ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลใหญ่ จาก SET Awards 2021

ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลใหญ่ จาก SET Awards 2021

3 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลใหญ่ด้านความยั่งยืนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ จาก SET Awards 2021

ธนาคารไทยพาณิชย์ สุดภูมิใจ คว้า 3 รางวัลใหญ่ Highly Commended in Sustainability Awards จากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) และ 2 รางวัล Best Deal of the Year Awards จากกลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 ในรูปแบบ Virtual Ceremony จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Highly Commended in Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เป็นผลจากความทุ่มเทการดำเนินตามยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก ‘SCB’ ประกอบด้วย S (Sustainable Finance) การเงินที่ยั่งยืน C (Creating Social Impact) สังคมแห่งคุณค่า และ B (Better Environmental Future) สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต ขณะที่ 2 รางวัล Best Deal of the Year Awards จากกลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) นั้น มาจากผลงานอันโดดเด่นจากการขับเคลื่อนตลาดทุนจาก 2 ดีลสำคัญ ได้แก่ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

นายเสถียร เลี้ยววาริณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ”รางวัล Highly Commended in Sustainability Award ถือเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้พันธกิจ ‘การดำรงอยู่ของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน’ และเป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 3 เสาหลัก ‘SCB’ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสู่การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้”

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Head of Investment Banking Function ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า รางวัล Best Deal of the Year Award ถือเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งในปีนี้ ทางธนาคาร ได้รับถึง 2 รางวัลจากการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว พร้อมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Domestic Bookrunner) และ Joint Global Coordinator และจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Bookrunner) รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่หยุดนิ่งและจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าธุรกิจต่อไป

“ธนาคารไทยพาณิชย์มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างตลาดทุนไทย โดยมีส่วนร่วมในการนำพาบริษัทที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการเติบโตอย่างยั่งยืน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแม้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ขณะเดียวกันตลาดทุนไทยก็มีความผันผวนจากปัจจัยแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ แต่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สามารถนำพาบริษัทที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จอย่างดียิ่ง ถึง 6 บริษัท ช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดรวมกว่า 3 แสนล้านบาท (ที่ราคา IPO) ให้กับตลาดทุนไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา” นางสาววีณา กล่าว

นายเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19 ไทยพาณิชย์มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการสนับสนุนพนักงาน ลูกค้า และสังคมให้ก้าวผ่านวิกฤตดังกล่าวไปด้วยกัน ด้วยการ ‘ทำตัวเราให้แข็งแรง ช่วยเหลือลูกค้าให้อยู่รอด และสนับสนุนสังคมให้อยู่ได้’ อาทิ การเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ประกาศนโยบาย ‘Work from Anywhere’ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและให้ธนาคารสามารถช่วยเหลือลูกค้าและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทางการเงินและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบของลูกค้าเชิงลึกซึ่งนำไปสู่การนำเสนอโซลูชันทางการเงินเพื่อเยียวยาฟื้นฟูทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสร้างประสบการณ์ขายผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม การจับคู่ทางธุรกิจ การนำเสนอสินเชื่อสีเขียว ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีที่จะช่วยให้ลูกค้าอยู่รอดอย่างยั่งยืนภายหลังสถานการณ์โควิดด้วย ตลอดจนการเปิดตัว ‘Robinhood’ แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทยรายแรกที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม (Zero GP) ภายใต้โมเดล ‘Social Enterprise’ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสการขายทางออนไลน์ให้กับร้านค้าเล็ก ๆ รวมถึงสร้างงานให้กับไรเดอร์ ขณะเดียวกัน ธนาคารมุ่งผลักดัน ‘การเงินที่ยั่งยืน’ โดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อสำหรับโครงการขนาดใหญ่ตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะช่วยบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและธนาคาร ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารไทยและผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดธุรกิจสีเขียวในภูมิภาคอาเซียน