ThaiPublica > เกาะกระแส > DITTO -TEAMG คว้าโครงการ “สวนสัตว์ใหม่เฟส1” ชู ‘SMART ZOO’ ยึดหลัก Animal welfare

DITTO -TEAMG คว้าโครงการ “สวนสัตว์ใหม่เฟส1” ชู ‘SMART ZOO’ ยึดหลัก Animal welfare

17 เมษายน 2023


DITTO ผนึก TEAMG คว้าโครงการ ‘SMART ZOO’ สวนสัตว์แห่งใหม่เฟส 1 กว่า 5 พันล้าน เนรมิตพื้นที่ 300 ไร่ เทียบมาตรฐานสวนสัตว์ระดับโลก ด้วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำ ภายใต้หลัก Animal welfare คน-สัตว์-ธรรมชาติ เชื่อมเป็นหนึ่งเดียว

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ DITTO

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ DITTO เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยีจำกัด บริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามกิจการค้าร่วมอาร์เอสดีที มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 รวมมูลค่า 5,354 ล้านบาท ในส่วนของบริษัทได้ลงทุนในสัดส่วน ดังนี้ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) สัดส่วน 30% มูลค่ากว่า 1,606 ล้านบาท และ บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด บริษัทย่อย สัดส่วน 29% มูลค่ากว่า 1,552 ล้านบาท รวมสัดส่วนงานของบริษัททั้งหมด 59% คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,158 ล้านบาท บริษัท ทีม คอลซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด(มหาชน) สัดส่วน 10% มูลค่ากว่า 535 ล้านบาท ที่เหลือกระจายไปยังพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน

“โครงการนี้ได้นำความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทมารวมกัน ดิทโต้ เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีดิจิทัลทวินและไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารจัดการ สยาม ทีซี เทคโนโลยี ชำนาญเรื่องการจัดนิทรรศการ การแสดง การจัดดิสเพล โดยมีประสบการณ์จากโครงการพิพิธภัณฑ์ ท้องฟ้าจำลอง สวนพฤกษศาสตร์ และเชี่ยวชาญเรื่องปลูกป่าและรักษาป่า ส่วนทีมกรุ๊ป เชี่ยวชาญในด้านการบริหารโครงการ การวางระบบสาธารณูปโภคและการจัดการน้ำ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ทุ่งน้ำจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทีมกรุ๊ปยังดูแลในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ด้วย” นายฐกรกล่าว

นายฐกรกล่าวเพิ่มว่า พื้นที่ในโครงการแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ พื้นที่จัดแสดงสัตว์และนิทรรศการ พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมและถนน พื้นที่บริหารและวิจัย พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ส่วนกลางเชิงพาณิชย์และที่จอดรถ

ในระยะที่ 1 ส่วนด้านหน้าโครงการจะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ โดยผสานแนวคิดเอกลักษณ์ไทยกับสิ่งแวดล้อม บริเวณถัดมาของโครงการจะเป็นอาคารต้อนรับและจุดจำหน่ายตั๋ว ที่ใช้ระบบแอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยจัดการ ถัดไปจะเป็นอาคารศูนย์เรียนรู้ 4D สำหรับแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยี 4D ผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงและจะได้เห็นภาพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ในโซนนี้การก่อสร้างระยะแรกประกอบด้วย โซนเอนทรานซ์จะมีจอ 3 มิติแบบโค้งขนาดใหญ่ผสานเทคโนโลยี Interactive Design รูปแบบ AR และโซน Introduction ที่จะให้ความรู้สึกเสมือนจริง

นอกจากนี้จะมี Kiosk (คีออส) เป็นจุดพักผ่อนและเป็นจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม โซนนี้จะมีนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกให้ชมระหว่างพักผ่อน

โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 รวมมูลค่า 5,354 ล้านบาท

ส่วนพื้นที่จัดแสดงสัตว์ระยะที่ 1 จะก่อสร้างโซนที่อยู่อาศัยสัตว์จากแอฟริกาและโซนเอเชียบางส่วน โดยสัตว์ทั้งหมดจะได้รับการดูแลภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ “Animal Welfare” เพื่อให้สัตว์อยู่สบายมีสุขภาพจิตที่ดี ในระหว่างก่อสร้างจะมีการเก็บข้อมูลโครงสร้างทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Digital twin จำลองสวนสัตว์ไว้ในโลกเสมือนคู่ขนานกับสวนสัตว์จริง

ในโครงการจะนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการจองตั๋วทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือจะซื้อแบบวอล์คอินก็ได้ โดยทั้งสองแบบจะได้รับ e-Wallet สำหรับใช้จ่ายภายในสวนสัตว์ โครงการนี้จะมีแอปพลิเคชัน 2 ส่วน ส่วนแรกสำหรับให้บริการผู้เข้าชมในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนสัตว์และส่วนที่สองสำหรับให้เจ้าหน้าที่ไว้ดูพฤติกรรมของสัตว์และสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีผลต่อสัตว์อีกด้วย

นายฐกร กล่าวอีกว่า สวนสัตว์แห่งใหม่เนื้อที่ 300 ไร่ บนที่ดินพระราชทาน ตั้งอยู่บริเวณ คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จะเป็นสวนสัตว์ชั้นนำที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า การอนุรักษ์ การวิจัย และเพาะขยายพันธ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากล อีกทั้งเป็นแหล่งนันทนาการที่รองรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป คน สัตว์ ธรรมชาติจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นลักษณะของสวนสัตว์สมัยใหม่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงนามในสัญญาในโครงการอีก 5 โครงการรวมมูลค่ากว่า 684 ล้านบาท เช่น โครงการจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 มูลค่าโครงการของบริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 3,843 ล้านบาท

โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1

ด้าน ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขอบเขตและความร่วมมือของทีมกรุ๊ป ในการทำงานโครงการสวนสัตว์ครั้งนี้ มีอยู่หลายส่วนด้วยกัน และความรับผิดชอบหลัก คือการใช้ความเชี่ยวชาญของทีมกรุ๊ป ที่มีกว่า 40 ปี เข้าไปก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ ทั้งระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบระบายน้ำในโครงการ

นอกจากงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำข้างต้นแล้ว ทีมกรุ๊ป ยังได้รับความไว้วางใจ จากกิจการค้าร่วมอาร์เอสดีที ให้สนับสนุนการบริหารโครงการก่อสร้างสวนสัตว์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนสูง จึงต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให้การก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 นี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามงบประมาณ และระยะเวลา ที่กำหนดไว้