ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > OR ขยายธุรกิจในเวียดนามเปิด Café Amazon สาขาที่ 14 ที่นครโฮจิมินต์

OR ขยายธุรกิจในเวียดนามเปิด Café Amazon สาขาที่ 14 ที่นครโฮจิมินต์

19 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินต์ นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วย นายรชา อุทัยจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ นางสาวนิตยา ธำรงราชนิติ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดคาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายนิติ กิตติเสถียร General Director ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company หรือ ORCG ร่วมพิธีเปิดร้าน Café Amazon สาขาไฮ บ่า จึง (HAI BA TRUNG) นครโฮจิมินต์ ซึ่งเป็นร้าน Café Amazon สาขาที่ 14 ในประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกก้าวความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือ ตั้งใจ และทุ่มเท ในการดำเนินธุรกิจของ Café Amazon ในประเทศเวียดนาม

นายรชา เปิดเผยว่า ตลาดกาแฟในประเทศเวียดนามมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง OR และ CRG ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงโอกาสที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon ในประเทศเวียดนามโดยใช้ชื่อว่า ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company หรือ ORCG ในปี 2562 และได้เปิดร้าน Café Amazon สาขาแรกในปี 2563 โดยปัจจุบันมีร้าน Café Amazon ในประเทศเวียดนามทั้งสิ้น 14 สาขา อยู่ในนครโฮจิมินต์ 10 สาขา อีก 4 สาขาอยู่ในเมืองอื่น ๆ ได้แก่ Ben Tre, Tra Vinh, My Tho และ Dong Nai และตั้งเป้าจะเปิดให้ได้ 20 สาขาภายในปี 2565 นี้

OR หวังว่าด้วยความชำนาญในธุรกิจกาแฟของ OR ที่ส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของ Café Amazon ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ร้านอาหารและบริการ ของ CRG จะทำให้ Café Amazon ได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคในเวียดนามเป็นอย่างดี และสามารถร่วมกันสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดย OR จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง และไม่หยุดพัฒนาธุรกิจ Café Amazon เพื่อนำเสนอเครื่องดื่ม และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคชาวเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ OR ในการขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Scale Portfolio for The Global Market)

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR คือ เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน หรือ Empowering All toward Inclusive Growth โดยมุ่งเน้นการการเติบโตรูปแบบใหม่ โดยเป็นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอก สนับสนุนกันและกันเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน


……
Café Amazon expands its business in Vietnam, launching the 14th branch in Ho Chi Minh City

Ms. Wiraka Moodhitaporn, the Consul General to Ho Chi Minh City, Mr. Ty Chirathivat, Chief Financial Officer, Central Retail Corporation Public Company Limited, Mr. Nath Vongphanich, President of CRG, together with Mr. Racha Uthaichan, Senior Executive Vice President, Global Business, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR), Ms. Nittaya Tumrongrajniti, Vice President, Cafe Amazon Strategy and Marketing Department, OR and Mr. Niti Kittisatien, General Director, ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company, or ORCG, jointly celebrate the latest launch of Café Amazon HAI Ba Trung in Ho Chi Minh City, which is the 14th branch in Vietnam. This milestone is another important step and a testament to the cooperation, determination and dedication in operating Café Amazon’s business in Vietnam.

Mr. Racha says that as the coffee market in Vietnam is growing rapidly and has a tendency to grow continuously, OR and CRG, a company affiliated to the Central Group, foresee the arising opportunity, thus joining forces to establish a joint venture company called ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company, or ORCG, in 2019, and launching its first Café Amazon in 2020. Currently, there are 14 Café Amazon outlets in Vietnam, consisting of 10 in Ho Chi Minh City and the rest in other cities, including Ben Tre, Tra Vinh and My Tho, with a target to reach 20 branches by 2022.

OR hopes that, with OR’s expertise in the coffee business that promotes the growth potential of Café Amazon, combined with CRG’s expertise in restaurant branding and service management, Café Amazon will enjoy a warm welcome from Vietnamese consumers and lead to opportunities for stable and sustainable growth. Moreover, OR will continue to strengthen and never stop developing Café Amazon to cater the best-in-class beverages and service to all coffee lovers in Vietnam, as reflected in OR’s mission, which is to scale its portfolio for the global market.

Additionally, the partnership is also in pursuit of OR’s vision, Empowering All toward Inclusive Growth, by focusing on a new growth model, which employs an Outside-In strategy, collaborating with external partners to support each other and jointly accomplish sustainable growth.

ป้ายคำ :