ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > สกพอ.ปลื้มเยาวชน 63 คน สมัครเข้าโครงการ “EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” ชิงทุนการศึกษา 3 แสนบาท

สกพอ.ปลื้มเยาวชน 63 คน สมัครเข้าโครงการ “EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” ชิงทุนการศึกษา 3 แสนบาท

20 มีนาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล ที่ปรึกษาพิเศษด้านสื่อสารบูรณาการ สกพอ. (ซ้ายมือ)

สกพอ.สร้างพลังเครือข่ายเยาวชน ปลื้มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อีอีซี 63 คน รวม 33 ทีม สมัครเข้าร่วมโครงการ “EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” ชิงทุนการศึกษา 3 แสนบาท

นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล ที่ปรึกษาพิเศษด้านสื่อสารบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ “อีอีซี” กล่าวว่า “โครงการ EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าต่าง ๆ ของโครงการอีอีซี โดยได้จัดกิจกรรม Workshop & Networking Day เสริมสร้างทักษะ การเป็น Content Creator และการเล่าเรื่อง Storytelling ให้แก่ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 63 คน จากทั้งหมด 33 ทีม สังกัดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี 2 วิทยากรชั้นนำระดับประเทศ คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์ “สิงห์ ” ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ The Standard และคุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง ร่วมอบรมความรู้และร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ให้กับเยาวชนในโครงการฯ

โครงการ EEC ต้นแบบสร้างอนาคต จะเฟันหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อีอีซี (นำร่องที่ จ.ชลบุรี) อายุระหว่าง 15 – 25 ปี เข้าร่วมสร้างสรรค์เนื้อหา การพัฒนาพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของกลุ่มเยาวชน ผ่าน 5 โจทย์นวัตกรรมหลัก ได้แก่ เทคโนโลยี 5G และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แห่งโลกอนาคต เทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) การพัฒนาอาคารสีเขียว (Green Building) เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และการจัดการขยะชุมชน (Local Waste Management) โดยจะคัดเลือกทีมที่มีผลงานและเนื้อหาได้โดดเด่นที่สุด 10 ทีม จะเป็นทีมที่ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 30,000 บาท รวมทั้งจะได้นำเนื้อหาที่สร้างสรรค์ทั้งหมด เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจากน้องๆ เยาวชนที่เข้าโครงการ ทั้ง Facebook TikTok และ Instagram เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาบ้านเกิดของเยาวชนสู่สาธารณชนวงกว้าง

  • สกพอ.ชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม “โครงการ EEC ต้นแบบ สร้างอนาคต” ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • “สำหรับกิจกรรม ‘EEC ต้นแบบสร้างอนาคต’ ในวันนี้ สกพอ. ได้สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมให้น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ร่วมสร้างผลงาน และร่วมพัฒนาพื้นที่อีอีซีชุมชนบ้านเกิดของน้อง ๆเยาวชนโดยเริ่มที่จังหวัดชลบุรี โครงการนำร่อง เพื่อให้น้อง ๆเยาวชนให้ได้รับทราบถึงการพัฒนาทิศทางการเติบโตรวมถึงการดำเนินงานของอีอีซีผลสัมฤทธิ์ในหลายมิติ อาทิ ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มการก่อสร้างแล้ว ตลอดจนการพัฒนาในพื้นที่อื่น ๆที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้ชุมชน เคียงคู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้กับคนเยาวชนรุ่นใหม่ ภายใต้ โครงการ อีอีซี โมเดล ผลิตคนตรงความต้องการของอุตสาหกรรมจบมามีงานทำ และได้ค่าตอบแทนสูง” นางสาวอ่อนอุษา กล่าว

    คุณนายวงศ์ทนง ชัยณรงค์ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ The Standard
    นายชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย