ThaiPublica > สู่อาเซียน > ธนาคารกรุงเทพชู อาเซียน ภูมิภาคแห่งการเติบโต ใช้จุดแข็งเครือข่ายสาขาหนุนลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพชู อาเซียน ภูมิภาคแห่งการเติบโต ใช้จุดแข็งเครือข่ายสาขาหนุนลูกค้าธุรกิจ

17 พฤศจิกายน 2022


ธนาคารกรุงเทพ ชู อาเซียนภูมิภาคแห่งการเติบโต หนุนลูกค้าธุรกิจโกอินเตอร์ พร้อมโตอย่างยั่งยืน ในฐานะ “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค”

ธนาคารกรุงเทพ ขานรับโอกาส “อาเซียน” ภูมิภาคแห่งการเติบโต ใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายสาขาในภูมิภาค หนุนลูกค้าให้เติบโตในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตอกย้ำความเป็น “ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค”

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ Looking Ahead – The View from Asia (มองไปข้างหน้า – มุมมองจากเอเชีย) ในงาน Bloomberg Business Summit at APEC ว่า อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วหลังผ่านพ้นปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ อาเซียนได้รับประโยชน์อย่างมากจากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะจีนที่กำลังสร้างห่วงโซ่อุปทานให้เกิดขึ้นทั่วอาเซียน อย่างไรก็ตาม ความท้าทาย จากโควิด-19 ยังได้ยกระดับความสำคัญของการพึ่งพาปัจจัยภายในประเทศเช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์เพื่อความมั่นคงด้านซัพพลายเชน

นายชาติศิริ กล่าวว่า “โลกาภิวัตน์เป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความสำคัญตลอด 40 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่า ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ซัพพลายเชนบางระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ก็ยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากปัจจัยเกี่ยวเนื่อง เช่น การปิดโรงงานชั่วคราว หรือการหยุดชะงักของระบบขนส่งทั่วโลก เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ และเดินหน้าเสริมความมั่นคงภายในประเทศและระดับภูมิภาค”

ธนาคารกรุงเทพมีฐานธุรกิจและตลาดที่แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ในภูมิภาคเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ และเป็นธนาคารไทยที่มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศมากที่สุด

“ธนาคารมีเครือข่ายสาขามากกว่า 30 แห่ง ครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจสำคัญ และยังมีสาขากว่า 270 แห่งของธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้เข้าซื้อกิจการมาในปี พ.ศ. 2563” นายชาติศิริกล่าว

“เรายังคงเชื่อมั่นในตลาดอาเซียนและแนวโน้มในอนาคตที่ยังสดใส ปัจจุบันเรามีฐานธุรกิจการเงินที่มั่นคงในประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด 2 อันดับแรกของอาเซียน คือ อินโดนีเซียและไทยแล้ว โดยอินโดนีเซียกำลังฟื้นตัว ส่วนประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญของระบบเศรษฐกิจก็กำลังฟื้นตัว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศแล้ว 8 ล้านคนในปีนี้ และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นายชาติศิริ กล่าวด้วยว่า ธนาคารยังคงมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดหลักอื่น ๆ เช่นกัน ทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์ โดยเศรษฐกิจของเวียดนามในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เติบโตถึง 8.83% การส่งออกเพิ่มขึ้น 17.3% ด้วยมูลค่าสูงกว่า 2.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่สดใสให้แก่อาเซียน ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ที่เพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งให้แก่ภูมิภาคในด้านการเชื่อมต่อด้านดิจิทัล การสร้างความร่วมมือด้านการเงินระหว่างประเทศ และระบบการชำระเงินข้ามพรมแดน โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น Contour ที่นำ Enterprise Blockchain มาพัฒนาด้านการออก Letter of Credit (L/C) ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ได้เริ่มความร่วมมือกับหลากหลายประเทศในอาเซียน บริการด้านการเงินและการจัดการเงินสดสำหรับธุรกิจและสินเชื่อเพื่อซัพพลายเชน การพัฒนาเครือข่ายสาขาระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง และการเข้าลงทุนกิจการธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย