ThaiPublica > Native Ad > ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ. (EGAT-WIC)

ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ. (EGAT-WIC)

25 ตุลาคม 2022


จากสถานการณ์ฝนตกหนัก จนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (EGAT Water Intelligence Center : EGAT-WIC) ทำหน้าที่บริหารจัดการ ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในเขื่อนของ กฟผ. ทั่วประเทศ และเป็นศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมติดตามข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในสถานการณ์ปกติ และป้องกันอุทกภัยในยามเกิดวิกฤติ

กฟผ. ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง

  • http://water.egat.co.th
  • หรือที่ Application EGAT Water

  • iOS:: https://apps.apple.com/th/app/egat-water/id860480855
  • Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=egat.itp.egatwater&hl=en&gl=US&fbclid=IwAR3XWk
    vr8BTy8TjsI5fuLhP90PPVyJgtx0WBqKYcqVCEDdhUBOMivVz_Moo
  • ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน กฟผ. พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤติ และยืนยันดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน