ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้า 2 รางวัล จาก Morningstar Fund Awards 2023 ผลงานบริหารกองทุนตราสารหนี้

บลจ.เกียรตินาคินภัทร คว้า 2 รางวัล จาก Morningstar Fund Awards 2023 ผลงานบริหารกองทุนตราสารหนี้

24 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) สร้างผลงาน การบริหารกองทุนตราสารหนี้โดดเด่น คว้า2 รางวัลจากงาน Morningstar Fund Awards 2023 จัดโดย บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่1) รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภท

กองทุนตราสารหนี้ ในประเทศ ปี2023 (Best Fund House – Domestic Fixed Income) และ 2) รางวัล กองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี2023 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาว (Mid/Long Term  Bond) โดยกองทุนเปิด KKP Active Fixed Income Fund (KKP ACT FIXED) ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย ้าความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้จัดการกองทุน ที่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการ ผู้จัดการ น าทีมรับรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่22 มีนาคม 2566

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทรเปิดเผยว่า “เบื้องหลังความสำเร็จ ของบลจ.เกียรตินาคินภัทร คือ กระบวนการลงทุนที่มีวินัยอย่างสูง ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการบริหาร จัดการกองทุนของทีมผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ภายในของบลจ. ทั ้งสองรางวัลจาก Morningstar  นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ทีมงานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั ้งสู่เป้าหมายของการ ดูแลเงินลงทุนให้สร้างมูลค่าสูงสุด สมกับที่นักลงทุนได้ให้ความไว้วางใจต่อบลจ.มาอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับกองทุนเปิด KKP ACT FIXED มีนโยบายเน้นลงทุนเชิงรุกในตราสารหนี ้ภาครัฐและตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐานและฐานะทางการเงินดีทั้งในด้านสภาพคล่อง