ThaiPublica > เกาะกระแส > สี จิ้นผิง ประกาศจีนเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ มุ่งการพัฒนาคุณภาพสูง สู่เศรษฐกิจสมัยใหม่

สี จิ้นผิง ประกาศจีนเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ มุ่งการพัฒนาคุณภาพสูง สู่เศรษฐกิจสมัยใหม่

16 ตุลาคม 2022


ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ของจีน กล่าวรายงานใน การเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 ที่มาภาพ: https://english.news.cn/20221016/c5b857ede82147d8925a045ce90b0233/c.html

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนประกาศว่า จีนจะเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ และเน้นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้นำเสนอรายงานในนามของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ต่อการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้น ณ ศาลามหาประชาคม(Great Hall of the People)

“ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในทุกด้าน อันดับแรกและสำคัญที่สุด ต้องมีการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง” ประธานาธิบดีสีกล่าวรายงาน

“เราต้องใช้ปรัชญาการพัฒนาใหม่อย่างเต็มที่และซื่อสัตย์ในทุกด้าน ดำเนินการปฏิรูปต่อไปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยม ส่งเสริมการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูง และเร่งความพยายามในการส่งเสริมรูปแบบใหม่ของการพัฒนา ที่เน้นเศรษฐกิจในประเทศและจุดเด่นของปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างวงจรเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”

จีนจะดูแลให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อขยายอุปสงค์ภายในประเทศนั้นบูรณาการเข้ากับความพยายามในการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานให้ลึกยิ่งขึ้น จะพยายามเพิ่มพลวัตและความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจภายในประเทศ ในขณะที่มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกในระดับที่สูงขึ้น

จีนจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่สมัยใหม่ ​​

จีนจะเพิ่มผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity) ทำให้อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานมีความสามารถในการปรับตัวและมั่นคงยิ่งขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชนบทแบบบูรณาการและการพัฒนาระดับภูมิภาคที่ประสานกัน เพื่อที่จะยกระดับและขยายผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิผล สีกล่าว

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนจะพยายามสร้างเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมที่มีมาตรฐานสูง “เราจะดำเนินการเพื่อให้ตลาดมีบทบาทชี้ขาดในการจัดสรรทรัพยากรและรัฐบาลจะมีบทบาทที่ดีขึ้น”

ระบบอุตสาหกรรมจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย พร้อมมาตรการเพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมใหม่ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของจีนในด้านการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ การบินและอวกาศ การขนส่ง ไซเบอร์สเปซ และการพัฒนาดิจิทัล

 • “ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง” ประกาศวันชาติครบรอบ 70 ปี “ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความก้าวหน้าของจีน”
 • จีนจะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรและชนบทเป็นอันดับแรก รวมทั้งขยายผลความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนและทำให้แข็งแกร่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างรากฐานสำหรับความมั่นคงด้านอาหารในทุกด้าน เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบทให้ถ้วนทั่ว

  จีนจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภูมิภาคที่มีการประสานกัน ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคที่สำคัญ ยุทธศาสตร์การแบ่งเขตตามหน้าที่ และยุทธศาสตร์การทำให้เป็นเมืองใหม่อย่างทั่วถึง

  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูงอีกด้วย จีนจะขยายการเปิดกว้างของสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงกฎ ระเบียบ การจัดการ และมาตรฐาน เร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ผู้ค้าที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง(Belt and Road Initiative )

  การเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 ที่มาภาพ: https://english.news.cn/20221016/c724ab3d19674095a9da5eec5c1d7365/c.html

  ให้คำมั่นยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้ให้คำมั่นในที่จะ ยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน

  “ประเทศนี้คือประชาชน ประชาชนคือประเทศ ในขณะพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำประชาชน ในการต่อสู้เพื่อก่อตั้งและพัฒนาสาธารณรัฐประชาชน พรรคก็ได้ต่อสู้เพื่อได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริงๆ”

 • พรรคคอมมิวนิสต์จีนผ่านมติประวัติศาสตร์ ตอกย้ำสถานะสี จิ้นผิง
 • การยังผลประโยชน์มาสู่ประชาชนเป็นหลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าว โดยชี้ว่า การทำงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นของพรรคในการให้บริการสาธารณะที่ดีและการบริหารงานเพื่อประชาชน

  “เราต้องดูแลและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในการเส้นทางการพัฒนา และสนับสนุนให้ทุกคนทำงานอย่างหนักร่วมกันเพื่อตอบสนองความปรารถนาของประชาชนที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น”

  พรรคคอมมิวนิสต์จะทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุด ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณะ และทำให้การบริการสาธารณะมีความสมดุลและเข้าถึงได้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุความก้าวหน้าที่มั่นคงในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า….

  จีนจะปรับปรุงระบบการกระจายรายได้

  “เราจะดูแลให้มีการจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับงานที่มากขึ้น และสนับสนุนให้ผู้คนประสบความสำเร็จผ่านการทำงานหนัก” ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวและว่า “เราจะส่งเสริมความเท่าเทียมกันของโอกาส เพิ่มรายได้ของผู้มีรายได้น้อย และขยายขนาดของกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง”

  จีนจะดำเนินการมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาในการหางานทำ และตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพวกเขา และปรับปรุงระบบประกันสังคมด้วยการขยายความครอบคลุมของโครงการประกันสังคม

  ประเทศจะดำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อสร้างระบบที่อยู่อาศัยที่มีซัพพลายเออร์หลายรายและช่องทางการสนับสนุนต่างๆ ทั้งการเช่าและการซื้อที่อยู่อาศัย

