ThaiPublica > Sustainability > เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กำไรจากการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 65 กว่า 10,000 ลบ.

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กำไรจากการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 65 กว่า 10,000 ลบ.

26 พฤศจิกายน 2022


เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กำไรจากการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 65 กว่า 10,000 ลบ. เดินหน้าลงทุนพลังงานสะอาดและพัฒนาเทคโนโลยีลดคาร์บอน

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2565 เติบโตต่อเนื่อง มีกำไรจากการดำเนินงาน 10,345 ล้านบาท ปัจจัยหนุนจากรายได้ค่าขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ยังเดินหน้าขยายการลงทุนในสหรัฐฯ ต่อเนื่อง ด้วยการซื้อหุ้น 49% ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม “ไรเซ็ก” (RISEC) รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งความสำเร็จในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษัทในกลุ่ม กฟผ. และกระทรวงการลงทุน แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ด้านพลังงานสะอาด 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” กำลังผลิตติดตั้งรวม 650 เมกะวัตต์ ใน สปป.ลาว การซื้อหุ้นเพิ่มอีก 10% ในโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม” และ  “เทพพนา วินด์ฟาร์ม” จ.ชัยภูมิ ส่งผลให้เอ็กโกกลายเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง การขยายการลงทุนในสหรัฐอเมริกา ด้วยการซื้อหุ้น 49% ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ “ไรเซ็ก” กำลังผลิต 609 เมกะวัตต์ และล่าสุดการผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทในกลุ่ม กฟผ. และกระทรวงการลงทุน แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อเปิดประตูสู่การเข้าไปดำเนินธุรกิจ ลงทุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาด รวมถึงระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า การให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา กับภาครัฐและภาคเอกชนของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนของทั้งสองประเทศ”

สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ป มีรายได้รวมทั้งสิ้น 46,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรจากการดำเนินงาน 10,345  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,290 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากโรงไฟฟ้า “พาจู อีเอส” มีรายได้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่โรงไฟฟ้า “ขนอม” โรงไฟฟ้า “ไซยะบุรี” และโรงไฟฟ้า “แก่งคอย 2” มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงไฟฟ้า “น้ำเทิน 1” เริ่มเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 

สำหรับทิศทางการลงทุนปี 2566 นายเทพรัตน์ กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” โดยมุ่งขยายธุรกิจไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียน ในพื้นที่ที่มีฐานธุรกิจอยู่แล้ว โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศจะนำโดย “เอเพ็กซ์” ในขณะที่การลงทุนในประเทศ บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน นอกจากนี้ ยังจะพัฒนาพลังงานสะอาดใหม่ ๆ ได้แก่ การลงทุนในโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้า “คลองหลวง”  จ.ปทุมธานี กำลังผลิต 5 เมกะวัตต์  ในขณะเดียวกันจะบริหารสินทรัพย์และโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุด ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและนำมาใช้กับโรงไฟฟ้า เช่น เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage – CCS) และการศึกษาเพื่อนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน เป็นต้น” 

“ทิศทางการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ลง 10% ภายในปี 2573 ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างการเติบโตให้องค์กรควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป

EGGO Group records over Bt10 billion operating profit in 9M/2022 continuing investment in clean energy and technology  in a bid to further reduce carbon emission

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group shows a strong performance of during the first 3 quarters of 2022 with operating profit worth 10,345 million baht due mainly to increasing revenues from large-scale power plants in Thailand and abroad. The company has continued expanding its power business in the United States through the 49% acquisition of a combined cycle gas-fired power plant Rhode Island State Energy Center (“RISEC”). In addition, the company – a subsidiary of EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) has also signed MOU (Memorandum of Understanding) with the Ministry of Investment of Saudi Arabia (MISA) for clean energy initiative.

Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, said, “The company has recorded a strong operation, and succeeded in expanding business locally and internationally. The expansion saw the success in commercial operation of the 650-MW “Nam Theun 1” Hydropower Project in Lao PDR, the purchase of remaining of 10% of “Chaiyaphum Wind Farm” and “Theppana Wind Farm” in Chaiyaphum province that makes the company the sole owner of the two wind farms, and the US investment through the 49% stake in the 609-MW natural gas power plant “RISEC”. The latest saw the MOU signing between EGAT Group of companies and MISA for clean energy initiative that would promote collaboration on energy transition, EV ecosystem, investment, operation and maintenance service, and other related operations to achieve the two countries’ goal of decarbonization.”

At the end first 3 quarters of 2022, EGCO Group has showed a strong operating performance worth 46,737 million baht with operating revenue growth at 61% compared to the same period last year. The company has enjoyed operating profit of 10,345 million baht with a significant growth of 2,290 million baht, or a 28% increase compared to the same period (Q1-Q3) of the previous year. Key factors contribute to the strong performance of the rising operating revenue from the “Paju ES” power plant and the “Khanom” and “Xayaburi” and “Kaeng Khoi 2” power plants generating higher electricity sale – in the meantime the “Nam Theun 1” hydropower project in Lao PDR has started operating commercially on 12 August 2022.

For the investment direction next year, Mr. Thepparat said, EGCO Group continues to seek for new investment opportunities based on our “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” concept. EGCO Group will focus on the expansion of the power business both conventional and renewable fuel usage, in the areas where we already have business presence, especially in the US. For the renewable energy business in foreign countries will be led by “Apex”. While investment in the country,     the company plans to participate in the bidding for government renewable energy projects, especially solar energy and battery energy storage systems. 

In addition, it will develop new clean energy, for example, investing in a pilot project to produce electricity from fuel cells with a total capacity of 5 MW at “Klong Luang” power plant in Pathum Thani province. In the meantime, it will manage the existing power plants to maximize efficiency and minimize carbon emissions by developing technologies that help reduce carbon emissions and use in power plants, such as carbon capture and storage (CCS) technology and studies on the use of ammonia as a fuel mixture to reduce carbon emissions, etc.

“The investment direction goes in line with the company’s goal to become a low carbon company in order to achieve carbon neutral in 2050. We also aim to reduce the carbon emission intensity per unit of electricity generated by 10% in 2030. By so doing, the company also drives growth for the organization along with creating sustainable added value for all stakeholders amidst the transition of the electricity and energy industry,” concluded Mr. Thepparat.