ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ศบค. ระงับการเดินทางเข้าไทยแบบ Test & Go ชั่วคราว

ศบค. ระงับการเดินทางเข้าไทยแบบ Test & Go ชั่วคราว

21 ธันวาคม 2021


ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th

ศบค. ระงับการเดินทางเข้าไทยแบบ Test & Go ชั่วคราว ส่วนผู้ลงทะเบียนในระบบแล้ว ราว 200,000 คน ยังสามารถเดินทางตามแผนที่กำหนดไว้ เพิ่มการตรวจ RT-PCR เป็น 2 รอบขณะที่ “นายกฯ” ย้ำว่า มาตรการชั่วคราว มีผล 21 ธ.ค. – 4 ม.ค. 65 เพื่อควบคุมเข้มข้น สกัดโอมิครอน

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เฉพาะกิจ เพื่อหารือถึงการปรับมาตรการเข้าราชอาณาจักร ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.1.529 (Omicron) หรือ “โอมิครอน”

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุม ศบค. จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเข้าราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม – 4 มกราคม 2565 ดังนี้

  • ปรับมาตรการ สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยระงับการลงทะเบียนชั่วคราวประเภท Test and Go และ Sandbox ยกเว้น ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่ 21 ธ.ค.64 – 4 ม.ค. 65
  • ปรับมาตรการตรวจหาเชื้อเป็น RT- PCR 2 คร้ัง และต้องมีการกำกับติดตามอาการ / การอยู่ในพื้นที่นำร่องการท่องเท่ียว รวมท้ังการติดตามการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ให้ได้ 100%
  • ปรับมาตรการสำหรับคนในประเทศไทย โดยให้ประชาสัมพันธ์คนไทยที่จะเดินทางต่างประเทศ ให้พิจารณา ชะลอ ยกเลิกการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะประเทศทาง ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง พร้อมให้มีการตรวจ ATK ก่อนเดินทาง และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ ATK ด้วยตัวเองเป็นระยะๆ หรือเมื่อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
  • ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง รวมทั้งจุดฉีดวัคซีนในสถานีขนส่ง ท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน
  • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวให้ความมั่นใจ สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียน ประมาณ 200,000 คน ในระบบ Test and Go ยังสามารถทยอยเดินทางเข้าประเทศตามแผนการเดินทางของแต่ละท่าน แต่จะมีมาตรการติดตามที่เข้มขึ้น เช่น การตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง คือ วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศ และวันที่ 7 โดยในการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวมีผลวันนี้ คือ 21 ธันวาคม -4 มกราคม 2565 หลังจากนี้ ศบค. จะมีการติดตามสถานการณ์ระหว่างนี้ อย่างใกล้ชิด เพี่อจะนำปรับมาตรการ หลัง 4 ม.ค. 65 อีกครั้ง โดยยึดความมั่นคงด้านสุขภาพของพี่น้องคนไทย และผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ

    สถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้ ใน 36 ประเทศ พบรายงานการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ยุโรปรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน กว่า 5,500 ราย และสหราชอาณาจักร รายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว 12 ราย ขณะที่ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันสายพันธุ์โอมิครอน รวม 27 ราย โดยพบจากระบบการเข้าประเทศแบบ Test & Go 20 ราย แบบ Sandbox 3 ราย และ AQ 3 ราย จำแนกเป็น คนไทย 11 ราย สหรัฐอเมริกา 6 ราย อังกฤษ 4 ราย และอื่น ๆ 6 ราย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 1 ราย ติดเชื้อจากการใกล้ชิดผู้มีประวัติเดินทาง ทั้งนี้ พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจากระบบ Test & Go ในเดือนพฤศจิกายน 83 ราย และในเดือนธันวาคม 227 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า จึงต้องมีการปรับมาตรการป้องกันให้เข้มขึ้นยิ่งขึ้น