ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > จริงเหรอ!!! ปลูกหญ้าทะเลช่วยโลกร้อนได้

จริงเหรอ!!! ปลูกหญ้าทะเลช่วยโลกร้อนได้

27 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เหล่าจิตอาสากว่า 120 คน รวมใจกันมาปลูกหญ้าทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศ ที่ชายหาดทุ่งคา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ในกิจกรรม Blue Carbon Project งานนี้นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ นายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และนายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมกับจิตอาสาจาก GC และเครือข่าย ทั้งนักเรียนและชุมชน มาช่วยกันปลูกหญ้าทะเล 600 ต้น เพื่อลดโลกร้อน

ในปี 2050 GC มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ หรือ NET ZERO เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งปัญหานี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหา การปลูกหญ้าทะเล Blue Carbon Project นับเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

หญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ นอกจากเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหายาก เช่นพะยูน และเต่าตนุ และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ทะเลวัยอ่อนแล้ว ยังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนได้ดีกว่าป่าบกถึง 4 เท่าเลยทีเดียว รู้อย่างนี้แล้ว อย่ารอช้า…ยิ่งปลูก ก็ยิ่งดี

DCIM100GOPROG0051565.JPG

*** คาร์บอนสีน้ำเงิน (Blue carbon) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกดูดซับ โดยมหาสมุทร และระบบนิเวศ ชายฝั่ง ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าพรุ น้ำเค็ม และแหล่งหญ้าทะเล โดย ระบบนิเวศเหล่านี้ จะทำหน้าที่เก็บกักคาร์บอนในรูปแบบชีวมวล และ การทับถมของตะกอนดินลงสู่ชั้นดิน ช่วยสนับสนุน เป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี
#Bluecarbonproject #ยิ่งปลูกยิ่งดี #TogetherToNetZero