ThaiPublica > เกาะกระแส > “ไทยพับลิก้า” ใช้สิทธิ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ยื่นขอสถิติปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

“ไทยพับลิก้า” ใช้สิทธิ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ยื่นขอสถิติปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.

14 พฤศจิกายน 2021


“ไทยพับลิก้า” ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ยื่นแบบคำร้องขอข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดของ ป.ป.ส.

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่รัฐบาลทุกยุค ทุกสมัยต่างให้ความสำคัญบรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน หรือ ยุทธศาสตร์ของชาติ ที่ผ่านมาก็มีทั้งปรับแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพิ่มบทลงโทษ รวมทั้งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์พ่อค้ายาเสพติดย้อนหลังได้ถึง 10 ปี รวมทั้งระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ถึงแม้จะเข้มงวดกวดขันกันอย่างหนักเพียงใด แต่ก็ไม่ได้ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ทุก ๆปีก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกจับดำเนินคดีกันจนล้นคุก เมื่อพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ ก็กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ขณะเดียวกันก็จะมีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่หลงผิด เข้ามาขอรับการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาล สถานพินิจเพิ่มขึ้นทุกปี นี่คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ของชาติในขณะนี้

ด้วยเหตุนี้เอง สำนักข่าวไทยพับลิก้า จึงมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ “ป.ป.ส.” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยื่นขอข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดของ ป.ป.ส.ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอข่าว

การจัดบริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนของที่นี่ค่อนข้างดีมีมาตรฐานและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย หลังจากขับรถยนต์ผ่านประตูทางเข้าจะพบป้ายบอกทางไปที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ส.ให้ขับรถตรงไปที่ลานจอดรถ จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาโบกรถให้จอด พร้อมกับถามว่าจะติดต่อหน่วยงานไหน ผู้สื่อข่าวก็แจ้งไปว่าจะมาขอข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่างของอาคารก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ก็พาเข้าไปที่ส่วนสื่อสารองค์กรของ ป.ป.ส. ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กรก็ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี หลังจากผู้สื่อข่าวแจ้งวัตถุประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์องค์กรให้ทราบว่าจะมายื่นขอข้อมูลผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดของ ป.ป.ส. ทางเจ้าหน้าที่ก็เซ็นรับเอกสารของผู้สื่อข่าว และนำเอกสารไปลงทะเบียนออกเลขรับหนังสือเข้าสู่ระบบสารบัญของ ป.ป.ส.เรียบร้อย พร้อมกับให้เบอร์มือถือแก่ผู้สื่อข่าว เพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าของข้อมูล หลังจากยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยเดินทางกลับ อีกประมาณ 2 ชั่วโมงถัดมา ก็จะมีเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนของ ป.ป.ส.ที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสถิติ โทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลที่ขอจะเร่งดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดและเมื่อพร้อมจะติดต่อให้มารับข้อมูล

กรณีของ ป.ป.ส.นี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ตั้งแต่เรื่องป้ายบอกทาง การจัดเตรียมสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที ตรงนี้ต้องขอชื่นชม…