ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast Sustainability ‘เอไอเอส’หล่อหลอมวัฒนธรรม “FIT FUN FAIR” สร้าง ESG

ThaiPublica Podcast Sustainability ‘เอไอเอส’หล่อหลอมวัฒนธรรม “FIT FUN FAIR” สร้าง ESG

15 ตุลาคม 2022


บทบาทที่แท้จริงของโทรคมนาคมที่มีต่อ ESG คือ ‘ทำอย่างไรให้โทรคมนาคมมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมอื่นลดการปล่อยได้ 10 เท่าตัว’ เพราะโทรคมนาคมคือเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนและธุรกิจ จึงสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส แม้เป็นผู้นำตลาดที่มีจำนวนลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยแต่เรื่อง ESG ที่บริษัททำในปัจจุบันยังคงเป็น journey บนเส้นทางนี้ เนื่องจากความท้าทายหลักคือการพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าถึงการเป็น ESG มากที่สุด

นัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เอไอเอส ให้สัมภาษณ์ “บุญลาภ ภูสุวรรณ” บรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าว่า การสร้างพนักงานคือ วัฒนธรรมองค์กร “FIT FUN FAIR” ที่ช่วยสร้าง ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

FIT การมีสุขภาพที่ดี พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ส่งมอบงานเหนือความคาดหมาย
FUN ทุกความท้าทายความคือสนุก มีความสุข คิดบวก
FAIR มีความเท่าเทียม ยอมรับและเปิดใจ และมอบรางวัลให้กับงานที่มีคุณภาพ

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม ในหัวข้อ “เอไอเอส” ฉายภาพเศรษฐกิจดิจิทัล เชื่อม “ESG” บทบาทโทรคมนาคมต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify