ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EA เปิดบ้านต้อนรับ วปอ. เยี่ยมชม Gigafactory แห่งแรกใน SE Asia

EA เปิดบ้านต้อนรับ วปอ. เยี่ยมชม Gigafactory แห่งแรกใน SE Asia

20 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ (EA) เปิดบ้านต้อนรับ คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำโดยพลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมคณะผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 65 กว่า 200 คน ลงพื้นที่เยี่ยมชม Gigafactory แห่งแรกใน Southeast Asia โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมฯ พร้อมเปิดเผยว่า EA เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสะอาด เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน อมิตา เทคโนโลยี เป็นแห่งแรกของประเทศ ที่มีกำลังการผลิตสูงถึง 1 Gwh ต่อปี และเตรียมแผนขยายกำลังการผลิตสู่ 4 Gwh ในปี 2567 โดยโรงงานแห่งนี้มีคนไทยเป็นเจ้าของ โดยได้รับองค์ความรู้จากอมิตา เทคโนโลยี อิงค์ (ไต้หวัน) ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่มากว่า 20 ปี การร่วมทุนดังกล่าว ทำให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ และ เทคโนโลยีจนสามารถสร้างโรงงานเป็นผลสำเร็จ และเตรียมขยายกำลังการผลิตโดยฝีมือคนไทย เพื่อการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของประเทศให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจร่วมกัน สำหรับการเปิดบ้านต้อนรับ คณะวปอ. รุ่นที่ 65 ในครั้งนี้ ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารและนักศึกษา วปอ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ EA มีความยินดีสนับสนุนเต็มที่  เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาประเทศ โดยล่าสุดได้มี นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA เข้าร่วมเป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วยเช่นกัน

“ประเทศไทยจะพัฒนาไปข้างหน้า สิ่งแรกต้องยกระดับฝีมือแรงงานในตลาดอุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะด้าน Automation เพื่อการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งต้องยอมรับว่าคนไทยมีจิตนาการที่ดี หากสามารถนำศักยภาพมาใช้ทุกเสี้ยววินาทีของเครื่องจักรให้มีประโยชน์สูงสุด ก็จะทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรผลักดันให้คนไทยรุ่นใหม่ได้รับโอกาสนำความคิดสร้างสรรค์มาช่วยกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม EV ไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น” นายสมโภชน์กล่าว

พลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เผยว่า
วปอ. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมวิทยาการและวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ทั้งข้าราชการ พนักงานองค์การ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการร่วมรับผิดชอบร่วมกัน เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และการได้มีโอกาสเยี่ยมชม ดูงานการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน EV ของประเทศ เห็นได้ว่าธุรกิจมีแนวคิดที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และรู้สึกภูมิใจที่ยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้น ได้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยภาคเอกชน และจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถคนไทยไปอีกขั้น เพื่ออนาคตของประเทศ