ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กบข. เผยผลวิจัยโครงการ GPF Most Admired Brands ประจำปี 2563

กบข. เผยผลวิจัยโครงการ GPF Most Admired Brands ประจำปี 2563

17 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กบข. ร่วมกับ นิตยสารแบรนด์เอจ จัดโครงการ GPF Most Admired Brands ประจำปี 2563 เผยผลสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการที่สมาชิกชื่นชอบ พร้อมขยายผลโครงการ ต่อยอดพัฒนาสิทธิพิเศษสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ร่วมกับนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) จัดโครงการวิจัยทัศนคติ ความพึงพอใจ และความชื่นชอบของสมาชิก กบข. ที่มีต่อสินค้าและบริการ ประจำปี 2563 (GPF Most Admired Brands 2020) เพื่อศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ และความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อแบรนด์ในมุมมองต่างๆ โดยสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกจำนวน 7,530 คน ครอบคลุมสวัสดิการ 6 หมวดยอดนิยม ได้แก่ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ประกันชีวิต ประกันภัย ร้านหนังสือ และบริการเครือข่ายโทรศัพท์

จากผลสำรวจพบว่า 5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ กบข. นำมาจัดสิทธิพิเศษให้ ได้แก่ 1. การโปรโมทสิทธิพิเศษผ่าน My GPF Application 2. แบรนด์มีนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่อยู่เสมอ 3. สมาชิกรู้สึกว่าแบรนด์นั้นเหมาะสมกับตนเอง 4. แบรนด์ให้ราคาถูกและส่วนลดพิเศษ และ 5. แบรนด์มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ทีมวิจัยของนิตยสารแบรนด์เอจยังได้วิเคราะห์ประมวลผลสำรวจ และจัดอันดับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและสมาชิก กบข. ใช้บริการมากที่สุด คือ ทิพยประกันภัย

ประเภทที่ 2 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด ตามหมวดสวัสดิการยอดนิยม ได้แก่ หมวดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คือ เอไอเอส, หมวดร้านหนังสือ คือ ซีเอ็ด, หมวดสินเชื่อบุคคล คือ ธนาคารกรุงไทย, หมวดประกันชีวิต คือ เอไอเอ และหมวดสินเชื่อรถยนต์ คือ กรุงศรีออโต้

ประเภทที่ 3 รางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ ตามปัจจัยความไว้วางใจของสมาชิกตามหมวดสินค้าและบริการ ได้แก่ หมวดเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่น่าเชื่อถือและมีความคุ้มค่ามากที่สุด คือ ทรูมูฟเอช, หมวดสินเชื่อรถยนต์ที่น่าเชื่อถือและสมาชิก กบข. มีความคุ้นเคยมากที่สุด คือ ธนชาต DRIVE, หมวดประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือและเป็นแบรนด์ที่เหมาะสมกับสมาชิก กบข. มากที่สุด คือ ไทยประกันชีวิต และหมวดประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด คือ เมืองไทยประกันชีวิต

ทั้งนี้ การทำโครงการวิจัยดังกล่าวจะช่วยทำให้ กบข. เข้าใจสมาชิกมากยิ่งขึ้น โดย กบข. จะนำผลวิจัยเข้าหารือกับพันธมิตรสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้า บริการ สิทธิพิเศษต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเจรจาคัดสรรผลิตภัณฑ์บริการร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการรายใหม่ เพื่อมอบสิทธิพิเศษสวัสดิการที่หลากหลายและเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิก กบข. อย่างต่อเนื่อง