ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฟอร์ท อีเอ็มเอส ยื่นแบบ Filing ขาย IPO 320 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET

ฟอร์ท อีเอ็มเอส ยื่นแบบ Filing ขาย IPO 320 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET

29 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

“ฟอร์ท อีเอ็มเอส” หรือ FEMS หนึ่งในบริษัทเครือฟอร์ท กรุ๊ป ผู้รับจ้างผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ ยื่นแบบ Filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นไอพีโอ 320 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ “SET” ระดมทุนเสริมเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆรองรับการขยายธุรกิจนวัตกรรมในอนาคต

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) หรือ FEMS เปิดเผยว่า ในวันนี้ (29 มิ.ย. 2566) ได้ทำการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว โดย บมจ.ฟอร์ท อีเอ็มเอส จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท สัดส่วนหุ้นที่เสนอขาย IPO คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ IPO ในครั้งนี้ โดยจะจัดสรรหุ้นส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“FORTH”) ในฐานะบริษัทแม่ (Pre-emptive Offering) และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)

ด้านนายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การระดมทุนของ บมจ.ฟอร์ท อีเอ็มเอส มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนเสริมเทคโนโลยีการผลิต และขยายกำลังการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต อาทิ การลงทุนเครื่องจักรใหม่ การขยายพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส และสามารถตอบโจทย์การผลิตสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น และช่วยให้บริษัทมีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีความยั่งยืนและเติบโตในระยะยาว

สำหรับ บมจ.ฟอร์ท อีเอ็มเอส เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน (FORTH) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Manufacturing Services หรือ EMS) ให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Box-Build) และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board Assembly : PCBA) ทั้งในรูปแบบของการรับเหมาผลิต (Turn Key) และรูปแบบรับจ้างประกอบ (Consign Part) โดยตัวอย่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัททำการผลิต อาทิ ตู้ “เต่าบิน”โรโบติกบาริสต้า ตู้อัตโนมัติ (Vending Machine) ที่ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV-Charger) ตลอดจนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมการแปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์ อุปกรณ์ควบคุมรถเข็นคนไข้ (Power Wheelchair) ของกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น