ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > บางจากฯ ลงทุน Blue Hydrogen ในสตาร์ทอัพ Transitus Energy ต่อยอดสู่ Green Hydrogen

บางจากฯ ลงทุน Blue Hydrogen ในสตาร์ทอัพ Transitus Energy ต่อยอดสู่ Green Hydrogen

14 กุมภาพันธ์ 2022


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท บางจาก

บางจากฯ ลงทุนในสตาร์ทอัพ Blue Hydrogen “Transitus” ในสหราชอาณาจักร เพื่อต่อยอดสู่ Green Hydrogen ในอนาคตอันใกล้

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งอนาคตในบริษัท Transitus Energy Limited (Transitus Energy) สหราชอาณาจักร ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI) เพิ่มสัดส่วนธุรกิจสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI) ได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อลงทุนใน Transitus Energy ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งอนาคตในสหราชอาณาจักร โดย BCPI เป็นผู้ลงทุนหลักของบริษัทดังกล่าวด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40

“บางจากฯ เร่งสานต่อนโยบายการลงทุนในธุรกิจเปลี่ยนโลก เช่น ธุรกิจไฮโดรเจน และ Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS – การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้โลกไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า”

นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่าไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานหลักในอนาคตที่ไม่ก่อมลภาวะ ส่วนก๊าซธรรมชาติก็เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่จะเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านก่อนที่จะไปถึงไฮโดรเจน ในปัจจุบัน ก๊าซธรรมชาติก็คือไฮโดรคาร์บอน (หมายถึงมีไฮโดรเจนและคาร์บอน) การทำ Blue Hydrogen คือกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากคาร์บอนแล้วนำคาร์บอนที่แยกได้นั้นกลับไปฝังกลบในแหล่งหรือหลุมก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันที่ขุดขึ้นมา ถือเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว เพราะนอกจากจะนำคาร์บอนกลับไปฝังกลบแล้ว ยังช่วยเพิ่มแรงดันในหลุมทำให้สามารถนำก๊าซธรรมชาติออกมามากขึ้นได้อีกด้วยเทคโนโลยี Blue Hydrogen จึงเป็นทั้งการผลิตไฮโดรเจนและ CCUS ในตัวเอง และเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญก่อนโลกเราจะเข้าสู่ยุคของ Green Hydrogen ที่จะแยกไฮโดรเจนจากน้ำ (H2O)

“บางจากฯ จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ผลักดันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกดังกล่าว โดย Transitus จะเริ่มโครงการที่แหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเหนือ และเมื่อเทคโนโลยีมีความเสถียรแล้ว บางจากฯ อาจจะนำมาใช้ในประเทศไทยต่อไป” นายชัยวัฒน์กล่าว

Mr. Jack Peck

ในขณะที่ Mr. Jack Peck ซีอีโอ Transitus Energy ได้ให้ความเห็นว่า “ไฮโดรเจนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เราจะมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เพราะไฮโดรเจนสามารถที่จะกำจัดคาร์บอนในส่วนที่การใช้พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถทำได้ ไฮโดรเจนมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำความร้อนในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม การขนส่งทางไกล การผลิตระดับอุตสาหกรรม การขนส่ง การเดินทางทางอากาศ และการสร้างสมดุลทางพลังงาน โดยจุดมุ่งหมายของ Transitus Energy คือการนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานของทีมงานจากธุรกิจพลังงานในทะเลเหนือ ซึ่งมีทักษะในการปฏิบัติงานทุกกระบวนการของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การกลั่น การดำเนินการธุรกิจไฮโดรเจนรวมถึงการจัดการด้านพัฒนาธุรกิจ การเงิน และสังคม มาดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานอย่างรวดเร็ว เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน”

ทั้งนี้การลงทุนจากบริษัทอุตสาหกรรมพลังงานขนาดใหญ่อย่างบางจากฯ ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความทันท่วงทีของยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเรา – ไฮโดรเจนคืออนาคต และอนาคตนั้นกำลังจะมาถึงในเร็ววัน เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ BCPI ได้ร่วมเป็นผู้ลงทุนสำคัญของเรา และมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างบางจากฯ

……………………

Bangchak invests in UK-based “hydrogen” focused start-up “Transitus”

Bangchak Corporation Public Company Limited invests in future clear energy business, Transitus Energy Limited (Transitus Energy), United Kingdom, through its subsidiary BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI), increasing the share of green businesses and reducing carbon dioxide emissions toward its Net Zero target.

Mr. Chaiwat Kovavisarach, President and Group Chief Executive Officer, Bangchak Group, revealed that BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI) recently signed initial financial commitment with Transitus Energy, a UK-based clean energy business, with BCPI as the main investor with a 40% capital stake.

“Bangchak is accelerating our policy of investing in world-changing business, such as hydrogen, carbon capture, utilization and storage (CCUS), which are critical technologies that will help the world transition to zero greenhouse gases emissions in the coming decades.”

Hydrogen will be a major enabler of pollution-free energy in the future, with natural gas as a transitional energy source from which hydrogen can be refined (natural gas is a hydrocarbon mixture having both hydrogen and carbon). Blue Hydrogen is when natural gas is split into hydrogen and CO2, and the separated CO2 is stored in depleted natural gas fields or aquifers. Transitus intends to repurpose mid-to-late-life natural gas fields in the North Sea, operate carbon dioxide storage assets developed from depleted gas fields and aquifers, and transition natural gas production to blue hydrogen, and finally to re-engineer infrastructure to produce green hydrogen.

Bangchak is proud to take part in this world-changing technology and business model with Transitus. Once proven, we may look into opportunities to use this technology in Thailand.

Jack Peck, CEO of Transitus Energy commented that “Hydrogen will be our best chance of reaching Net Zero carbon targets, because hydrogen decarbonises those parts of the economy that electrification cannot meet. Hydrogen is especially suitable for domestic and industrial heating, long distance transportation, industrial manufacturing, shipping, air travel, and power balancing. The objective of Transitus Energy is to repurpose the enormous expertise from the North Sea energy sector towards rapid and immediate decarbonisation in order to accelerate the energy transition. The Transitus team is experienced in developing industrial companies and has a complementary skillset within all aspects of oil and gas operations, refining and hydrogen operations, as well as business development, finance and society issues.”

Today’s investment from Bangchak, a large energy industrial company with an energy transition focus demonstrates the timeliness of our business strategy – hydrogen is the future and that future is arriving fast. We are delighted that BCPI are joining us as our cornerstone investor, and are pleased to be working with a company with such a robust commitment to energy transition.