ThaiPublica > Sustainability > Climate Action > กฟผ. – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ทดสอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ก่อนจำหน่ายจริง

กฟผ. – ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ทดสอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ก่อนจำหน่ายจริง

22 กันยายน 2022


กฟผ. จับมือ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ทดสอบการใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา มุ่งพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานสูงสุดก่อนจำหน่ายจริง สอดรับเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ ตามนโยบาย Carbon Neutrality

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดย มร. ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ภายใต้ความร่วมมือเพื่อศึกษาการใช้งานจริงของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน นายสมศักย์ ปรางทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มร. ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดทำโครงการทดสอบวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Proof of Concept : PoC) ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานจริงของลูกค้า สำหรับนำไปพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก่อนวางจำหน่ายต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับ กฟผ. องค์กรที่มีความพร้อมและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ทดสอบการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่และการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาทดสอบการใช้งาน

ด้านนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. จะนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ไปใช้งานในพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา สำหรับศึกษาและเก็บข้อมูลการใช้งาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานในมิติต่างๆ ถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณฝุ่นและมลพิษทางอากาศ สนองนโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนต่อไป