ThaiPublica > Native Ad > วิกฤติโควิด-19 ปลุกพลังบวก เพื่อลมหายใจของพวกเรา “ประเทศไทย”

วิกฤติโควิด-19 ปลุกพลังบวก เพื่อลมหายใจของพวกเรา “ประเทศไทย”

18 สิงหาคม 2021


สงครามโควิด-19 ที่ยืดเยื้อยาวนานมากว่าปีครึ่ง และคาดว่าศึกโควิดครั้งนี้อาจจะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ๆ

ในความยากลำบากของผู้คนและสังคม ปรากฏการณ์ “ช่วยเหลือ” ในรูปแบบต่างๆ ได้เปลือยให้เห็นว่า สังคมไทยยังมีอะไรดีๆอีกมากมาย

วิกฤติครั้งนี้ปลุกพลังบวกมากมายของทุกคนที่มีอยู่ เปล่งประกายออกมาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเติมเต็มให้ทุกคนต้องรอดไปด้วยกัน “โครงการลมหายใจเดียวกัน” ของกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมแบ่งปันทรัพยากรทั้งกำลังเงิน กำลังคน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังร่วมประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งมาตรการเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ท่ามกลางการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในระดับกว่า 20,000 คน/วัน ได้สร้างความวิตกกังวลกับประชาชนถ้วนหน้า ความหวังของประชาชนต้องการเห็นการยกระดับมาตรการ “Bubble & Seal” เพื่อการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในชุมชนให้มีความรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จากนั้นกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และดูแลผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ทันท่วงที

นี่คือมาตรการเชิงรุกด้วยการป้องกันคนระดับสีเขียวให้เป็นคนสีเขียวมากที่สุด นั่นหมายถึง “การตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในครอบครัว ชุมชนและประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

ล่าสุดกลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งหน่วยคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End to End) ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ในการช่วยเหลือประชาชน และแบ่งเบาภาระภาครัฐ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และพันธมิตรทางการแพทย์ ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกฯ และโรงพยาบาลปิยะเวท จัดตั้ง หน่วยคัดกรอง และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน” ขึ้น ถือเป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบครบวงจร หวังที่จะมีส่วนช่วยลดการเสียชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ยังคงรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ยังมีจำนวนมาก ปตท. และบริษัทในกลุ่ม เล็งเห็นว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ที่ต้องร่วมช่วยเพิ่มศักยภาพให้ระบบสาธารณสุข เพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น โดยหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End)” กลุ่ม ปตท. มีความตั้งใจให้มีการดำเนินการที่มุ่งเน้น “ตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว” สร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนประกอบด้วย 4 จุดหลัก

จุดที่ 1 หน่วยคัดกรอง โครงการลมหายใจเดียวกัน ณ อาคาร EnCo Terminal หรือ Enter ของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด กลุ่ม ปตท. ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองสำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมมือกับ สปคม. มีการวางระบบดิจิทัลเพื่อลงทะเบียน และตรวจโดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit และหากพบว่ามีการเสี่ยงติดเชื้อ จะนำส่งตรวจ RT-PCR ต่อไป สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียว ที่สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านหรือในชุมชน (Home or Community Isolation) จะได้รับมอบ “กล่องพลังใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ที่ ปตท. จัดทำขึ้น ประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์การทางแพทย์ ยาฟาวิพิราเวียร์ ฯลฯ และมีระบบติดตามอาการด้วย

จุดที่ 2 , 3 และ 4 จัดเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามครบวงจรภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทุกระดับความรุนแรง ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปิยะเวท อีกทั้งโรงพยาบาลสนามครบวงจรแห่งนี้ เป็นการระดมกำลังของกลุ่ม ปตท. ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น

  • “โรงพยาบาลสนาม” สำหรับผู้ป่วยระดับ “สีเขียว” เปิดให้บริการในรูปแบบของ Hospitel กระจายไปในหลายโรงแรมในกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 1,000 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากหน่วยคัดกรองอย่างเป็นระบบ
  • โรงพยาบาลสนาม” สำหรับผู้ป่วยระดับ “สีเหลือง” สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในระดับหนักขึ้น เปิดให้บริการ ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ จำนวน 300 เตียง
  • โรงพยาบาลสนาม” สำหรับผู้ป่วยระดับ “สีแดง” จัดสร้างโรงพยาบาลสนามระดับวิกฤต ICU บนพื้นที่ 4 ไร่ โดยปรับพื้นที่โล่งของโรงพยาบาลปิยะเวทเป็นสถานที่ก่อตั้ง รองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง

“โครงการลมหายใจเดียวกัน” กลุ่ม ปตท. ได้จัดตั้งเพื่อร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นพลังต่อลมหายใจของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไป ได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง กว่า 400 เครื่อง สนับสนุนออกซิเจนเหลว อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาลในพื้นที่วิกฤติและมีความจำเป็นเร่งด่วน กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุกใน 4 พื้นที่เปราะบางและมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เคลื่อนที่ (Mobile Vaccine Unit) เพื่อแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงเดินหน้าโครงการ Restart Thailand ต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราการจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 25,000 อัตรา ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ได้สนับสนุนความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมเป็นงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังได้คิดค้นนวัตกรรม ผลิตอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มาสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง อาทิ

  • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนหุ่นยนต์ “CARA” ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งอาหาร อุปกรณ์แก่ผู้ป่วย และ “Xterlizer UV Robot” หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติด้วยแสง UV
  • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อาทิ หมวกอัดอากาศความดันบวก PAPR ชุดป้องกันการติดเชื้อ PE Gown ชุดตรวจคัดกรอง Rapid Test
  • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คิดค้นนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วย อาทิ เตียงสนามพลาสติกที่สามารถรับน้ำหนักได้สูง ชุดป้องกันการติดเชื้อ อุปกรณ์พลาสติก อาทิ ช้อนส้อม ถังขยะอันตราย กล่องอเนกประสงค์
  • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งเดินทางดูแลผู้ป่วยและบุคลากร
  • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Rapid Test ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือของบริษัทกับ สวทช.
  • บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการดูแลบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเครื่องดื่มจากร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน น้ำดื่มจิฟฟี่ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับวัดในการฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด กล่อง “tOgetheR Box” และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
  • บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด จัดพื้นที่อาคาร Enter เป็นจุดคัดกรองโควิด-19 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด จัดการระบบดิจิทัลสำหรับการลงทะเบียน และบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด บริหารระบบการตรวจคัดกรองโควิด-19 อีกด้วย

นี่คือลมหายใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างพลังบวกเพื่อลมหายใจของพวกเรา “ประเทศไทย”