแจ้ง

ภาพเด็กซึ่งมีองค์ประกอบที่สวยงาม จะทำให้ผู้ชมเห็นมิติความสวยงามและสร้างอารมณ์ได้มากขึ้น

ดังเช่นภาพแรกเป็นเด็กสองคนกำลังพักผ่อนอยู่กับแม่ และภาพที่สองเป็นเด็กสาวถือพัด โดยมีฉากหลังเป็นดอกไม้ที่วาดงดงามด้วยการใช้สีสดใส และการตวัดฝีแปรงอย่างรวดเร็วในสไตล์ impressionistic ส่วนภาพที่สามเป็นพี่น้องสองสาว กำลังชี้ชวนกันอ่านโน้ตดนตรีระหว่างซ้อมเล่นเปียโน

ภาพสุดท้ายที่ขอนำเสนอในครั้งนี้ เป็นภาพที่อยู่บนปกหนังสือในลักษณะ close up ที่เน้นตัวสองพี่น้อง แต่ภาพจริงมีองค์ประกอบที่เด่นมาก เพราะนำเอาจุดสนใจหลักของ Renoir มาไว้ในฉากเดียวกัน คือ หญิงสาว เด็ก และทิวทัศน์กลางแจ้ง

นอกจากจุดเด่นด้านการใช้สีสวยและสไตล์ฝีแปรงแล้ว ขอให้สังเกตการใช้แสงให้สะท้อนลงที่ดอกไม้บนหมวกของเด็กคนน้อง และมองลึกๆ ไปยังแบกกราวน์ของทิวทัศน์ภายนอก จะเห็นแสงสะท้อนบนผิวน้ำ

ประเด็นเรื่องการเล่นกับแสงกระทบวัตถุในสไตล์ impressionistic ลุงหมีจะนำเสนอเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

หมายเหตุ : ชุดภาพเปิดเรื่องเล่ามาจากหนังสือรวมภาพและประวัติที่มาของ pierre- auguste renoir ชื่อ renoir – painter of happiness จัดทำโดยสำนักพิมพ์ taschen