ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > DITTO สร้างสถิติปี’64 กำไร 200 ล้าน จัด 2 เด้ง จ่ายทั้ง “หุ้นปันผล-วอร์แรนท์”

DITTO สร้างสถิติปี’64 กำไร 200 ล้าน จัด 2 เด้ง จ่ายทั้ง “หุ้นปันผล-วอร์แรนท์”

1 มีนาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “DITTO”

DITTO สร้างสถิติใหม่ ปี 2564 มีกำไร 200 ล้านบาท สูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัท กวาดรายได้กว่าพันล้าน บอร์ดใจป้ำจัดหนัก ผู้ถือหุ้นรับ 2 เด้ง เด้งแรกจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เด้งสอง แจกวอร์แรนท์ สัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์ โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 40 บาท วอร์แรนท์ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น พร้อมเตรียมตัวเข้า SET อีก 3 ปีข้างหน้า

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “DITTO” เปิดเผยถึงผลประกอบการบริษัทว่า ในปี 2564 ดิทโต้ และบริษัทย่อย สร้างสถิติใหม่สามารถทำกำไรได้สูงสุดนับตั้งแต่ตั้งบริษัท โดยมีกำไรสุทธิ 200.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 76% จากปีก่อน

ขณะเดียวกัน ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทและบริษัทย่อย สามารถสร้างรายได้จากการขายและบริการ 1,090.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 11% จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ 986 ล้านบาท

นายฐกร กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่ทำให้ ดิทโต้และบริษัทย่อย สามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการวางรากฐานในธุรกิจระบบบริหารจัดการเอกสาร (DMS) ประกอบกับในปี 2564 บริษัทได้ขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลขององค์กร ทำให้มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% จากปีก่อน

ส่วนรายได้จากบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี สำหรับโครงการของหน่วยราชการต่าง ๆ มีรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยยังคงมุ่งเน้นขยายงานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น โครงการท้องฟ้าจำลองและพิพิธภัณฑ์
ด้านรายได้จาก ธุรกิจให้เช่า จำหน่ายและบริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่น ๆ กลุ่มธุรกิจนี้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายและติดตั้งสินค้า Drive-thru ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการปรับตัวของธุรกิจ Food Chain ในยุค New Normal ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินปันผลในอัตราหุ้นละประมาณ 0.111 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 พร้อมแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนท์) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 40 บาทต่อหนึ่งหุ้น โดยวอร์แรนท์ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้า SET ในอีก 3 ปีข้างหน้า

“ผู้บริหารบริษัท ดิทโต้ เชื่อมั่นว่าในปีนี้เรายังคงรักษาระดับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ทั้งรายได้และผลกำไร สถานการการแพร่ระบาดโควิด19 ในปีนี้น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี และเชื่อว่าเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคักมากขึ้น” นายฐกร กล่าว