ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP34 : “เอสซีจี” ก้าวข้ามวิกฤติโควิด รับโลกยุคใหม่ Zero Carbon”

ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP34 : “เอสซีจี” ก้าวข้ามวิกฤติโควิด รับโลกยุคใหม่ Zero Carbon”

12 พฤศจิกายน 2021


ข่าวเจาะ EP34 ““เอสซีจี” ก้าวข้ามวิกฤติโควิด รับโลกยุคใหม่ Zero Carbon”

ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 หลายๆ องค์กรต่างปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ “เอสซีจี” เป็นอีกหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่ก้าวผ่านวิกฤติมาได้เพราะยึดหลัก ESG สร้างแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการดำเนินธุรกิจโดยใช้ระบบ BCM (business continuity management) มีการดูแลพนักงาน คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนหรือพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และยังร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ โดยใช้ศักยภาพด้านนวัตกรรมมาพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 เข้ามาต่อยอดช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่างทันท่วงที และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

รายการข่าวเจาะวันนี้ คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวThaiPublica ได้พูดคุยกับคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ถึงการฝ่าฟันวิกฤติในช่วงกว่าหนึ่งปีที่ผ่านของ เอสซีจี ด้วย DNA องค์กร ที่พาพนักงาน คู่ค้า สังคม ให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านยุค New Normal ก้าวไปสู่ความท้าทายในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

  • “รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส” ชู DNA “เอสซีจี” ก้าวข้ามวิกฤติโควิด รับโลกยุคใหม่ Zero Carbon
  • ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

    อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify