ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > สกพอ.จับมือ“IRPCT”เร่งพัฒนาคน ป้อนอุตฯขั้นสูงในEEC

สกพอ.จับมือ“IRPCT”เร่งพัฒนาคน ป้อนอุตฯขั้นสูงในEEC

7 กุมภาพันธ์ 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

สกพอ.จับมือวิทยาลัยไออาร์พีซี ใช้ “อีอีซี โมเดล” เร่งพัฒนาคน รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) จังหวัดระยอง โดยมี ดร.ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยได้ร่วมกันหารือและขยายความร่วมมือ การพัฒนาทักษะบุคลากร สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับในสาขาวิชาเทคโนโลยีชั้นสูงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มีความเชี่ยวชาญ อาทิ ปิโตรเคมี , เคมีอุตสาหกรรม , หุ่นยนต์ , พลังงานทดแทน , ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ด้วยหลัก “อีอีซี โมเดล” ที่ สกพอ. ได้เร่งรัดผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ทั้งในรูปแบบ Type A ผลิตบุคลากรพร้อมใช้ โดยเอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 100% พร้อมรับเข้าทำงานทันที และ Type B การฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course) เอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 กับภาครัฐ เร่งฝึกอบรม เพื่อสร้างความพร้อมและพัฒนาทักษะบุคลากรตามความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา ตอบโจทย์ความต้องการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสร้างการจ้างงานในพื้นที่อีอีซี เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ได้ทันท่วงที