ThaiPublica > เกาะกระแส > ดีแทค-พันธมิตรเปิดตัว Mobility Data Dashboard เครื่องมือพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อยอดงานวิจัย

ดีแทค-พันธมิตรเปิดตัว Mobility Data Dashboard เครื่องมือพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อยอดงานวิจัย

14 ธันวาคม 2022


ครั้งแรกในไทย! ดีแทค-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ เปิดตัว Mobility Data Dashboard เครื่องมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดงานวิจัย ขยายโอกาสนักนโยบายสาธารณะ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และผู้สนใจด้านข้อมูล สืบค้นอินไซต์พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ต่อยอดสู่นโยบายและบริการด้านการท่องเที่ยวที่แม่นยำ-ตรงใจนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ดีแทค-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บเปิดตัว Mobility Data Dashboard แพลตฟอร์มเจาะลึกการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านข้อมูลมือถือ ต่อยอดงานวิจัย “Mobility Data เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง” เพิ่มโอกาสให้นักออกแบบนโยบายสาธารณะ ผู้สนใจด้านข้อมูล ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการเคลื่อนที่คลอบคลุม 77 จังหวัด และ บทวิเคราะห์ศักยภาพเมืองรองพร้อมกับข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดเพื่อพัฒนาสู่การออกแบบนโยบายสาธารณะและบริการด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละเมืองแบบเจาะลึกรายพื้นที่ ละเอียดถึงระดับอำเภอ

สำหรับ Mobility Data Dashboard นี้ ถือเป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยอาศัยกรอบการวิจัยภายใต้ “โครงการศึกษา Mobility Data เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง” ผ่านข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว กว่า 5.39 ล้านทริป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บุญมีแล็บ ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ภาพรวมจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูล 10 จังหวัดภูมิลำเนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด 10 อันดับปลายทางที่คนในจังหวัดออกไปท่องเที่ยว ปริมาณการท่องเที่ยวแบบไป-กลับและค้างคืน รวมถึงการแสดงผลดัชนีชี้วัดศักยภาพในรูปแบบกราฟประเมินศักยภาพ และข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามศักยภาพที่ต่างกันของเมืองรอง เจาะลึกระดับอำเภอ ประกอบด้วยข้อมูล 5 อำเภอที่มีการกระจุกตัวนักท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางวันสูงสุด (06.01-22.00 น.) 5 อำเภอที่มีการกระจุกตัวนักท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนสูงสุด (22.01–06.00 น.) หรือเลือกแบบดูละเอียดได้ถึง 7 ช่วงเวลา ได้แก่ 06.01-10.00 น. 10.01-14.00 น. 14.01-18.00 น. 18.01-22.00 น. 22.01-23.59 น. 00.01-02.00 น. และ 02.01-06.00 น. นอกจากนี้ ยังระบุข้อมูลการกระจุกตัวตามช่วงวันหยุด ซึ่งแบ่งเป็นประเภทวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดยาว และวันหยุดเทศกาลท่องเที่ยวแบบคลัสเตอร์หรือกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลแสดงปริมาณทริปการเดินทางระหว่างกันของกลุ่มจังหวัดหรือคลัสเตอร์ที่นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางไปเยือนในทริปเดียวกัน ซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้น สามารถจับกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อออกแบบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันได้ตั้งแต่ 1-3 กลุ่ม

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า เพราะดีแทคเชื่อในพลังของดาต้าที่จะสร้างอิมแพคต่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน นอกเหนือจากประเด็นการใช้ประโยชน์แล้ว “การเข้าถึงข้อมูล” ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมาก ด้วยเหตุนี้ ดีแทคจึงร่วมมือต่อเนื่องกับภาคีด้านวิชาการอย่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุญมีแล็บ ในการพัฒนาเครื่องมือ Mobility Data Dashboard ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ครบถ้วนด้วยเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่นโยบายสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่ผู้ประกอบการนักลงทุนก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

“เครื่องมือ Mobility Data Dashboard ที่พัฒนาขึ้นนี้ ถือเป็นกระบวนทัศน์สำคัญในการทำงานด้านข้อมูล เพราะนอกจากการใช้ข้อมูลเป็น วิเคราะห์ได้แล้วการแสดงผลให้เข้าใจง่ายในรูปแบบแผนที่ การสื่อสารและเล่าเรื่องก็ถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการสร้างอิมแพคจาก Mobility Data ต่อสังคม ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลในกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ข้อมูลนับล้านชุดมาโลดแล่นผ่านแผนที่และแดชบอร์ด ทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย หรือเรียกได้ว่าเป็นการทำให้ข้อมูลดิบมีชีวิตนั่นเอง (Bringing Data to Life)” นายชารัดกล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์ประจำและหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เครื่องมือ Mobility Data Dashboard ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนานโยบายสาธารณะ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนในท้องถิ่นมีข้อมูลประกอบการตัดใจที่แม่นยำ ทำให้ทราบอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากขึ้น

