ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “กบข. ร่วมลงนาม MOU ช่วยแก้ไขหนี้ครู”

“กบข. ร่วมลงนาม MOU ช่วยแก้ไขหนี้ครู”

6 มกราคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานและสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 13 แห่ง โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

โดย กบข. จะให้การสนับสนุนข้อมูล พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งบูรณาการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบต่อไป