  สำหรับการขับเคลื่อนความริเริ่ม Healthy China Initiative จีนจะกำหนดระบบนโยบายเพื่อเพิ่มอัตราการเกิด ดำเนินยุทธศาสตร์ระดับชาติเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อประชากรสูงอายุ และส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนานวัตกรรมของการแพทย์แผนจีน

  นอกจากนี้ ระบบสาธารณสุขจะได้รับการปรับปรุง โดยจะเสริมสร้างระบบป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคระบาดให้เข้มแข็งขึ้น ตลอดจนความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อที่จะควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประธานาธฺบดีสี จิ้นผิงกล่าว

  การเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 ที่มาภาพ: https://english.news.cn/20221016/c724ab3d19674095a9da5eec5c1d7365/c.html

  มุ่งส่งเสริมประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน

  จีนทุ่มเทเพื่อส่งเสริมประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าว

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนยึดมั่นเป้าหมายด้านนโยบายต่างประเทศในการธำรงสันติภาพของโลกและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงย้ำว่า สังคมมนุษยชาติต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเรียกร้องให้ทุกประเทศยึดมั่นค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติในด้านสันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ และส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชนชาติอื่นๆยิ่งขึ้น

  “ขอให้เราทุกคนร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลกทุกรูปแบบ” ประธาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าว

  จีนยังคงยืนหยัดในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศแห่งสันติภาพที่เป็นอิสระ กำหนดจุดยืนและนโยบายในประเด็นต่างๆ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงมาโดยตลอด ยึดมั่นบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปกป้องความเป็นธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ

 • ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยัน “จีนไม่ครองโลก” ชี้โลกต้องการ “ความยุติธรรม”
 • จีนยืนหยัดต่อต้านลัทธิอำนาจครอบงำและการเมืองแบบใช้อำนาจบังคับทุกรูปแบบ แนวคิดสงครามเย็น การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ และการกระทำสองมาตรฐาน

  จีนจะไม่มีวันแสวงหาการใช้อำนาจครอบงำหรือมีส่วนร่วมในการขยายอำนาจ

  จีนยึดมั่นในหลักการ 5 ประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ(Five Principles of Peaceful Coexistence) ในการแสวงหามิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ กระชับและขยายความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกบนพื้นฐานของความเสมอภาค การเปิดกว้าง และความร่วมมือ และขยายการบรรลุผลประโยชน์กับนานาประเทศ

  จีนพยายามเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ และปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศกำลังพัฒนา ภายใต้หลักการความจริงใจ ผลลัพธ์ที่แท้จริง ความใกล้ชิด และความสุจริตใจ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่และร่วมกันมากขึ้น

  จีนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายระดับชาติขั้นพื้นฐานในการเปิดสู่โลกภายนอก และดำเนินยุทธศาสตร์การเปิดกว้างที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับโลกด้วยการพัฒนาของจีนเอง และมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้างซึ่งมอบผลประโยชน์แก่คนทุกหมู่เหล่าที่มากขึ้น

  จีนยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่สำหรับการเติบโตของโลก

  จีนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูปและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลโลก โดยจีนสนับสนุนลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง ส่งเสริมให้ใช้ประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น และทำงานเพื่อทำให้ธรรมาภิบาลโลกมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า โลกได้มาถึงทางแยกแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้ง และเส้นทางในอนาคตจะถูกตัดสินโดยประชาชนทั่วโลก ชาวจีนพร้อมทำงานร่วมกับผู้คนทั่วโลกเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับมนุษยชาติ

  การเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 ที่มาภาพ: https://english.news.cn/20221016/c724ab3d19674095a9da5eec5c1d7365/c.html

  ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ Beautiful China Initiative

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เรียกร้องให้เดินหน้าโครงการ Beautiful China โดยชี้ว่า การเคารพ การปรับตัว และปกป้องธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่รอบด้าน

  โดยเรียกร้องให้ใช้แนวทางแบบองค์รวมและเป็นระบบในการอนุรักษ์และปรับปรุงภูเขา น้ำ ป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูก ทุ่งหญ้า และทะเลทราย

  “เราจะดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ควบคุมมลพิษ อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ และตอบสนองต่อสภาพอากาศ และเราจะส่งเสริมความพยายามร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ลดมลพิษ ขยายการพัฒนาสีเขียว และส่งเสรืมการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

  จีนจะให้ความสำคัญกับการปกป้องระบบนิเวศ อนุรักษ์ทรัพยากร และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ

  จีนจะใช้กลยุทธ์การอนุรักษ์ที่ครอบคลุม ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้คำมั่นว่า จะกำจัดมลพิษทางอากาศที่ร้ายแรง รวมถึงแหล่งน้ำสีดำที่มีกลิ่นเหม็นในเมืองต่างๆ เสริมสร้างการป้องกันและควบคุมการปนเปื้อนในดินที่ต้นทางให้เข้มแข็งขึ้น

  จีนจะทำงานอย่างจริงจังและรอบคอบเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนแตะระดับสูงสุดและความเป็นกลางของคาร์บอน

  “จากทุนทางพลังงานและทรัพยากรของจีน เราจะผลักดันความคิดริเริ่มให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงสุดด้วยการวางแผนที่ดีและเป็นขั้นตอนตามหลักการของการสร้างสิ่งใหม่ก่อนที่จะทิ้งสิ่งเก่า”

  ถ่านหินจะถูกใช้อย่างสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะมีการเร่งการวางแผนและพัฒนาระบบสำหรับแหล่งพลังงานใหม่ พร้อมกับจีนจีนจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในธรรมาภิบาลโลกเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