จุดเด่นของเครื่องมือนี้ จะทำให้เราเห็นศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด เพื่อออกแบบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็น “เครื่องมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชิ้นแรก” ของไทย ที่จะช่วยให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

………

dtac and Partners Introduce Tourism Development Dashboard Based on Mobility Data Insights

The platform provides opportunities for policy makers, local entrepreneurs, and interested people to explore insights on domestic tourists’ travel behavior for more efficient tourism policies and services.

Dec 14, 2022 – dtac, the Chulalongkorn University’s (CU) Faculty of Architecture, and Boonmee Lab jointly launched Mobility Data Dashboard แ, or the domestic-tourism insight platform that is based on mobility data.

Rooted in “Mobility Data for Secondary Cities’ Tourism” research, the dashboard increases opportunities for policy makers, entrepreneurs, investors, and the general public to access mobility data covering all 77 provinces. It also provides insightful analysis on Thailand’s 55 secondary cities, and policy recommendations on how to promote them. The dashboard can support potential public policy recommendations and tourism developments that suit the potential of each province, and in some cases the districts within a province.

Developed under the framework of “The Study on Mobility Data for Secondary Cities’ Tourism”, the Mobility Data Dashboard offers insightful data from more than 5.39 million actual trips. This tool resulted from the collaboration of Total Access Communication Public Company Limited (dtac), Architecture for Creative Community Research Unit of the CU Faculty of Architecture and Boonmee Lab. Dashboard users can retrieve information covering three topcs on each province from the dashboard:

    1.Overall picture of each province: illustrates top 10 home provinces of incoming tourists to a particular province, top 10 destinations of outgoing tourists of a particular province, the number of day trips and the number of overnight trips, charts showing the province’s potential, as well as policy recommendations to help promote secondary cities based on their different potential;

    2.District-level insights: shows five districts with the highest concentration of tourists during the day (6.01am – 10pm) and five districts with highest concentration of tourists during the night (10.01am–6am). If users want more detail, they can choose more specific periods of the day: 6.01am – 10am, 10.01am – 2pm; 2.01pm – 6pm; 6.01pm – 10pm; 10.01pm – midnight; 0.01am – 2am; and 2.01am – 6pm. Moreover,details show concentration of tourists based on the types of holidays, namely weekends, long holidays, and festive holidays.

    3.Cluster-based tourism: shows the number of trips made among or between provinces in the same group or cluster, because tourists usually visit them in the same trip. Each province can be put in between one or three clusters, from the perspective of the formulation of policies to promote tourism clusters.

Sharad Mehrotra, Chief Executive Officer of Total Access Communication Plc or dtac, said his company believes in the power of data to create sustainable-development impacts. dtac, therefore, focuses not just on the utilization of data, but also data “accessibility”. Guided by this aim, dtac has continued its collaboration with academic partners Faculty of Architecture, CU and Boonmee Lab in developing Mobility Data Dashboard as an easy-to-use tool, with comprehensive but easy-to-understand content. This dashboard promises to facilitate the work of local administrative bodies with policy recommendations. Investors can also use the dashboard’s information for the development of products and services that better suit tourists’ needs.

“Mobility Data Dashboard represents a key data paradigm. In addition to data usage, analysis and the presentation of information in an easy-to-understand format like maps, together with communications and storytelling methods, also are a key in creating social impacts from mobility data. This new tool will pave way for million sets of data showing up on user-friendly maps and dashboards. In other words, the Mobility Data Dashboard is bringing data to life,” Mr. Mehrotra said.

Asst. Prof. Dr. Nattapong Punnoi, a lecturer and head of Creative Community Research Unit at the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University said Mobility Data Dashboard marks the important beginning of the formulation of public policies and the development of products/ services based on highly accurate data. When backed by proper data, government agencies and entrepreneurs will have a clearer view of tourists’ demands and be able to make more precise decisions.

The Mobility Data Dashboard’s strength lies with its ability to present the distinctive appeal of each province, paving way for prospective tourism policies that suit local context. In essence, Mobility Data Dashboard is Thailand’s “first tourism development tool” to promote local tourism with high accuracy and efficiency.