ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > บางจากฯ มั่นใจ “บีบีจีไอ” แฟลกชิพสร้างการเติบโตยั่งยืน

บางจากฯ มั่นใจ “บีบีจีไอ” แฟลกชิพสร้างการเติบโตยั่งยืน

23 มีนาคม 2022


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ

บางจากฯ มั่นใจ บมจ. บีบีจีไอ เป็นแฟลกชิพสำคัญที่สร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กลุ่มบางจากฯ จากรากฐานความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานชีวภาพรายใหญ่ของประเทศ ที่ต่อยอดนำเทคโนโลยี SynBio หรือ ชีวนวัตกรรม มาผลักดันสินค้าเกษตรไทยไปสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง สอดรับกับแนวโน้มความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นที่นิยมทั่วโลก พร้อมทั้งยังเป็น New S-Curve เสริมทัพเส้นทางธุรกิจสีเขียวและเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ของกลุ่มบางจากฯ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ กล่าวว่า กลุ่มบางจากฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมสีเขียวพัฒนาธุรกิจ สร้างความยั่งยืน เป็นผู้นำโมเดล Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG ซึ่งวันนี้ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่วางเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. 2030 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนธุรกิจสีเขียวจึงยิ่งทวีความสำคัญ โดยมี บมจ. บีบีจีไอ เป็นหนึ่งในธุรกิจ New S-Curve ของการเสริมสร้างธุรกิจสีเขียวด้วยไบโอเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคำตอบที่สำคัญมากในการผลักดันให้ทั่วโลกลดการบริโภคสินค้าที่ผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้บางจากฯ มั่นใจว่าบีบีจีไอจะเป็นอีกหนึ่งแฟลกชิพที่สร้างการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับบางจากฯ

“ในขณะที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องภาวะโลกร้อน สัดส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพก็ยังต้องมีหรือมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เชื้อเพลิงชีวภาพจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญและยังมีอนาคต และระหว่างนี้ บีบีจีไอ ซึ่งเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศยังได้มีการเพิ่มเติมจุดแข็ง ด้วยการปรับเปลี่ยนจากธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือ Bio-Based Products โดยมุ่งเน้นที่ HVP (High Value Bio-based Products – ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง) ด้วยเทคโนโลยี SynBio เพื่อตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของกลุ่มบางจากฯ”

โดยบางจากฯ ถือเป็นองค์กรแรกๆ ของประเทศไทยที่แนะนำเทคโนโลยี SynBio ให้เป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี 2562 ผ่านการจัดสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “SynBio Forum 2019” และได้ตั้งเป้าให้บีบีจีไอเป็นผู้นำทัพในการดำเนินธุรกิจนี้ ที่ได้รับการขนานนามว่าธุรกิจเปลี่ยนโลก

“SynBio เป็นนวัตกรรมสีเขียวที่สำคัญ เปรียบเสมือนการทำฟาร์มในห้องแล็บ ช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สามารถลดพื้นที่ในการทำปศุสัตว์ และมีผลโดยตรงกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าต่อยอดจากสินค้าเกษตรอันเป็นรากฐานของประเทศ แต่ยังเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญที่มีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก สอดรับกับแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ดูแลสุขภาพ ซึ่งขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมทั่วทั้งโลกภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงอีกด้วย” นายชัยวัฒน์กล่าว

…….

Bangchak Confident BBGI is Flagship for Sustainable Growth

Bangchak is confident that BBGI PLC. is Bangchak Group’s flagship for sustainable growth, from its foundation as one of the nation’s leading bio-based energy business incorporating SynBio technology to develop Thai agricultural products into high-value bio-based products aligned with the megatrend for health products around the world, as well as providing a New S-Curve for green businesses to realize Bangchak Group’s Net Zero target.

Chaiwat Kovavisarach, President and Group Chief Executive Officer, Bangchak Group, stated Bangchak Group conducts business by integrating green innovation in business and sustainable development, a Bio-Circular-Green or BCG leader, which as the Leader in Energy Transition is targeting Carbon Neutrality by 2030, and Net Zero emissions by 2050, making the increase in green business investments critically important. BBGI is a New S-Curve green biotechnological business which will be integral in convincing people around the world to reduce consumption of products produced from fossil fuels, reaffirming Bangchak’s confidence that BBGI will become a flagship for sustainable growth and revenue for Bangchak.

As the world is engaged in addressing global warming, the proportion of bio-based energy will remain integral or even increase, therefore bio-based energy businesses remain a critical business and still has a future. During this time, BBGI, the nation’s bio-based energy leader has enhanced its strengths by shifting from bio-based energy to Bio-Based Products specializing in HVP (High Value Bio-based Products) utilizing SynBio Technology addressing the business growth and energy transition of Bangchak Group.”

Bangchak, is considered the first Thai organization to introduce SynBio Technology to the general public at its annual seminar in 2019, with topic “SynBio Forum 2019”, and set the target of having BBGI spearheading this revolutionary business.

“SynBio is an important green innovation, comparable to laboratory farming, helping various industries, especially the food industry, reducing areas dedicated to animal production, and directly reduces emission of greenhouse gasses into the atmosphere, which not only adds value to agricultural goods, which remain the foundations of the country, but is also a critical business with high growth potential, aligned with the developing megatrend for products for health and wellness, which greatly expanded globally following the improving COVID-19 situation” Chaiwat concluded.